Tác Giả Dực Tô Thức Đích Quỷ

Sinh Sinh Tương Hi

Sinh Sinh Tương Hi

7.9/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Truyện Sủng

Chương 29
Kẻ chi phối tâm lý

Kẻ chi phối tâm lý "phần 2"

7.7/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 26
Người định hình tâm lý

Người định hình tâm lý

7.8/10
13.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 56
Kẻ Chi Phối Tâm Lý III

Kẻ Chi Phối Tâm Lý III

7.5/10
7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 19
Từ Từ Suy Lý

Từ Từ Suy Lý

7.5/10
39.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Chương 66
Kẻ Chi Phối Tâm Lý II

Kẻ Chi Phối Tâm Lý II

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 26
Tâm Manh

Tâm Manh

7.5/10
22.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 40
Người Điều Khiển Tâm Lý

Người Điều Khiển Tâm Lý

7.5/10
41.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 67