Tác Giả Giá Oản Chúc

Kẹo Thủy Tinh

Kẹo Thủy Tinh

7.8/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 82
Bạn Chanh

Bạn Chanh

8.1/10
12K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 92
Pha Lê Đường

Pha Lê Đường

7.9/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 50
Ô bạch

Ô bạch

8.5/10
11.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Chương 33
Sừng Sơn Dương Dưới Đuôi Hồ Ly

Sừng Sơn Dương Dưới Đuôi Hồ Ly

7.6/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Hôn Hoàng

Hôn Hoàng

7.9/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Nhượng Xuân Quang

Nhượng Xuân Quang

9.3/10
107.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 100
Khước Lục

Khước Lục

7.5/10
22.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Phù Lam

Phù Lam

7.5/10
45.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Bạn Chanh

Bạn Chanh

7.5/10
540.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 92
Phùng Thanh

Phùng Thanh

7.5/10
134.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

7.5/10
52.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Hái Hồng

Hái Hồng

7.5/10
261.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 69
Kẹo Thủy Tinh
7.8/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bạn Chanh
8.1/10
12K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Pha Lê Đường
7.9/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Ô bạch
8.5/10
11.5K

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Sừng Sơn Dương Dưới Đuôi Hồ Ly
7.6/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Hôn Hoàng
7.9/10
6.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang
9.3/10
107.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Khước Lục
7.5/10
22.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Phù Lam
7.5/10
45.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Bạn Chanh
7.5/10
540.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Phùng Thanh
7.5/10
134.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Khuynh Nhiên Tự Hỉ
7.5/10
52.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Hái Hồng
7.5/10
261.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình