Tác Giả Giá Oản Chúc

Ô bạch

Ô bạch

8.5/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 33
Sừng Sơn Dương Dưới Đuôi Hồ Ly

Sừng Sơn Dương Dưới Đuôi Hồ Ly

7.6/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Hôn Hoàng

Hôn Hoàng

7.9/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 36
Nhượng Xuân Quang

Nhượng Xuân Quang

9.3/10
60.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 100
Khước Lục

Khước Lục

7.5/10
17K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Phù Lam

Phù Lam

7.5/10
37K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Bạn Chanh

Bạn Chanh

7.5/10
248.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 92
Phùng Thanh

Phùng Thanh

7.5/10
107.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

7.5/10
46.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Hái Hồng

Hái Hồng

7.5/10
196.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 69
Ô bạch
8.5/10
2.4K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Sừng Sơn Dương Dưới Đuôi Hồ Ly
7.6/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Hôn Hoàng
7.9/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang
9.3/10
60.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Khước Lục
7.5/10
17K

Thể loại: Ngôn Tình

Phù Lam
7.5/10
37K

Thể loại: Ngôn Tình

Bạn Chanh
7.5/10
248.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Phùng Thanh
7.5/10
107.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Khuynh Nhiên Tự Hỉ
7.5/10
46.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Hái Hồng
7.5/10
196.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược