Tác Giả Giang Hành Mộng

Nữ Thần Y

Nữ Thần Y

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 50
Âm Thanh Của Yêu Thầm

Âm Thanh Của Yêu Thầm

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 6
Tiểu Kiều Thê Nhà Quân Hộ

Tiểu Kiều Thê Nhà Quân Hộ

7.7/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Chương 50
Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma

Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 13
Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 42
Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

7.4/10
10.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 30
Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân

Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 31
Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

7.2/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 28
Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

7.3/10
47.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 60
Kết hôn muộn

Kết hôn muộn

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cực Phẩm Thái Tử Chi Liệt Diễm Hồng Thần

Cực Phẩm Thái Tử Chi Liệt Diễm Hồng Thần

6.8/10
24.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 130
Tặc Giường

Tặc Giường

8.5/10
3.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

8.5/10
27.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84
Cưới Trước Yêu Sau 2

Cưới Trước Yêu Sau 2

8.5/10
12.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Kết Hôn Muộn

Kết Hôn Muộn

8.5/10
5.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Nghe nói anh yêu em

Nghe nói anh yêu em

8.5/10
6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

8.5/10
9.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

7.5/10
43.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 130
Phúc Thê Tụ Bảo

Phúc Thê Tụ Bảo

7.5/10
29.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 60
Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh]

Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh]

7.5/10
7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bần Hàn Tức Phụ

Bần Hàn Tức Phụ

7.5/10
168K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại

Chương 109
Trần Tam Lang

Trần Tam Lang

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

7.5/10
12.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Nữ Bộ Thiên Hạ

Nữ Bộ Thiên Hạ

7.5/10
14.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 75
Săn Mỹ Ký

Săn Mỹ Ký

7.5/10
10.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 58
Đau Lòng Vợ Trước

Đau Lòng Vợ Trước

7.5/10
12.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Ưng Tân Nương

Ưng Tân Nương

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 11
Cát Tường

Cát Tường

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

7.5/10
28.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Sớm Đã Có Cục Cưng

Sớm Đã Có Cục Cưng

7.5/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Cưới Trước Yêu Sau

Cưới Trước Yêu Sau

7.5/10
45.5K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Nữ Thần Y
7.5/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Âm Thanh Của Yêu Thầm
7/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tiểu Kiều Thê Nhà Quân Hộ
7.7/10
4.9K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma
7.8/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn
7.5/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền
7.4/10
10.3K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân
7.5/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL
7.2/10
6.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL
7.3/10
47.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Kết hôn muộn
7.5/10
4.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Cực Phẩm Thái Tử Chi Liệt Diễm Hồng Thần
6.8/10
24.5K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Tặc Giường
8.5/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non
8.5/10
27.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Cưới Trước Yêu Sau 2
8.5/10
12.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Kết Hôn Muộn
8.5/10
5.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Nghe nói anh yêu em
8.5/10
6K

Thể loại: Ngôn Tình

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi
8.5/10
9.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần
7.5/10
43.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Phúc Thê Tụ Bảo
7.5/10
29.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh]
7.5/10
7K

Thể loại: Ngôn Tình

Bần Hàn Tức Phụ
7.5/10
168K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Trần Tam Lang
7.5/10
2.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế
7.5/10
12.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Nữ Bộ Thiên Hạ
7.5/10
14.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Săn Mỹ Ký
7.5/10
10.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đau Lòng Vợ Trước
7.5/10
12.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Ưng Tân Nương
7.5/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Cát Tường
7.5/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu
7.5/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Thục Nữ PK Xã Hội Đen
7.5/10
28.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi
7.5/10
8.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Sớm Đã Có Cục Cưng
7.5/10
8.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Cưới Trước Yêu Sau
7.5/10
45.5K

Thể loại: Ngôn Tình