Tác Giả Tam Nguyệt Tam Nhật Tình

Vét Sạch Kho Địch Y Phi Mang Con Lưu Đày Chạy Nạn

Vét Sạch Kho Địch Y Phi Mang Con Lưu Đày Chạy Nạn

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 3
Hương Giang Thập Niên 90 Mở Mắt Xuyên Thành Chị Dâu Cả Bị Hào Môn Trói Buộc

Hương Giang Thập Niên 90 Mở Mắt Xuyên Thành Chị Dâu Cả Bị Hào Môn Trói Buộc

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 5
Chậm Rãi Đến Gần Em

Chậm Rãi Đến Gần Em

7.5/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 3
Nhận Sai Vai Ác Sau Ta Công Lược Hắn

Nhận Sai Vai Ác Sau Ta Công Lược Hắn

7.4/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 11
Trọng Sinh Về Thời Điểm Trước Khi Vợ Con Mất Thiên Tài Yêu Nghiệt Tại Đô Thị

Trọng Sinh Về Thời Điểm Trước Khi Vợ Con Mất Thiên Tài Yêu Nghiệt Tại Đô Thị

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Tiên Hiệp, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 5
Chấn Kinh! Tủ Lạnh Nhà Ta Thành Tinh Rồi

Chấn Kinh! Tủ Lạnh Nhà Ta Thành Tinh Rồi

7.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 5
Hậu Mạt Thế Tổ Quốc An Bài Ta Làm Ruộng

Hậu Mạt Thế Tổ Quốc An Bài Ta Làm Ruộng

7.4/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Cẩm Nang Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết Be

Cẩm Nang Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết Be

7.4/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 5
Ngạo Thế Tiên Đế Trở Về

Ngạo Thế Tiên Đế Trở Về

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 34
Dung Hoa Tựa Cẩn

Dung Hoa Tựa Cẩn

7.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 8
Nghịch Thiên Thần Thú Tuyệt Thế Thiên Tài

Nghịch Thiên Thần Thú Tuyệt Thế Thiên Tài

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 30
Quân Hoan Tỏa Kiều

Quân Hoan Tỏa Kiều

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 71
Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp Tán Tỉnh Tháo Hán Run Sợ

Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp Tán Tỉnh Tháo Hán Run Sợ

7.8/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Ta Và Lão Chồng Đấu Trí Hàng Ngày

Ta Và Lão Chồng Đấu Trí Hàng Ngày

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Tuyệt Thế Đan Vương Ở Đô Thị

Tuyệt Thế Đan Vương Ở Đô Thị

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 263
Thiếu Chủ Bí Mật Của Tổng Tài

Thiếu Chủ Bí Mật Của Tổng Tài

7.3/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 44
Hùng Binh Cận Chiến

Hùng Binh Cận Chiến

7.3/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 42
Đào Hoa Chiến Thần

Đào Hoa Chiến Thần

8.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 65
Cực Phẩm Chiến Long

Cực Phẩm Chiến Long

7.6/10
9.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chương 536
Sự Nhầm Lẫn Đáng Yêu

Sự Nhầm Lẫn Đáng Yêu

8.2/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 10
Niên Đại 70 Vợ Chồng Phát Điên

Niên Đại 70 Vợ Chồng Phát Điên

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 6
Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 5
Nhà Huyền Học Nhỏ Dựa Vào Đoán Mệnh Trở Thành Đỉnh Lưu

Nhà Huyền Học Nhỏ Dựa Vào Đoán Mệnh Trở Thành Đỉnh Lưu

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 5
Mật Ngọt Độc Địa

Mật Ngọt Độc Địa

7.8/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 72
Chờ Đợi Mây Về Phía Bắc

Chờ Đợi Mây Về Phía Bắc

7.9/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 9
Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Đang Ghen 2: Phu Nhân Lại Đi Hiện Trường Án Mạng Rồi

Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Đang Ghen 2: Phu Nhân Lại Đi Hiện Trường Án Mạng Rồi

8.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 23
Ủ Chín FULL

Ủ Chín FULL

7.2/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 20
Hai Mươi Năm Chờ Người

Hai Mươi Năm Chờ Người

7.3/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

7.9/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 63
Đại Lão Huyền Học Xuống Núi Khuấy Động Cả Thế Giới

Đại Lão Huyền Học Xuống Núi Khuấy Động Cả Thế Giới

7.1/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 127
Hồi Ức Mùa Hạ

Hồi Ức Mùa Hạ

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 4
Phụ Nữ Trả Nợ

Phụ Nữ Trả Nợ

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 6
Bạn Gái Có Vị Ngọt

Bạn Gái Có Vị Ngọt

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 3
Gả cho nam phụ câm điếc

Gả cho nam phụ câm điếc

8.5/10
10.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 86
Nổi Đình Nổi Đám Trong Giới Giải Trí Nhờ Nuôi Con

Nổi Đình Nổi Đám Trong Giới Giải Trí Nhờ Nuôi Con

7.2/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 19
Vợ Quan Quân Xuyên Thành Mẹ Kế

Vợ Quan Quân Xuyên Thành Mẹ Kế

7.2/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 14
Tẫn Hoan Nhan

Tẫn Hoan Nhan

7.3/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 213
Rất Khó Để Một Con Mèo Có Thể Báo Ân

Rất Khó Để Một Con Mèo Có Thể Báo Ân

7.9/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 10
Niên Đại Văn Hàng Ngày Nuôi Bé Con Ở Đại Viện

Niên Đại Văn Hàng Ngày Nuôi Bé Con Ở Đại Viện

7.6/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Vừa Nhìn Anh Liền Thích Em

Vừa Nhìn Anh Liền Thích Em

7.2/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Đánh Dấu Ngược FULL

Đánh Dấu Ngược FULL

7.1/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 19
Toàn Dân Võng Du Bắt Đầu Vô Hạn Điểm Kỹ Năng Bản Dịch

Toàn Dân Võng Du Bắt Đầu Vô Hạn Điểm Kỹ Năng Bản Dịch

7.9/10
8.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Chương 52
Nam Chính Cặn Bã Bị Bệnh Kiều FULL

Nam Chính Cặn Bã Bị Bệnh Kiều FULL

7.7/10
13.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 170
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

7.4/10
15K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Quan Trường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 432
Tổng Tài Lão Bà Chờ Ta Một Chút FULL

Tổng Tài Lão Bà Chờ Ta Một Chút FULL

7.9/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 72
Lão Tổ Lại Ở Luân Hồi Mau Xuyên

Lão Tổ Lại Ở Luân Hồi Mau Xuyên

7.3/10
11K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 313
Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng FULL

Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng FULL

7.9/10
9.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 37
Mẹ Kế Nàng Lật Xe

Mẹ Kế Nàng Lật Xe

7.3/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 13
Ta Có Phòng Riêng Tại Tận Thế Bản Dịch

Ta Có Phòng Riêng Tại Tận Thế Bản Dịch

7.2/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 50
Xuyên Thành Vợ Trước Của Vai Ác Khiếm Thị

Xuyên Thành Vợ Trước Của Vai Ác Khiếm Thị

7.8/10
10.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 37
Lang Tế Chiến Thần

Lang Tế Chiến Thần

7.2/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 10
Phía Sau Mái Hiên Có Đàn Cừu Nhỏ!

Phía Sau Mái Hiên Có Đàn Cừu Nhỏ!

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Thập Niên 70 Mẹ Kế Nuôi Dạy Đàn Con

Thập Niên 70 Mẹ Kế Nuôi Dạy Đàn Con

7.8/10
15K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Thiếu Phu Nhân Đã Làm Thế Giới Kinh Ngạc

Thiếu Phu Nhân Đã Làm Thế Giới Kinh Ngạc

7.8/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 31
Xuyên Nhanh Xong Tui Thành Vua Của Yêu Giới

Xuyên Nhanh Xong Tui Thành Vua Của Yêu Giới

7.6/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 16
Em Ấy Thật Lạnh Nhạt

Em Ấy Thật Lạnh Nhạt

7.9/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Tướng Công Còn Không Ngoan Ngoãn Nằm Xuống Cho Ta FULL

Tướng Công Còn Không Ngoan Ngoãn Nằm Xuống Cho Ta FULL

7.4/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 87
Nam Chính Cặn Bã Chiếm Hữu

Nam Chính Cặn Bã Chiếm Hữu

7.1/10
8.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 81
Sửu Thiếp

Sửu Thiếp

7.4/10
7.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 27
Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Đương Ngọt Ngào

Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Đương Ngọt Ngào

7.2/10
8.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế, Phương Tây, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 49
Núi Lửa Ngủ Đông

Núi Lửa Ngủ Đông

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Cô Ấy Còn Ngọt Hơn Cả Trái Cây FULL

Cô Ấy Còn Ngọt Hơn Cả Trái Cây FULL

7.4/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 18
Mối Quân Hệ Với Trợ Thủ Ngày Càng Nguy Hiểm

Mối Quân Hệ Với Trợ Thủ Ngày Càng Nguy Hiểm

7.4/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp

Chương 11
Đế Quốc Biển Sâu

Đế Quốc Biển Sâu

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 3
Thanh Xuyên Đồng Nhân Phong Thái Khác Với Người Thường Của Thái Hậu Xuyên Tới Triều Thanh

Thanh Xuyên Đồng Nhân Phong Thái Khác Với Người Thường Của Thái Hậu Xuyên Tới Triều Thanh

7.3/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 8
Gả Cho Thất Tâm Phong Vương Gia Xung Hỷ FULL

Gả Cho Thất Tâm Phong Vương Gia Xung Hỷ FULL

7.7/10
31.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 63
Điềm Báo Mạt Thế

Điềm Báo Mạt Thế

7.3/10
18.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Mạt Thế, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 98
Mù Quáng Trung Thành FULL

Mù Quáng Trung Thành FULL

7.4/10
10.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 15
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh

Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh

7/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Giới, Mạt Thế, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 80
Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa

Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa

7.6/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Mạt Thế, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Đô Thị, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 28
Liễu Phàm Tứ Huấn

Liễu Phàm Tứ Huấn

7.7/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 20
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

7.1/10
7.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Quân Sự, Truyện Khác, Đông Phương

Chương 128
Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản

Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản

7.6/10
12.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Chương 30
Cô cô thỉnh thủ hạ lưu tình

Cô cô thỉnh thủ hạ lưu tình

7.9/10
29.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp

Chương 96
Yến hòe ngày

Yến hòe ngày

7.7/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn

Chương 24
Tổng tài cực sủng cô vợ mạnh mẽ

Tổng tài cực sủng cô vợ mạnh mẽ

7.6/10
30.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 91
Làm nũng với anh trai rất có tác dụng

Làm nũng với anh trai rất có tác dụng

7.9/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chương 9
Nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn cp

Nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn cp

7.6/10
132.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 101
Vạn vật quy nhất, tu đạo thành thần

Vạn vật quy nhất, tu đạo thành thần

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 28
Bắt đầu đánh dấu hàng tỉ võ hồn

Bắt đầu đánh dấu hàng tỉ võ hồn

8.2/10
39.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 474
Cao nhân ở bên cạnh ta

Cao nhân ở bên cạnh ta

8/10
13.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Convert

Chương 271
Người thiếp xấu xí

Người thiếp xấu xí

8.5/10
70.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 15
Tuổi 27

Tuổi 27

7.6/10
2.2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 11
Trận pháp tông sư dị giới tung hoành

Trận pháp tông sư dị giới tung hoành

7.8/10
3.7K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới

Chương 41
Kế hoạch của vương phi thất sủng

Kế hoạch của vương phi thất sủng

7.9/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Chương 7
Ngược Tỳ

Ngược Tỳ

7.9/10
6.2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 36
Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

8/10
72.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 913
Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

8.5/10
57.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 74
Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi

Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi

8.5/10
44.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 130
Âm mưu của hoa mỹ nam

Âm mưu của hoa mỹ nam

8.5/10
4.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Anh Có Thể Đừng Yêu Em, Hay Không?

Anh Có Thể Đừng Yêu Em, Hay Không?

8.5/10
18K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Chí Tôn Tiên Đạo

Chí Tôn Tiên Đạo

8.5/10
42.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Chương 526
Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

8.5/10
53.5K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Chương 316
[Ngôn Tình] Cường Đoạt

[Ngôn Tình] Cường Đoạt

8.4/10
23.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 18
Trò Chơi Bí Ẩn

Trò Chơi Bí Ẩn

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 8
Thiên Tử

Thiên Tử

7.5/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 30
Tam Thiên Vị Diện

Tam Thiên Vị Diện

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 7
Hệ Thống Chưởng Môn

Hệ Thống Chưởng Môn

7.5/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 44
Ác Ma Bảo Bối

Ác Ma Bảo Bối

7.5/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 15
Tình Yêu Formalin

Tình Yêu Formalin

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 11
Vét Sạch Kho Địch Y Phi Mang Con Lưu Đày Chạy Nạn
7.4/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Hương Giang Thập Niên 90 Mở Mắt Xuyên Thành Chị Dâu Cả Bị Hào Môn Trói Buộc
7.6/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Chậm Rãi Đến Gần Em
7.5/10
1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nhận Sai Vai Ác Sau Ta Công Lược Hắn
7.4/10
1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Trọng Sinh Về Thời Điểm Trước Khi Vợ Con Mất Thiên Tài Yêu Nghiệt Tại Đô Thị
7.6/10
1K

Thể loại: Điền Văn, Tiên Hiệp

Chấn Kinh! Tủ Lạnh Nhà Ta Thành Tinh Rồi
7.3/10
1K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Hậu Mạt Thế Tổ Quốc An Bài Ta Làm Ruộng
7.4/10
2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Cẩm Nang Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết Be
7.4/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Ngạo Thế Tiên Đế Trở Về
7.3/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Dung Hoa Tựa Cẩn
7.3/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nghịch Thiên Thần Thú Tuyệt Thế Thiên Tài
7.8/10
1.2K

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Quân Hoan Tỏa Kiều
7.6/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp Tán Tỉnh Tháo Hán Run Sợ
7.8/10
3.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Ta Và Lão Chồng Đấu Trí Hàng Ngày
7.6/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tuyệt Thế Đan Vương Ở Đô Thị
7.5/10
4.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thiếu Chủ Bí Mật Của Tổng Tài
7.3/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Hùng Binh Cận Chiến
7.3/10
1.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị

Đào Hoa Chiến Thần
8.5/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cực Phẩm Chiến Long
7.6/10
9.7K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Sự Nhầm Lẫn Đáng Yêu
8.2/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Niên Đại 70 Vợ Chồng Phát Điên
7.9/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn
7.2/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Nhà Huyền Học Nhỏ Dựa Vào Đoán Mệnh Trở Thành Đỉnh Lưu
7.3/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mật Ngọt Độc Địa
7.8/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chờ Đợi Mây Về Phía Bắc
7.9/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Đang Ghen 2: Phu Nhân Lại Đi Hiện Trường Án Mạng Rồi
8.5/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Ủ Chín FULL
7.2/10
5.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Hai Mươi Năm Chờ Người
7.3/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình

Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương
7.9/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đại Lão Huyền Học Xuống Núi Khuấy Động Cả Thế Giới
7.1/10
5.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hồi Ức Mùa Hạ
7.9/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Phụ Nữ Trả Nợ
7.6/10
1.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Bạn Gái Có Vị Ngọt
7.3/10
1.1K

Thể loại: Linh Dị, Bách Hợp

Gả cho nam phụ câm điếc
8.5/10
10.3K

Thể loại: Mạt Thế, Truyện Khác

Nổi Đình Nổi Đám Trong Giới Giải Trí Nhờ Nuôi Con
7.2/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vợ Quan Quân Xuyên Thành Mẹ Kế
7.2/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Tẫn Hoan Nhan
7.3/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Rất Khó Để Một Con Mèo Có Thể Báo Ân
7.9/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Niên Đại Văn Hàng Ngày Nuôi Bé Con Ở Đại Viện
7.6/10
1.6K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Vừa Nhìn Anh Liền Thích Em
7.2/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Đánh Dấu Ngược FULL
7.1/10
2.7K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Toàn Dân Võng Du Bắt Đầu Vô Hạn Điểm Kỹ Năng Bản Dịch
7.9/10
8.6K

Thể loại: Võng Du

Nam Chính Cặn Bã Bị Bệnh Kiều FULL
7.7/10
13.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
7.4/10
15K

Thể loại: Dị Giới, Quan Trường

Tổng Tài Lão Bà Chờ Ta Một Chút FULL
7.9/10
9.6K

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Lão Tổ Lại Ở Luân Hồi Mau Xuyên
7.3/10
11K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng FULL
7.9/10
9.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Mẹ Kế Nàng Lật Xe
7.3/10
1.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước

Ta Có Phòng Riêng Tại Tận Thế Bản Dịch
7.2/10
3.2K

Thể loại: Mạt Thế, Truyện Khác

Xuyên Thành Vợ Trước Của Vai Ác Khiếm Thị
7.8/10
10.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Lang Tế Chiến Thần
7.2/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phía Sau Mái Hiên Có Đàn Cừu Nhỏ!
7.8/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Thập Niên 70 Mẹ Kế Nuôi Dạy Đàn Con
7.8/10
15K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Thiếu Phu Nhân Đã Làm Thế Giới Kinh Ngạc
7.8/10
4.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Xuyên Nhanh Xong Tui Thành Vua Của Yêu Giới
7.6/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Em Ấy Thật Lạnh Nhạt
7.9/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Tướng Công Còn Không Ngoan Ngoãn Nằm Xuống Cho Ta FULL
7.4/10
9.6K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Nam Chính Cặn Bã Chiếm Hữu
7.1/10
8.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sửu Thiếp
7.4/10
7.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Đương Ngọt Ngào
7.2/10
8.9K

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

Núi Lửa Ngủ Đông
7.1/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Cô Ấy Còn Ngọt Hơn Cả Trái Cây FULL
7.4/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Mối Quân Hệ Với Trợ Thủ Ngày Càng Nguy Hiểm
7.4/10
2.4K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp

Đế Quốc Biển Sâu
7.7/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thanh Xuyên Đồng Nhân Phong Thái Khác Với Người Thường Của Thái Hậu Xuyên Tới Triều Thanh
7.3/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Gả Cho Thất Tâm Phong Vương Gia Xung Hỷ FULL
7.7/10
31.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Điềm Báo Mạt Thế
7.3/10
18.4K

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn

Mù Quáng Trung Thành FULL
7.4/10
10.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh
7/10
6.5K

Thể loại: Lịch Sử, Dị Giới

Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa
7.6/10
3.1K

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng

Liễu Phàm Tứ Huấn
7.7/10
2.6K

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
7.1/10
7.3K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản
7.6/10
12.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Cô cô thỉnh thủ hạ lưu tình
7.9/10
29.9K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Yến hòe ngày
7.7/10
3.4K

Thể loại: Đoản Văn

Tổng tài cực sủng cô vợ mạnh mẽ
7.6/10
30.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Làm nũng với anh trai rất có tác dụng
7.9/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn cp
7.6/10
132.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vạn vật quy nhất, tu đạo thành thần
7.5/10
4.6K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Bắt đầu đánh dấu hàng tỉ võ hồn
8.2/10
39.1K

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Cao nhân ở bên cạnh ta
8/10
13.6K

Thể loại: Khoa Huyễn, Convert

Người thiếp xấu xí
8.5/10
70.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Tuổi 27
7.6/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Trận pháp tông sư dị giới tung hoành
7.8/10
3.7K

Thể loại: Dị Giới

Kế hoạch của vương phi thất sủng
7.9/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Ngược Tỳ
7.9/10
6.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên
8/10
72.4K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính
8.5/10
57.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi
8.5/10
44.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Âm mưu của hoa mỹ nam
8.5/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Có Thể Đừng Yêu Em, Hay Không?
8.5/10
18K

Thể loại: Ngôn Tình

Chí Tôn Tiên Đạo
8.5/10
42.7K

Thể loại: Khoa Huyễn

Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
8.5/10
53.5K

Thể loại: Lịch Sử

[Ngôn Tình] Cường Đoạt
8.4/10
23.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Trò Chơi Bí Ẩn
7.5/10
2.3K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Thiên Tử
7.5/10
6.5K

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Tam Thiên Vị Diện
7.5/10
2.1K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Hệ Thống Chưởng Môn
7.5/10
8.3K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Ác Ma Bảo Bối
7.5/10
8.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Tình Yêu Formalin
7.5/10
3.6K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ