Tác Giả Hắc Nguyệt

Phật Bài Cải Mệnh

Phật Bài Cải Mệnh

7.4/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 5
Trăng Sa Đáy Vực FULL

Trăng Sa Đáy Vực FULL

7.6/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 82
Năm Thứ Bảy Thánh Quân Bị Ma Vương Giam Cầm

Năm Thứ Bảy Thánh Quân Bị Ma Vương Giam Cầm

7.6/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Phương Tây, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 82
Bí Mật Trại Tâm Thần

Bí Mật Trại Tâm Thần

7.1/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 26
Sáng Sớm Trầm Miên

Sáng Sớm Trầm Miên

7.4/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 278
Bình Minh Ngủ Say

Bình Minh Ngủ Say

7.1/10
8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 278
Sáng Sớm Trầm Miên Tinh Tế Hoàng Tử Goá Phụ Hắn Chinh Chiến Tinh Tế

Sáng Sớm Trầm Miên Tinh Tế Hoàng Tử Goá Phụ Hắn Chinh Chiến Tinh Tế

8.4/10
10.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Quan Trường, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Chương 312
Thật Ba Tuổi Tiện Full

Thật Ba Tuổi Tiện Full

7.4/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 54
Tuyết Lạc Hồng Trần FULL

Tuyết Lạc Hồng Trần FULL

7.1/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 33
Mộng Trung Vị Lai
 [mđts]

Mộng Trung Vị Lai [mđts]

7.7/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 53
[mđts] Cuối Cùng Là Cố Nhân Về

[mđts] Cuối Cùng Là Cố Nhân Về

7.2/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Chương 24
[mđts] Vô Ki Full

[mđts] Vô Ki Full

8.4/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 15
Tuyết Lạc Hồng Trần Full

Tuyết Lạc Hồng Trần Full

8.1/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Truyện Khác

Chương 33
Cấp Chết Ta - Nhà Ta Vị Kia Full

Cấp Chết Ta - Nhà Ta Vị Kia Full

7.4/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Chương 29
Tại Sao Anh Lại Trở Về?

Tại Sao Anh Lại Trở Về?

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 17
Phật Bài Cải Mệnh
7.4/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị

Trăng Sa Đáy Vực FULL
7.6/10
3.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Năm Thứ Bảy Thánh Quân Bị Ma Vương Giam Cầm
7.6/10
3.9K

Thể loại: Dị Giới, Phương Tây

Bí Mật Trại Tâm Thần
7.1/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Sáng Sớm Trầm Miên
7.4/10
3.3K

Thể loại: Quan Trường, Đam Mỹ

Bình Minh Ngủ Say
7.1/10
8.5K

Thể loại: Huyền Huyễn

Sáng Sớm Trầm Miên Tinh Tế Hoàng Tử Goá Phụ Hắn Chinh Chiến Tinh Tế
8.4/10
10.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Quan Trường

Thật Ba Tuổi Tiện Full
7.4/10
2.9K

Thể loại: Truyện Khác

Tuyết Lạc Hồng Trần FULL
7.1/10
2.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Mộng Trung Vị Lai
 [mđts]
7.7/10
4.3K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

[mđts] Cuối Cùng Là Cố Nhân Về
7.2/10
2.5K

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

[mđts] Vô Ki Full
8.4/10
1.7K

Thể loại: Truyện Khác

Tuyết Lạc Hồng Trần Full
8.1/10
2.6K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Truyện Khác

Cấp Chết Ta - Nhà Ta Vị Kia Full
7.4/10
2.4K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Tại Sao Anh Lại Trở Về?
7.5/10
3.2K

Thể loại: Truyện Teen