Tác Giả Du Khách Ngư Mỗ Nhân

Rượu Anh Đào

Rượu Anh Đào

8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 4
Đã Nói Cùng Nhau Trồng Trọt Thật Tốt Sao Ngươi Lại Trộm Đi Ngự Thú

Đã Nói Cùng Nhau Trồng Trọt Thật Tốt Sao Ngươi Lại Trộm Đi Ngự Thú

7.6/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Đô Thị, Trọng Sinh, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 0
Ngũ Canh Chung

Ngũ Canh Chung

7.9/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 40
Thần Chi Ngự Tòa

Thần Chi Ngự Tòa

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Phương Tây, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 4
Thư sinh ta muốn xuyên

Thư sinh ta muốn xuyên

8.5/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Hoan các họa

Hoan các họa

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại

Chương 18
Luân hồi đại đế truyện

Luân hồi đại đế truyện

7.9/10
6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Chương 109
Bắt đầu ba ngàn ma thần sau đó vô địch

Bắt đầu ba ngàn ma thần sau đó vô địch

8.1/10
9.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 170
Bạch long chi ước hệ liệt

Bạch long chi ước hệ liệt

8.5/10
16.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 57
Tôi không phải tiểu nguyệt

Tôi không phải tiểu nguyệt

8.5/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 26
Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

8.3/10
90.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Trọng Sinh

Chương 74
Tánh Tình Quỷ Tịch Vũ

Tánh Tình Quỷ Tịch Vũ

8.5/10
4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 10
Văn Hương Nguyệt

Văn Hương Nguyệt

8.5/10
49.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Con Thứ

Con Thứ

8.5/10
6.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

8.5/10
10.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nhật ký gái gọi

Nhật ký gái gọi

8.5/10
4.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch

Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch

9.1/10
14.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Tàn Nô

Tàn Nô

9/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 14
Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

7.5/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng

Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng

7.5/10
19.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 167
Trường Mệnh Nữ

Trường Mệnh Nữ

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Tiểu Thiếp

Tiểu Thiếp

7.5/10
8.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Cuồng Thú - Nhạc Nhan

Cuồng Thú - Nhạc Nhan

7.5/10
17.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 20
Quý Nhân

Quý Nhân

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 17
Táng Tình Quỷ Tịch Vũ

Táng Tình Quỷ Tịch Vũ

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 11
Thái Tử Phi

Thái Tử Phi

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Tái Giá

Tái Giá

7.5/10
19.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 32
Quần Lụa

Quần Lụa

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 20
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

7.5/10
23.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 16
Tiểu Mèo Hoang Từ Đâu Tới

Tiểu Mèo Hoang Từ Đâu Tới

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Diệp Thanh Hồng

Diệp Thanh Hồng

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Công Chúa Dã Man

Công Chúa Dã Man

7.5/10
7.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 23
Dâu Trưởng

Dâu Trưởng

7.5/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Diệm Nương

Diệm Nương

7.5/10
10.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Con Thứ

Con Thứ

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

7.5/10
8.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Khát Thú

Khát Thú

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Rượu Anh Đào
8/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Đã Nói Cùng Nhau Trồng Trọt Thật Tốt Sao Ngươi Lại Trộm Đi Ngự Thú
7.6/10
1000

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Ngũ Canh Chung
7.9/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thần Chi Ngự Tòa
7.9/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Phương Tây

Thư sinh ta muốn xuyên
8.5/10
3.9K

Thể loại: Truyện Khác

Hoan các họa
7.5/10
6.6K

Thể loại: Cổ Đại

Luân hồi đại đế truyện
7.9/10
6.9K

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Bắt đầu ba ngàn ma thần sau đó vô địch
8.1/10
9.8K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Bạch long chi ước hệ liệt
8.5/10
16.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại

Tôi không phải tiểu nguyệt
8.5/10
4K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi
8.3/10
90.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tánh Tình Quỷ Tịch Vũ
8.5/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Văn Hương Nguyệt
8.5/10
49.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Con Thứ
8.5/10
6.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
8.5/10
10.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật ký gái gọi
8.5/10
4.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch
9.1/10
14.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Tàn Nô
9/10
8.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi
7.5/10
9K

Thể loại: Ngôn Tình

Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng
7.5/10
19.7K

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ

Trường Mệnh Nữ
7.5/10
5.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tiểu Thiếp
7.5/10
8.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cuồng Thú - Nhạc Nhan
7.5/10
17.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Quý Nhân
7.5/10
5.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Táng Tình Quỷ Tịch Vũ
7.5/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thái Tử Phi
7.5/10
7.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tái Giá
7.5/10
19.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Quần Lụa
7.5/10
7.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Mộng Hoa Xuân
7.5/10
23.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tiểu Mèo Hoang Từ Đâu Tới
7.5/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Diệp Thanh Hồng
7.5/10
4.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Công Chúa Dã Man
7.5/10
7.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Dâu Trưởng
7.5/10
9.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Diệm Nương
7.5/10
10.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Con Thứ
7.5/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại
7.5/10
8.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Khát Thú
7.5/10
7.6K

Thể loại: Ngôn Tình