Tác Giả Hải Vân

Món Quà Bồi Tội Bdsm

Món Quà Bồi Tội Bdsm

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 7
Nhặt Được Chàng Ngốc Làm Chồng

Nhặt Được Chàng Ngốc Làm Chồng

7.3/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 12
Xem Thường Ta Ngài Đủ Khả Năng

Xem Thường Ta Ngài Đủ Khả Năng

7.7/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 38
Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

7/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 121
Ngụy Vô Tiện Đoan Chính Quy Phạm - Hàm Quang Quân Bắt Cá Bẫy Chim FULL

Ngụy Vô Tiện Đoan Chính Quy Phạm - Hàm Quang Quân Bắt Cá Bẫy Chim FULL

7/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 13
Vô Hạn Tế Đàn

Vô Hạn Tế Đàn

8.2/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 188
Tù Với Biển Sâu

Tù Với Biển Sâu

7.7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 7
Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

7.6/10
11.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 48
Đức Dương Quận Chúa

Đức Dương Quận Chúa

7.5/10
93.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 156
Khách Lạ Đêm Khuya

Khách Lạ Đêm Khuya

8.5/10
4.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 31
Thám Hoa Giới Giải Trí

Thám Hoa Giới Giải Trí

7.3/10
11.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 55
Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

6.8/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 57
Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

9/10
7.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 14
Hoàng Hậu Độc Nhất

Hoàng Hậu Độc Nhất

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 34
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 40
Món Quà Bồi Tội Bdsm
7.3/10
1.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nhặt Được Chàng Ngốc Làm Chồng
7.3/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Xem Thường Ta Ngài Đủ Khả Năng
7.7/10
1.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi
7/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngụy Vô Tiện Đoan Chính Quy Phạm - Hàm Quang Quân Bắt Cá Bẫy Chim FULL
7/10
1.6K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Vô Hạn Tế Đàn
8.2/10
8.4K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Tù Với Biển Sâu
7.7/10
2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi
7.6/10
11.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Đức Dương Quận Chúa
7.5/10
93.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Khách Lạ Đêm Khuya
8.5/10
4.8K

Thể loại: Truyện Teen

Thám Hoa Giới Giải Trí
7.3/10
11.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm
6.8/10
7.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế
9/10
7.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoàng Hậu Độc Nhất
7.5/10
6.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tử Ảnh Đan Tâm
7.5/10
6.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp