Tác Giả Thanh Thanh Hà Biên Mã

Chỉ Muốn Ôm Nữ Chính Vào Ngực

Chỉ Muốn Ôm Nữ Chính Vào Ngực

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 5
Người Đuổi Thi

Người Đuổi Thi

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Teen, Đông Phương

Chương 27
Cái Nhìn Sâu Sắc Về Vua Y Học

Cái Nhìn Sâu Sắc Về Vua Y Học

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Chương 5
Không Xéo Xắt Chết Ngươi Không Thành Phật

Không Xéo Xắt Chết Ngươi Không Thành Phật

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 15
Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ

Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ

7.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 10
Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn

Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 5
Người Gác Cổng Vạn Giới

Người Gác Cổng Vạn Giới

7.1/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Chương 6
Ký Sự Truyện Ma Công Trường

Ký Sự Truyện Ma Công Trường

8.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 4
Tn70 Tiểu Pháo Hôi Mang Theo Không Gian Phất Lên

Tn70 Tiểu Pháo Hôi Mang Theo Không Gian Phất Lên

7.1/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 2
Xuân Triều

Xuân Triều

8.4/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 7
Kỹ Năng Đặc Biệt Để Có Bạn Trai

Kỹ Năng Đặc Biệt Để Có Bạn Trai

7.2/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 3
Cành Đào Sum Suê

Cành Đào Sum Suê

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đoản Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 5
Quẹo Vào Gl

Quẹo Vào Gl

7.6/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 62
Thập Niên 70 Quả Phụ Kén Chồng

Thập Niên 70 Quả Phụ Kén Chồng

7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 4
Hoà Phong Du

Hoà Phong Du

8.4/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 6
Hoà Phong Du

Hoà Phong Du

7.3/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 6
Vạn Giới Thủ Môn Nhân Dịch

Vạn Giới Thủ Môn Nhân Dịch

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 11
Nhật Ký Đầu Bếp Nữ Xuyên Về Cổ Đại Làm Giàu

Nhật Ký Đầu Bếp Nữ Xuyên Về Cổ Đại Làm Giàu

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 20
Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử

Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 79
Kiếp Sau Chúng Ta Vẫn Là Của Nhau

Kiếp Sau Chúng Ta Vẫn Là Của Nhau

7.8/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 60
Xuyên Qua Chạy Nạn Ta Dựa Vào Làm Ruộng Để Làm Giàu

Xuyên Qua Chạy Nạn Ta Dựa Vào Làm Ruộng Để Làm Giàu

7.2/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 491
Nữ Thần Cao Lãnh Bị Kéo Xuống Vực Sâu

Nữ Thần Cao Lãnh Bị Kéo Xuống Vực Sâu

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 10
Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử FULL

Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử FULL

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 78
Trọng Sinh Vả Mặt Sói Mắt Trắng

Trọng Sinh Vả Mặt Sói Mắt Trắng

8.2/10
1000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 0
Nàng Dâu Xung Hỉ Của Tướng Quân FULL

Nàng Dâu Xung Hỉ Của Tướng Quân FULL

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 9
Nhập Ma

Nhập Ma

7.8/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 104
Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 0
Làm Ruộng Trong Núi Hán Mạt Thế Kiều Kiều Ba Tuổi Rưỡi

Làm Ruộng Trong Núi Hán Mạt Thế Kiều Kiều Ba Tuổi Rưỡi

7.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 0
Muốn Làm Vợ Ba Cấm Kỵ

Muốn Làm Vợ Ba Cấm Kỵ

7.4/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Người Yêu 2d FULL

Người Yêu 2d FULL

7.6/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 119
Sau khi say rượu

Sau khi say rượu

8.5/10
20.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 82
Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

7.6/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 50
Gương Vỡ Khó Lành 2

Gương Vỡ Khó Lành 2

7.2/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 29
Xuyên Tới 70 Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc

Xuyên Tới 70 Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc

7/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Mẹ Kế Xuyên Không Mang Cả Nhà Đi Làm Ruộng

Mẹ Kế Xuyên Không Mang Cả Nhà Đi Làm Ruộng

7.9/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 5
Nuông Chiều Trong Tay FULL

Nuông Chiều Trong Tay FULL

7.2/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Trọng Sinh 70 Cô Vợ Nhỏ Của Tên Tháo Hán Ngây Thơ

Trọng Sinh 70 Cô Vợ Nhỏ Của Tên Tháo Hán Ngây Thơ

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 7
Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem! FULL

Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem! FULL

7/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 91
Em Là Tiểu Tình Ca Của Anh

Em Là Tiểu Tình Ca Của Anh

7.6/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Thập Niên Trở Về Thời Đại Thiếu Nữ FULL

Thập Niên Trở Về Thời Đại Thiếu Nữ FULL

7/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Chạy Nạn Không Hoảng Hốt Cả Nhà Đại Lão Vội Làm Ruộng

Chạy Nạn Không Hoảng Hốt Cả Nhà Đại Lão Vội Làm Ruộng

7/10
12K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 49
Tường Hoa Năm Ấy

Tường Hoa Năm Ấy

7.3/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 25
Sở Thiếu Anh Đừng Đến Đây!

Sở Thiếu Anh Đừng Đến Đây!

7.6/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Ánh Dương Sáng Ngời

Ánh Dương Sáng Ngời

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 22
Tranh Minh

Tranh Minh

7.3/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 80
Hướng Dương Đón Nắng

Hướng Dương Đón Nắng

7.4/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 68
Xuyên Thư Phụ Trợ Mạc Viễn

Xuyên Thư Phụ Trợ Mạc Viễn

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 41
Thượng Một Giả Tổng Nghệ

Thượng Một Giả Tổng Nghệ

7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 23
Bác Sĩ Của Anh FULL

Bác Sĩ Của Anh FULL

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 110
Hệ Thống Xuyên Không Vương Phi Muốn Lật Trời!

Hệ Thống Xuyên Không Vương Phi Muốn Lật Trời!

7.3/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 167
Sau Khi Say Rượu Tôi Vào Nhầm Nhà Hàng Xóm

Sau Khi Say Rượu Tôi Vào Nhầm Nhà Hàng Xóm

7.9/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 50
Ngươi Thật Quyến Rũ

Ngươi Thật Quyến Rũ

7.2/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 99
Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7.6/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Hạc Giấy

Hạc Giấy

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 30
Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma

Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 13
Tôi Trói Định Hệ Thống Sinh Hoạt

Tôi Trói Định Hệ Thống Sinh Hoạt

7.6/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 50
Tham Gia Gameshow Cùng Anh Trai Nổi Tiếng

Tham Gia Gameshow Cùng Anh Trai Nổi Tiếng

7.1/10
8.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 180
Đồ chơi của yêu long

Đồ chơi của yêu long

8.5/10
20.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 62
Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7.7/10
9.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 125
Phu quân minh vương của ta

Phu quân minh vương của ta

8.5/10
19.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 62
Sau Khi Xem Mắt Ngài Cận Đột Nhiên Quấn Lấy Tôi

Sau Khi Xem Mắt Ngài Cận Đột Nhiên Quấn Lấy Tôi

7.4/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 28
Hôm Nay Cyber Và Ngọt Sủng Vẫn Chưa Tương Thích

Hôm Nay Cyber Và Ngọt Sủng Vẫn Chưa Tương Thích

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Khoa Huyễn, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 15
Cầu Vồng Của Em

Cầu Vồng Của Em

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 9
Lưu Hương

Lưu Hương

7.2/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 121
Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

7.8/10
11.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 597
Nam Phụ Bá Tổng Và Tiểu Yêu Tinh Của Anh FULL

Nam Phụ Bá Tổng Và Tiểu Yêu Tinh Của Anh FULL

7.6/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 7
Chỉ Vì Gặp Được Em

Chỉ Vì Gặp Được Em

7.7/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 53
Báo Cáo Điều Tra Sự Cố Thể Chất Của Nam Thần

Báo Cáo Điều Tra Sự Cố Thể Chất Của Nam Thần

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 4
Xuyên Nhanh Chi Mười Giai Hảo Mụ Mụ

Xuyên Nhanh Chi Mười Giai Hảo Mụ Mụ

8.1/10
67K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 501
Tái Sinh Trong Đêm Tân Hôn Cô Vợ Ngọt Ngào Quay Trở Lại

Tái Sinh Trong Đêm Tân Hôn Cô Vợ Ngọt Ngào Quay Trở Lại

7.4/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 23
Đế Sủng Thánh Phi

Đế Sủng Thánh Phi

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 21
Mị Hoặc Thập Tam Phu

Mị Hoặc Thập Tam Phu

8.5/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 3
Hung Nô Vương Hậu

Hung Nô Vương Hậu

7.6/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 3
Khuê Môn Xuân Sự

Khuê Môn Xuân Sự

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 5
Hầu Gái Tu Dưỡng Xuyên Nhanh

Hầu Gái Tu Dưỡng Xuyên Nhanh

8/10
7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 182
Hắc Phương Ta Hôm Nay Cũng Ở Lặp Lại Hoành Nhảy

Hắc Phương Ta Hôm Nay Cũng Ở Lặp Lại Hoành Nhảy

7.4/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 108
Ta Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tại Tuyến Lật Xe Xuyên Thư

Ta Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tại Tuyến Lật Xe Xuyên Thư

7.2/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 113
Lĩnh Chủ Trầm Mê Làm Xây Dựng Xuyên Thư

Lĩnh Chủ Trầm Mê Làm Xây Dựng Xuyên Thư

8.1/10
11.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 195
Lỡ Yêu Thỏ Ngốc Mất Rồi [taekook]

Lỡ Yêu Thỏ Ngốc Mất Rồi [taekook]

8/10
9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 71
Vậy Thì Ở Bên Nhau FULL

Vậy Thì Ở Bên Nhau FULL

7/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 5
Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi Sau

Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi Sau

7.1/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 71
Conan Trong Thế Giới Pháp Ngoại Cuồng Đồ Tokisaki Kurumi

Conan Trong Thế Giới Pháp Ngoại Cuồng Đồ Tokisaki Kurumi

7.5/10
17.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Quan Trường, Trinh Thám, Hài Hước, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Bách Hợp, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 501
Xuyên Thành Tiểu Thuyết Gia Thiên Tài

Xuyên Thành Tiểu Thuyết Gia Thiên Tài

7.2/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Chú Là Người Tôi Yêu

Chú Là Người Tôi Yêu

7.2/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 23
Thư Tỏ Tình

Thư Tỏ Tình

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Phương Tây, Đam Mỹ

Chương 9
Hướng Về Phía Anh

Hướng Về Phía Anh

7.4/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 40
The Truth

The Truth

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Linh Dị, Ngôn Tình, Quân Sự, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 8
Muôn Vàn Mềm Mại FULL

Muôn Vàn Mềm Mại FULL

7.9/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 16
Thuần Bạch Hoàng Quan

Thuần Bạch Hoàng Quan

7.5/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 78
Xuyên Nhanh Tôi Độc Thân Bằng Bản Lĩnh

Xuyên Nhanh Tôi Độc Thân Bằng Bản Lĩnh

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 10
Người Yêu Là Anh Hàng Xóm

Người Yêu Là Anh Hàng Xóm

7.4/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 12
Sau Khi Tham Gia Chương Trình Huyền Học Tôi Nổi Tung Nồi

Sau Khi Tham Gia Chương Trình Huyền Học Tôi Nổi Tung Nồi

7.8/10
8.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 36
Dáng Ai Bên Thềm

Dáng Ai Bên Thềm

7.3/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 47
Tình Nhân Không Nguyện Ý Tổng Tài Cầu Buông Tha FULL

Tình Nhân Không Nguyện Ý Tổng Tài Cầu Buông Tha FULL

7.1/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84
Xuyên Nhanh Trở Thành Đứa Con Ngoan

Xuyên Nhanh Trở Thành Đứa Con Ngoan

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 44
Quan Chỉ Huy Lại Hắc Hóa

Quan Chỉ Huy Lại Hắc Hóa

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 3
Đoàn Tàu Luân Hồi 4 - Khu Rừng Tĩnh Lặng FULL

Đoàn Tàu Luân Hồi 4 - Khu Rừng Tĩnh Lặng FULL

7/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 123
Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

7.1/10
6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 135
Một Thai Ba Bảo Cố Chấp Lão Đại Siêu Dính Người

Một Thai Ba Bảo Cố Chấp Lão Đại Siêu Dính Người

7.3/10
7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Hắn Tới Từ Thế Giới Giả Tưởng

Hắn Tới Từ Thế Giới Giả Tưởng

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 5
Chỉ Muốn Ôm Nữ Chính Vào Ngực
7.2/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Người Đuổi Thi
7.9/10
1.1K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Cái Nhìn Sâu Sắc Về Vua Y Học
7.2/10
1K

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Không Xéo Xắt Chết Ngươi Không Thành Phật
7.6/10
1K

Thể loại: Linh Dị, Cổ Đại

Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ
7.3/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn
7/10
1.2K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu

Người Gác Cổng Vạn Giới
7.1/10
1K

Thể loại: Khoa Huyễn

Ký Sự Truyện Ma Công Trường
8.2/10
1K

Thể loại: Linh Dị

Tn70 Tiểu Pháo Hôi Mang Theo Không Gian Phất Lên
7.1/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xuân Triều
8.4/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Kỹ Năng Đặc Biệt Để Có Bạn Trai
7.2/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Cành Đào Sum Suê
7.7/10
1.1K

Thể loại: Dị Giới, Đoản Văn

Quẹo Vào Gl
7.6/10
1.8K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Thập Niên 70 Quả Phụ Kén Chồng
7/10
1K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Hoà Phong Du
8.4/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Hoà Phong Du
7.3/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Vạn Giới Thủ Môn Nhân Dịch
7.8/10
1.1K

Thể loại: Khoa Huyễn, Đô Thị

Nhật Ký Đầu Bếp Nữ Xuyên Về Cổ Đại Làm Giàu
7.3/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử
7.5/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Kiếp Sau Chúng Ta Vẫn Là Của Nhau
7.8/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Xuyên Qua Chạy Nạn Ta Dựa Vào Làm Ruộng Để Làm Giàu
7.2/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Nữ Thần Cao Lãnh Bị Kéo Xuống Vực Sâu
7.2/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử FULL
7.5/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trọng Sinh Vả Mặt Sói Mắt Trắng
8.2/10
1000

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị

Nàng Dâu Xung Hỉ Của Tướng Quân FULL
7.5/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nhập Ma
7.8/10
2.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng
7.2/10
1K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Làm Ruộng Trong Núi Hán Mạt Thế Kiều Kiều Ba Tuổi Rưỡi
7.3/10
1K

Thể loại: Quan Trường, Hài Hước

Muốn Làm Vợ Ba Cấm Kỵ
7.4/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Người Yêu 2d FULL
7.6/10
3.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Sau khi say rượu
8.5/10
20.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam
7.6/10
4.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Gương Vỡ Khó Lành 2
7.2/10
1.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Xuyên Tới 70 Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc
7/10
5.9K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Mẹ Kế Xuyên Không Mang Cả Nhà Đi Làm Ruộng
7.9/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Nuông Chiều Trong Tay FULL
7.2/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trọng Sinh 70 Cô Vợ Nhỏ Của Tên Tháo Hán Ngây Thơ
7.9/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem! FULL
7/10
5.8K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Em Là Tiểu Tình Ca Của Anh
7.6/10
1.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Thập Niên Trở Về Thời Đại Thiếu Nữ FULL
7/10
4.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước

Chạy Nạn Không Hoảng Hốt Cả Nhà Đại Lão Vội Làm Ruộng
7/10
12K

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng

Tường Hoa Năm Ấy
7.3/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Sở Thiếu Anh Đừng Đến Đây!
7.6/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Dương Sáng Ngời
7.7/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tranh Minh
7.3/10
2K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Hướng Dương Đón Nắng
7.4/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Thư Phụ Trợ Mạc Viễn
7.5/10
2.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Thượng Một Giả Tổng Nghệ
7/10
2K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Bác Sĩ Của Anh FULL
7.5/10
6.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hệ Thống Xuyên Không Vương Phi Muốn Lật Trời!
7.3/10
5.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sau Khi Say Rượu Tôi Vào Nhầm Nhà Hàng Xóm
7.9/10
4.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Ngươi Thật Quyến Rũ
7.2/10
7.1K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7.6/10
6.7K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Hạc Giấy
7.5/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma
7.8/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Tôi Trói Định Hệ Thống Sinh Hoạt
7.6/10
4.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tham Gia Gameshow Cùng Anh Trai Nổi Tiếng
7.1/10
8.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Đồ chơi của yêu long
8.5/10
20.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7.7/10
9.8K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Phu quân minh vương của ta
8.5/10
19.5K

Thể loại: Linh Dị, Cổ Đại

Sau Khi Xem Mắt Ngài Cận Đột Nhiên Quấn Lấy Tôi
7.4/10
2.1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hôm Nay Cyber Và Ngọt Sủng Vẫn Chưa Tương Thích
7.2/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Cầu Vồng Của Em
7.5/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Lưu Hương
7.2/10
4.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài
7.8/10
11.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nam Phụ Bá Tổng Và Tiểu Yêu Tinh Của Anh FULL
7.6/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chỉ Vì Gặp Được Em
7.7/10
3.5K

Thể loại: Việt Nam

Báo Cáo Điều Tra Sự Cố Thể Chất Của Nam Thần
7.2/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Chi Mười Giai Hảo Mụ Mụ
8.1/10
67K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Tái Sinh Trong Đêm Tân Hôn Cô Vợ Ngọt Ngào Quay Trở Lại
7.4/10
3.1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Đế Sủng Thánh Phi
7.5/10
1.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Mị Hoặc Thập Tam Phu
8.5/10
1.2K

Thể loại: Truyện Khác

Hung Nô Vương Hậu
7.6/10
1.4K

Thể loại: Truyện Khác

Khuê Môn Xuân Sự
7.9/10
1.2K

Thể loại: Truyện Khác

Hầu Gái Tu Dưỡng Xuyên Nhanh
8/10
7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Hắc Phương Ta Hôm Nay Cũng Ở Lặp Lại Hoành Nhảy
7.4/10
4.7K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Ta Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tại Tuyến Lật Xe Xuyên Thư
7.2/10
5.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Lĩnh Chủ Trầm Mê Làm Xây Dựng Xuyên Thư
8.1/10
11.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Lỡ Yêu Thỏ Ngốc Mất Rồi [taekook]
8/10
9K

Thể loại: Truyện Khác

Vậy Thì Ở Bên Nhau FULL
7/10
1.4K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi Sau
7.1/10
3.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Conan Trong Thế Giới Pháp Ngoại Cuồng Đồ Tokisaki Kurumi
7.5/10
17.8K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Xuyên Thành Tiểu Thuyết Gia Thiên Tài
7.2/10
2.6K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chú Là Người Tôi Yêu
7.2/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Thư Tỏ Tình
7.7/10
1.4K

Thể loại: Đoản Văn, Phương Tây

Hướng Về Phía Anh
7.4/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

The Truth
7.5/10
1.4K

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám

Muôn Vàn Mềm Mại FULL
7.9/10
7.9K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Thuần Bạch Hoàng Quan
7.5/10
4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Xuyên Nhanh Tôi Độc Thân Bằng Bản Lĩnh
7.2/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Người Yêu Là Anh Hàng Xóm
7.4/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Sau Khi Tham Gia Chương Trình Huyền Học Tôi Nổi Tung Nồi
7.8/10
8.8K

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị

Dáng Ai Bên Thềm
7.3/10
2.6K

Thể loại: Việt Nam

Tình Nhân Không Nguyện Ý Tổng Tài Cầu Buông Tha FULL
7.1/10
9.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Trở Thành Đứa Con Ngoan
7.5/10
3.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Quan Chỉ Huy Lại Hắc Hóa
7.4/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Đoàn Tàu Luân Hồi 4 - Khu Rừng Tĩnh Lặng FULL
7/10
5.8K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em
7.1/10
6.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Một Thai Ba Bảo Cố Chấp Lão Đại Siêu Dính Người
7.3/10
7.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Hắn Tới Từ Thế Giới Giả Tưởng
7/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị