Tác Giả Phân Phân Hòa Quang

Phu quân minh vương của ta

Phu quân minh vương của ta

8.5/10
23.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 62
Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi Sau

Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi Sau

7.1/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 71
Muôn Vàn Mềm Mại FULL

Muôn Vàn Mềm Mại FULL

7.9/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 16
Bệ Hạ Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao

Bệ Hạ Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao

7/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 51
Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

7.7/10
50.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 73
Minh Vương Phu Nhân

Minh Vương Phu Nhân

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 35
Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

7.8/10
52K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 73
Cậy Quân Sủng

Cậy Quân Sủng

7.7/10
219.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 136
Nhặt Được Một Tiểu Mỹ Nhân

Nhặt Được Một Tiểu Mỹ Nhân

7.5/10
11.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 26
Mỹ nam tâm kế

Mỹ nam tâm kế

8.5/10
32.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 70
Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế FULL

Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế FULL

7.9/10
145.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 69
Bạo quân cường sủng công chúa mất trí nhớ

Bạo quân cường sủng công chúa mất trí nhớ

7.8/10
98.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 74
Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

7.1/10
226.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 113
Phu quân minh vương của ta
8.5/10
23.8K

Thể loại: Linh Dị, Cổ Đại

Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi Sau
7.1/10
3.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Muôn Vàn Mềm Mại FULL
7.9/10
8.4K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bệ Hạ Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao
7/10
5.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa
7.7/10
50.4K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Minh Vương Phu Nhân
7.5/10
4.5K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
7.8/10
52K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Cậy Quân Sủng
7.7/10
219.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nhặt Được Một Tiểu Mỹ Nhân
7.5/10
11.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Mỹ nam tâm kế
8.5/10
32.2K

Thể loại: Truyện Khác

Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế FULL
7.9/10
145.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bạo quân cường sủng công chúa mất trí nhớ
7.8/10
98.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay
7.1/10
226.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại