Tác Giả Giới Liễu Ngũ Hoa Nhục

Nhà Họ Lục Có Chuyện Vui

Nhà Họ Lục Có Chuyện Vui

7.6/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 18
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Ảnh Đế

Cô Vợ Ẩn Hôn Của Ảnh Đế

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 7
Làm Ruộng Nuôi Con Nữ Phụ Ác Độc Bị Cả Nhà Tranh Nhau Sủng

Làm Ruộng Nuôi Con Nữ Phụ Ác Độc Bị Cả Nhà Tranh Nhau Sủng

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 5
Người Làm Công Mạnh Nhất Quy Tắc Quái Dị

Người Làm Công Mạnh Nhất Quy Tắc Quái Dị

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Trinh Thám, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Khoa Huyễn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 6
Thập Niên Ôm Muội Muội Đáng Yêu Trọng Sinh

Thập Niên Ôm Muội Muội Đáng Yêu Trọng Sinh

7.6/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Thập Niên 80 Đệ Nhất Trưởng Tẩu Ở Hương Giang

Thập Niên 80 Đệ Nhất Trưởng Tẩu Ở Hương Giang

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị

Chương 5
Thập Niên 80 Vợ Trước Của Nhà Giàu Nhất Trùng Sinh Rồi

Thập Niên 80 Vợ Trước Của Nhà Giàu Nhất Trùng Sinh Rồi

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 5
Hoa hồng không tàn úa

Hoa hồng không tàn úa

8.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Chương 75
Pháo Hôi Thao Huyệt Nhật Thường

Pháo Hôi Thao Huyệt Nhật Thường

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 5
Chờ Mình Trở Về Sẽ Tỏ Tình Với Cậu FULL

Chờ Mình Trở Về Sẽ Tỏ Tình Với Cậu FULL

7.8/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 15
Thập Niên 60 Mỹ Nhân Múa Ballet Trong Đại Viện

Thập Niên 60 Mỹ Nhân Múa Ballet Trong Đại Viện

7/10
7.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Bắt Đầu Từ Boardgame

Bắt Đầu Từ Boardgame

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 32
Omega Khiếm Khuyết Là Thuốc Vỗ Về Alpha Hàng Đầu

Omega Khiếm Khuyết Là Thuốc Vỗ Về Alpha Hàng Đầu

7.5/10
20.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Vô Hạn Lưu Xoắn Ốc Hải Đăng

Vô Hạn Lưu Xoắn Ốc Hải Đăng

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 45
Tiểu Cá Mặn Trói Định Với Hệ Thống Công Lược

Tiểu Cá Mặn Trói Định Với Hệ Thống Công Lược

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 4
Cuộc Sống Về Hưu Của Huyền Môn Đại Lão

Cuộc Sống Về Hưu Của Huyền Môn Đại Lão

7.5/10
17.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Thập Niên 90 Nữ Bác Sĩ Trung Y Xinh Đẹp

Thập Niên 90 Nữ Bác Sĩ Trung Y Xinh Đẹp

7.9/10
8.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 49
Hàm Dục Nở Rộ FULL

Hàm Dục Nở Rộ FULL

7.2/10
10.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 67
Nàng Là Thuần Ái Văn Nữ Xứng Xuyên Nhanh

Nàng Là Thuần Ái Văn Nữ Xứng Xuyên Nhanh

8/10
9.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Truyện Ngược, Quan Trường, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 241
Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng FULL

Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng FULL

7/10
18.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 38
Quyển 1 - Tôi Thao Phục Lão Đại Hắc Bang

Quyển 1 - Tôi Thao Phục Lão Đại Hắc Bang

7.2/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 46
Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Như Hoa

Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Như Hoa

7.6/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 49
Ban Ngày Kêu Tỷ Tỷ

Ban Ngày Kêu Tỷ Tỷ

7.8/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 17
Trót Yêu Cô Giáo Lạnh Lùng

Trót Yêu Cô Giáo Lạnh Lùng

7.3/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 10
Huyền Môn Đại Lão Về Hưu Sau

Huyền Môn Đại Lão Về Hưu Sau

8.3/10
122.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 389
Ngựa Hoang

Ngựa Hoang

7.6/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 7
Tại Sao Sư Đệ Lại Như Vậy

Tại Sao Sư Đệ Lại Như Vậy

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 3
Tia Nắng Cuối Cùng

Tia Nắng Cuối Cùng

7.9/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 11
Xuyên Qua Chi Dược Sư Nghịch Tập

Xuyên Qua Chi Dược Sư Nghịch Tập

7.1/10
67.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Tôi Bị Hào Môn Lão Nam Nhân Quấn Lấy

Tôi Bị Hào Môn Lão Nam Nhân Quấn Lấy

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 5
Xuyên Thành Nam Thê Bạch Nguyệt Quang Của Nhà Giàu Số Một

Xuyên Thành Nam Thê Bạch Nguyệt Quang Của Nhà Giàu Số Một

7.4/10
62K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 88
Phó Tiên Sinh Và Phó Phu Nhân FULL

Phó Tiên Sinh Và Phó Phu Nhân FULL

7/10
14.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Tương Lai Thú Thế Chi Đổ Thạch Sư

Tương Lai Thú Thế Chi Đổ Thạch Sư

7.8/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 22
Xuyên Không Trọng Sinh

Xuyên Không Trọng Sinh

7.6/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 55
Tân Nương Gả Thế Của Đại Sư Tử Nguyên Soái FULL

Tân Nương Gả Thế Của Đại Sư Tử Nguyên Soái FULL

7.5/10
63.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 92
Mỹ Nhân Sư Phụ Cùng Tiểu Đồ Đệ FULL

Mỹ Nhân Sư Phụ Cùng Tiểu Đồ Đệ FULL

7.2/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Lâu Thành Diễn Sinhvinh Phương Tình Ký

Lâu Thành Diễn Sinhvinh Phương Tình Ký

7.1/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 7
Đèn Sáng Khi Người Đến FULL

Đèn Sáng Khi Người Đến FULL

7.6/10
43.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 110
Lâu Thành Diễn Sinh Lăng Lý Sổ Tay Chăn Nuôi Sư Tử

Lâu Thành Diễn Sinh Lăng Lý Sổ Tay Chăn Nuôi Sư Tử

7.8/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Tân Nương Thế Gả Của Đại Sư Tử Nguyên Soái Xuyên Thư

Tân Nương Thế Gả Của Đại Sư Tử Nguyên Soái Xuyên Thư

7.7/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 5
Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt

Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt

7.2/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 8
Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm anh muốn em

Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm anh muốn em

7.8/10
62.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 295
Tần tấn chi hảo

Tần tấn chi hảo

7.7/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Điền Văn, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 50
Khí thiếp vương gia

Khí thiếp vương gia

7.6/10
13.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 280
Lâm thúc, thu lưu ta đi

Lâm thúc, thu lưu ta đi

7.6/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 20
Nữ phụ thuần ái văn

Nữ phụ thuần ái văn

7.8/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 64
Từ tây du bắt đầu luyện phản sáo lộ

Từ tây du bắt đầu luyện phản sáo lộ

8/10
39.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 838
(triệu hồi sư) lão đại xuyên không

(triệu hồi sư) lão đại xuyên không

7.9/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 4
Vị hôn thê của thiếu chủ lạnh lùng!

Vị hôn thê của thiếu chủ lạnh lùng!

7.9/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 81
Cật nhục chi lữ

Cật nhục chi lữ

7.6/10
1.6K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 6
Em làm cô dâu của anh nhé !

Em làm cô dâu của anh nhé !

7.8/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 14
Cây lớn ở phương nam

Cây lớn ở phương nam

7.8/10
19.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Cuộc hành trình ăn thịt

Cuộc hành trình ăn thịt

7.8/10
19.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 296
Tư vấn tình yêu: yêu anh đánh mất cả chính mình

Tư vấn tình yêu: yêu anh đánh mất cả chính mình

7.8/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Nhu Phong

Nhu Phong

6.7/10
8.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Huyền Huyễn

Chương 68
Tôi Là Người Lương Thiện

Tôi Là Người Lương Thiện

7/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 17
Tin Tức Tố Của Cậu Ấy Ngọt Quá Đi

Tin Tức Tố Của Cậu Ấy Ngọt Quá Đi

7.5/10
27.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 45
Chỉ Yêu Sesshoumaru

Chỉ Yêu Sesshoumaru

8.5/10
11.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Khí Thiếp Chuyên Sủng Của Vương Gia

Khí Thiếp Chuyên Sủng Của Vương Gia

8.5/10
43.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 270
Này Em Gái ... Anh Yêu Em

Này Em Gái ... Anh Yêu Em

8.5/10
6.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 17
Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

9.5/10
646.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 120
Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

9.6/10
27.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Phương Tây, Khoa Huyễn, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 242
Yêu Vì Tính Phúc

Yêu Vì Tính Phúc

7.5/10
110.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 105
Mộng Thấy Sư Tử

Mộng Thấy Sư Tử

7.5/10
9.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

7.5/10
283.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 296
Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

7.5/10
18.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh

Chương 111
Vong Giả Quy Lai

Vong Giả Quy Lai

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 79
Bằng Nước Mắt Và Lặng Câm

Bằng Nước Mắt Và Lặng Câm

8.1/10
13.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 80
Đế Hậu Thần Bí Thu Phục Ma Vương Hoàng Thượng

Đế Hậu Thần Bí Thu Phục Ma Vương Hoàng Thượng

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 12
Chỉ Yêu Mình Sesshoumaru

Chỉ Yêu Mình Sesshoumaru

7.5/10
10.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 42
Nữ Phụ Báo Thù

Nữ Phụ Báo Thù

7.5/10
77K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 84
Phương Nam Có Cây Cao

Phương Nam Có Cây Cao

9.1/10
57.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Dật Tiếu Khuynh Thành

Dật Tiếu Khuynh Thành

7.5/10
22.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 150
Tiến Sĩ Thất Nghiệp

Tiến Sĩ Thất Nghiệp

7.5/10
40.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 58
Cha Thượng Tá, Giở Trò Lưu Manh!

Cha Thượng Tá, Giở Trò Lưu Manh!

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 14
Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ

Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ

7.5/10
31.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 90
Nhà Họ Lục Có Chuyện Vui
7.6/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Vợ Ẩn Hôn Của Ảnh Đế
7.7/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Làm Ruộng Nuôi Con Nữ Phụ Ác Độc Bị Cả Nhà Tranh Nhau Sủng
7.3/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Người Làm Công Mạnh Nhất Quy Tắc Quái Dị
7.1/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Thập Niên Ôm Muội Muội Đáng Yêu Trọng Sinh
7.6/10
2.8K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược

Thập Niên 80 Đệ Nhất Trưởng Tẩu Ở Hương Giang
7.8/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Thập Niên 80 Vợ Trước Của Nhà Giàu Nhất Trùng Sinh Rồi
7/10
1.1K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Hoa hồng không tàn úa
8.5/10
1.7K

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Pháo Hôi Thao Huyệt Nhật Thường
7.5/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Chờ Mình Trở Về Sẽ Tỏ Tình Với Cậu FULL
7.8/10
1.4K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Thập Niên 60 Mỹ Nhân Múa Ballet Trong Đại Viện
7/10
7.8K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Bắt Đầu Từ Boardgame
7.6/10
1.7K

Thể loại: Phương Tây, Ngôn Tình

Omega Khiếm Khuyết Là Thuốc Vỗ Về Alpha Hàng Đầu
7.5/10
20.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Vô Hạn Lưu Xoắn Ốc Hải Đăng
7.5/10
2.8K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Tiểu Cá Mặn Trói Định Với Hệ Thống Công Lược
7.4/10
1.1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Cuộc Sống Về Hưu Của Huyền Môn Đại Lão
7.5/10
17.2K

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước

Thập Niên 90 Nữ Bác Sĩ Trung Y Xinh Đẹp
7.9/10
8.7K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Hàm Dục Nở Rộ FULL
7.2/10
10.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Nàng Là Thuần Ái Văn Nữ Xứng Xuyên Nhanh
8/10
9.9K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng FULL
7/10
18.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Quyển 1 - Tôi Thao Phục Lão Đại Hắc Bang
7.2/10
5.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Như Hoa
7.6/10
3.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Ban Ngày Kêu Tỷ Tỷ
7.8/10
2.9K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Trót Yêu Cô Giáo Lạnh Lùng
7.3/10
2.4K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Huyền Môn Đại Lão Về Hưu Sau
8.3/10
122.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Ngựa Hoang
7.6/10
2.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tại Sao Sư Đệ Lại Như Vậy
7/10
1.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tia Nắng Cuối Cùng
7.9/10
1.5K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Xuyên Qua Chi Dược Sư Nghịch Tập
7.1/10
67.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Tôi Bị Hào Môn Lão Nam Nhân Quấn Lấy
7.5/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Xuyên Thành Nam Thê Bạch Nguyệt Quang Của Nhà Giàu Số Một
7.4/10
62K

Thể loại: Đam Mỹ

Phó Tiên Sinh Và Phó Phu Nhân FULL
7/10
14.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Tương Lai Thú Thế Chi Đổ Thạch Sư
7.8/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Xuyên Không Trọng Sinh
7.6/10
3.6K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Tân Nương Gả Thế Của Đại Sư Tử Nguyên Soái FULL
7.5/10
63.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Mỹ Nhân Sư Phụ Cùng Tiểu Đồ Đệ FULL
7.2/10
4.3K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Lâu Thành Diễn Sinhvinh Phương Tình Ký
7.1/10
1.5K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Đèn Sáng Khi Người Đến FULL
7.6/10
43.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Lâu Thành Diễn Sinh Lăng Lý Sổ Tay Chăn Nuôi Sư Tử
7.8/10
2.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Tân Nương Thế Gả Của Đại Sư Tử Nguyên Soái Xuyên Thư
7.7/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt
7.2/10
2.1K

Thể loại: Dị Giới, Điền Văn

Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm anh muốn em
7.8/10
62.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tần tấn chi hảo
7.7/10
5.2K

Thể loại: Lịch Sử, Điền Văn

Khí thiếp vương gia
7.6/10
13.1K

Thể loại: Xuyên Không

Lâm thúc, thu lưu ta đi
7.6/10
6.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nữ phụ thuần ái văn
7.8/10
8.3K

Thể loại: Xuyên Không

Từ tây du bắt đầu luyện phản sáo lộ
8/10
39.8K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

(triệu hồi sư) lão đại xuyên không
7.9/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không

Vị hôn thê của thiếu chủ lạnh lùng!
7.9/10
6K

Thể loại: Truyện Teen

Cật nhục chi lữ
7.6/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Em làm cô dâu của anh nhé !
7.8/10
2.4K

Thể loại: Truyện Teen

Cây lớn ở phương nam
7.8/10
19.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc hành trình ăn thịt
7.8/10
19.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Tư vấn tình yêu: yêu anh đánh mất cả chính mình
7.8/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhu Phong
6.7/10
8.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Huyền Huyễn

Tôi Là Người Lương Thiện
7/10
3.8K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Tin Tức Tố Của Cậu Ấy Ngọt Quá Đi
7.5/10
27.4K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chỉ Yêu Sesshoumaru
8.5/10
11.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Khí Thiếp Chuyên Sủng Của Vương Gia
8.5/10
43.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Này Em Gái ... Anh Yêu Em
8.5/10
6.4K

Thể loại: Truyện Teen

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ
9.5/10
646.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần
9.6/10
27.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Yêu Vì Tính Phúc
7.5/10
110.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Mộng Thấy Sư Tử
7.5/10
9.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)
7.5/10
283.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh
7.5/10
18.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Vong Giả Quy Lai
7.5/10
9.5K

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Bằng Nước Mắt Và Lặng Câm
8.1/10
13.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Đế Hậu Thần Bí Thu Phục Ma Vương Hoàng Thượng
7.5/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chỉ Yêu Mình Sesshoumaru
7.5/10
10.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nữ Phụ Báo Thù
7.5/10
77K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Phương Nam Có Cây Cao
9.1/10
57.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Dật Tiếu Khuynh Thành
7.5/10
22.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tiến Sĩ Thất Nghiệp
7.5/10
40.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cha Thượng Tá, Giở Trò Lưu Manh!
7.5/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
7.5/10
31.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình