Tác Giả Hỏa Ly

Hận Xuân Tình FULL

Hận Xuân Tình FULL

7.6/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 25
Phi Tẩu Công Lược

Phi Tẩu Công Lược

7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Ông xã thú tính đêm đêm gợi tình

Ông xã thú tính đêm đêm gợi tình

7.9/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Từ nay về sau, cùng anh lưu luyến

Từ nay về sau, cùng anh lưu luyến

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Phong cách yêu thầm của nhà giàu mới nổi

Phong cách yêu thầm của nhà giàu mới nổi

8.5/10
59.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 100
Bổn vương muốn yên tĩnh

Bổn vương muốn yên tĩnh

8.5/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ

Chương 68
Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

8.5/10
36.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 125
Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

8.5/10
11.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 34
Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

8.5/10
5.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Nữ Tướng Miền Sơn Cước

Nữ Tướng Miền Sơn Cước

8.5/10
7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Yêu Vật

Yêu Vật

8.5/10
11.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Yêu Truyền Kiếp

Yêu Truyền Kiếp

8.5/10
2.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Thập Vạn Đại Sơn Vương

Thập Vạn Đại Sơn Vương

8.5/10
6.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Nữ Chúa Hồ Ba Bể

Nữ Chúa Hồ Ba Bể

8.5/10
2.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

8.6/10
14K

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Nữ Phụ

Chương 34
Gặp Em Ở Chốn Thiên Đàng

Gặp Em Ở Chốn Thiên Đàng

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 4
Kỷ Hoàng Hậu

Kỷ Hoàng Hậu

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 14
Vu Sắc Mỹ Túy

Vu Sắc Mỹ Túy

7.5/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 241
Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

7.5/10
16.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 206
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

7.5/10
34.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Huyền Huyễn

Chương 223
Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu

Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu

7.5/10
47.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 322
Xích Ái Sát Thủ

Xích Ái Sát Thủ

7.5/10
28.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 240
Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

7.5/10
39.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 85
Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

7.5/10
64.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 117
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

7.5/10
18K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 126
Lửa Hận Rừng Xanh

Lửa Hận Rừng Xanh

7.5/10
12.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

7.5/10
17K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Lịch Sử, Hài Hước

Chương 61
Hận Xuân Tình FULL
7.6/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Phi Tẩu Công Lược
7/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Ông xã thú tính đêm đêm gợi tình
7.9/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Từ nay về sau, cùng anh lưu luyến
7.5/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Phong cách yêu thầm của nhà giàu mới nổi
8.5/10
59.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bổn vương muốn yên tĩnh
8.5/10
5.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
8.5/10
36.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến
8.5/10
11.7K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Một Ly Cà Phê Tình Yêu
8.5/10
5.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Tướng Miền Sơn Cước
8.5/10
7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Yêu Vật
8.5/10
11.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Truyền Kiếp
8.5/10
2.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thập Vạn Đại Sơn Vương
8.5/10
6.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nữ Chúa Hồ Ba Bể
8.5/10
2.8K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến
8.6/10
14K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Gặp Em Ở Chốn Thiên Đàng
7.5/10
1.4K

Thể loại: Truyện Teen

Kỷ Hoàng Hậu
7.5/10
2.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vu Sắc Mỹ Túy
7.5/10
11.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên
7.5/10
16.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Nhất Túy Hứa Phong Lưu
7.5/10
34.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu
7.5/10
47.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xích Ái Sát Thủ
7.5/10
28.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Vô Sắc Vô Hoan
7.5/10
39.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới
7.5/10
64.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Hoa Miêu Miêu
7.5/10
18K

Thể loại: Ngôn Tình

Lửa Hận Rừng Xanh
7.5/10
12.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ngọc Tỏa Dao Đài
7.5/10
17K

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới