Tác Giả Hoặc Trạc Trạc

Đồ khốn, em muốn ôm đùi anh

Đồ khốn, em muốn ôm đùi anh

7.7/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 60
Cho Thuê Bạn Trai - Hoặc Trạc Trạc

Cho Thuê Bạn Trai - Hoặc Trạc Trạc

6.7/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đô Thị

Chương 19
Tiểu Thụ, Chồng Cậu Gọi Cậu Rời Giường Đi Học

Tiểu Thụ, Chồng Cậu Gọi Cậu Rời Giường Đi Học

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 3
Tay Nắm Tay, Leo Lên Lầu

Tay Nắm Tay, Leo Lên Lầu

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 6
Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái

Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Này, Đến YY Đi

Này, Đến YY Đi

7.5/10
12.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Bóng Lưng Nhạt Nhòa

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 32
Cho Thuê Bạn Trai

Cho Thuê Bạn Trai

7.5/10
9.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 128
Aigoo, Đang Âu Yếm Nha~

Aigoo, Đang Âu Yếm Nha~

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Võng Phối Chi Mạt Niên

Võng Phối Chi Mạt Niên

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11