Tác Giả Hồi Nam Tước

Lời Mị Hoặc

Lời Mị Hoặc

7.1/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 66
Mi Ngôn FULL

Mi Ngôn FULL

7.9/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Đô Thị

Chương 64
Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Đến

Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Đến

7.8/10
44.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 65
Đam Mỹ Không Hợp

Đam Mỹ Không Hợp

7.2/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 58
Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Tới

Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Tới

7.9/10
20.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 49
Hôm Qua Như Chết Rồi

Hôm Qua Như Chết Rồi

7.9/10
11.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 72
Nhất Niệm Chi Tư

Nhất Niệm Chi Tư

7.2/10
9.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 103
Bản Tính Hạ Đẳng FULL

Bản Tính Hạ Đẳng FULL

7.2/10
31.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 83
Chẳng Cháy Hết

Chẳng Cháy Hết

7.1/10
32.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Thiêu bất tận chẳng cháy hết

Thiêu bất tận chẳng cháy hết

7.9/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 26
Vết sẹo cũ

Vết sẹo cũ

7.7/10
45.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 84
Đảo Thanh Mai

Đảo Thanh Mai

8.8/10
20.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 58
Phi Âu Bất Hạ

Phi Âu Bất Hạ

6.3/10
111.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 73