Tác Giả Thời Vi Nguyệt Thượng

Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

7.8/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp

Chương 67
Thâm Tình Nhân Thiết Không Thể Băng Xuyên Nhanh

Thâm Tình Nhân Thiết Không Thể Băng Xuyên Nhanh

7.1/10
6.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 160
Hàng Long Quyết

Hàng Long Quyết

7.1/10
15.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 200
Đồng Học Không Làm Yêu

Đồng Học Không Làm Yêu

7.6/10
22K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 140
Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

7.8/10
26.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 141
Người Chơi Mời Vào Chỗ

Người Chơi Mời Vào Chỗ

7.6/10
18.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Bách Hợp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 317
Sau Khi Bị Lão Đại Dắt Về Nhà Tôi Được Sủng Lên Tận Trời

Sau Khi Bị Lão Đại Dắt Về Nhà Tôi Được Sủng Lên Tận Trời

7.1/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 13
Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL

Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL

7.7/10
57K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 119
Đêm nay tỉnh rượu

Đêm nay tỉnh rượu

7.9/10
64.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 98
Nghiên phẩm tân minh

Nghiên phẩm tân minh

7.5/10
22.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 124
Trùng sinh các chủ có bệnh

Trùng sinh các chủ có bệnh

7.6/10
27.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp, Trọng Sinh

Chương 169
Xuyên sách chi phù mộng tam sinh

Xuyên sách chi phù mộng tam sinh

7.6/10
24.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 185
Hứa nhĩ nhất thế phồn hoa

Hứa nhĩ nhất thế phồn hoa

7.7/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 10
Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh

Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh

8.5/10
9.2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 52
[Bảng Phong Thần] Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh

[Bảng Phong Thần] Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh

7.4/10
12.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 52
Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng
7.8/10
2.9K

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Thâm Tình Nhân Thiết Không Thể Băng Xuyên Nhanh
7.1/10
6.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hàng Long Quyết
7.1/10
15.9K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Đồng Học Không Làm Yêu
7.6/10
22K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô
7.8/10
26.8K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Người Chơi Mời Vào Chỗ
7.6/10
18.8K

Thể loại: Trinh Thám, Bách Hợp

Sau Khi Bị Lão Đại Dắt Về Nhà Tôi Được Sủng Lên Tận Trời
7.1/10
4.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL
7.7/10
57K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Đêm nay tỉnh rượu
7.9/10
64.6K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Nghiên phẩm tân minh
7.5/10
22.2K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Trùng sinh các chủ có bệnh
7.6/10
27.2K

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Xuyên sách chi phù mộng tam sinh
7.6/10
24.2K

Thể loại: Tiên Hiệp, Bách Hợp

Hứa nhĩ nhất thế phồn hoa
7.7/10
2.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh
8.5/10
9.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

[Bảng Phong Thần] Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh
7.4/10
12.3K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước