Tác Giả Julia Quinn

Queen Charlotte - A Bridgerton Story

Queen Charlotte - A Bridgerton Story

7.7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 9
Its In His Kiss

Its In His Kiss

8.5/10
1.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Romancing Mr. Bridgerton

Romancing Mr. Bridgerton

8.5/10
11.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 24
When he was wicked

When he was wicked

8.5/10
5.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 37
Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc

Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc

8.5/10
4.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 29
Chuyện xảy ra ở London

Chuyện xảy ra ở London

8.5/10
5.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 32
Một Mình Yêu Anh

Một Mình Yêu Anh

7.5/10
9.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Ngôn Tình

Chương 26
To Sir Phillip With Love

To Sir Phillip With Love

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 20
The Viscount Who Loved Me

The Viscount Who Loved Me

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 24
The Bridgertons: Happily Ever After

The Bridgertons: Happily Ever After

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Chương 13
Săn Lùng Quý Cô Thừa Kế

Săn Lùng Quý Cô Thừa Kế

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 23
Công Tước Và Em

Công Tước Và Em

7.5/10
20.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 22
Rạng Rỡ Hơn Ánh Mặt Trời

Rạng Rỡ Hơn Ánh Mặt Trời

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 24
Đường Đến Đám Cưới (On The Way To The Wedding)

Đường Đến Đám Cưới (On The Way To The Wedding)

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 26
Như Thể Thiên Đường (Just Like Heaven)

Như Thể Thiên Đường (Just Like Heaven)

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 24
Nhật Ký Bí Mật Của Tiểu Thư Miranda

Nhật Ký Bí Mật Của Tiểu Thư Miranda

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 20
It's In His Kiss

It's In His Kiss

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 22
How To Marry A Marquis

How To Marry A Marquis

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 22
Hẹn Ước Dưới Vầng Trăng

Hẹn Ước Dưới Vầng Trăng

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 22
An Offer Of A Gentleman

An Offer Of A Gentleman

7.5/10
8.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 29
Queen Charlotte - A Bridgerton Story
7.7/10
1.6K

Thể loại: Phương Tây, Ngôn Tình

Its In His Kiss
8.5/10
1.4K

Thể loại: Truyện Khác

Romancing Mr. Bridgerton
8.5/10
11.1K

Thể loại: Truyện Khác

When he was wicked
8.5/10
5.1K

Thể loại: Truyện Khác

Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc
8.5/10
4.6K

Thể loại: Truyện Khác

Chuyện xảy ra ở London
8.5/10
5.4K

Thể loại: Truyện Khác

Một Mình Yêu Anh
7.5/10
9.2K

Thể loại: Phương Tây, Ngôn Tình

To Sir Phillip With Love
7.5/10
5.9K

Thể loại: Phương Tây

The Viscount Who Loved Me
7.5/10
7.9K

Thể loại: Phương Tây

The Bridgertons: Happily Ever After
7.5/10
3.8K

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Săn Lùng Quý Cô Thừa Kế
7.5/10
4.9K

Thể loại: Phương Tây

Công Tước Và Em
7.5/10
20.2K

Thể loại: Phương Tây

Rạng Rỡ Hơn Ánh Mặt Trời
7.5/10
5.7K

Thể loại: Phương Tây

Đường Đến Đám Cưới (On The Way To The Wedding)
7.5/10
5.4K

Thể loại: Phương Tây

Như Thể Thiên Đường (Just Like Heaven)
7.5/10
5.4K

Thể loại: Phương Tây

Nhật Ký Bí Mật Của Tiểu Thư Miranda
7.5/10
4.5K

Thể loại: Phương Tây

It's In His Kiss
7.5/10
4.5K

Thể loại: Phương Tây

How To Marry A Marquis
7.5/10
4.7K

Thể loại: Phương Tây

Hẹn Ước Dưới Vầng Trăng
7.5/10
4.9K

Thể loại: Phương Tây

An Offer Of A Gentleman
7.5/10
8.3K

Thể loại: Phương Tây