Tác Giả Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm

Chỉ Là đã Từng

Chỉ Là đã Từng

7.5/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Phương Thức Khiến Anh Ấy Tự Dâng Tới Cửa

Phương Thức Khiến Anh Ấy Tự Dâng Tới Cửa

8.1/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 4
Vén Màn Đêm

Vén Màn Đêm

7.5/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 3
Ta Sửa Đổi Vô Hạn Độc Đoán Vạn Cổ

Ta Sửa Đổi Vô Hạn Độc Đoán Vạn Cổ

7.6/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Hợp Đồng Hôn Nhân Ông Xã Thần Bí Nhẹ Chút Thôi!

Hợp Đồng Hôn Nhân Ông Xã Thần Bí Nhẹ Chút Thôi!

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Xuân Vãn ngắm Mùa Xuân

Xuân Vãn ngắm Mùa Xuân

7.7/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 4
Niềm Riêng Giấu Kín

Niềm Riêng Giấu Kín

8.4/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 11
Công Chúa Giả Mạo

Công Chúa Giả Mạo

8.2/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Làm Nên Sử Sách

Làm Nên Sử Sách

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 9
Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi

Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi

8.2/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 39
Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi

Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi

7.6/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 39
Nhúng Chàm

Nhúng Chàm

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 11
Báo Ứng Của Anh Chính Là Tôi

Báo Ứng Của Anh Chính Là Tôi

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Việt Nam, Đô Thị

Chương 6
Phượng Hoàng Lột Xác

Phượng Hoàng Lột Xác

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị

Chương 5
Tự Do Cuối

Tự Do Cuối

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 5
Không Gian Linh Tuyền Nông Gia Ngốc Nữ Muốn Xoay Người

Không Gian Linh Tuyền Nông Gia Ngốc Nữ Muốn Xoay Người

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 6
Hạ Trùng Ngữ Băng FULL

Hạ Trùng Ngữ Băng FULL

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 6
Thuốc Hối Hận Có Vị Gì FULL

Thuốc Hối Hận Có Vị Gì FULL

7.4/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 9
Phòng Tối Này Hơi Lạ

Phòng Tối Này Hơi Lạ

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Bật Thốt Lên Nói Yêu Em FULL

Bật Thốt Lên Nói Yêu Em FULL

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 8
Phế Hậu Xưng Đế FULL

Phế Hậu Xưng Đế FULL

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Cái Nhìn Của Linh Hồn FULL

Cái Nhìn Của Linh Hồn FULL

7/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị

Chương 17
Gặp Người Khi Tâm Động

Gặp Người Khi Tâm Động

7.3/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 4
Nước mắt tổng tài

Nước mắt tổng tài

8.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 73
Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu

Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu

7.2/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 16
Tự Chuốc Vạ Vào Thân FULL

Tự Chuốc Vạ Vào Thân FULL

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Phương Tây, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 5
Cuộc Gọi Lừa Đảo FULL

Cuộc Gọi Lừa Đảo FULL

7/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 17
Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi

Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi

7.6/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Trong Mộng Không Thấy Mùa Thu

Trong Mộng Không Thấy Mùa Thu

7.3/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 6
Ảnh Đại Diện Là Tôi Không Vừa Ý À

Ảnh Đại Diện Là Tôi Không Vừa Ý À

7.4/10
7.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 54
Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình FULL

Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình FULL

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 15
Thốn Đan Thanh FULL

Thốn Đan Thanh FULL

7.2/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại Ngôn Tình

Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại Ngôn Tình

7.6/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 46
Tôi Cùng Nam Thần Xuyên Vào Sủng Văn Nữ Phụ FULL

Tôi Cùng Nam Thần Xuyên Vào Sủng Văn Nữ Phụ FULL

7.9/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 8
Cúp Điện Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Hôn Trộm

Cúp Điện Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Hôn Trộm

7.7/10
9.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 35
Không Phải Duy Nhất

Không Phải Duy Nhất

7.8/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 9
Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

7/10
49.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 3415
Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

7.8/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 18
Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np

Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np

7.7/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Trong Núi Có Hồ Ly

Trong Núi Có Hồ Ly

7.8/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 16
Nghiện Ngủ FULL

Nghiện Ngủ FULL

7.7/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Dưới Đầu Ngón Tay FULL

Dưới Đầu Ngón Tay FULL

7.3/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 28
Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL

Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL

7.6/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 119
Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó

Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó

7.8/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 52
Sắc xuân trên đỉnh non ngàn

Sắc xuân trên đỉnh non ngàn

7.5/10
11.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

7.4/10
49.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 295
Cô Vợ Hung Dữ

Cô Vợ Hung Dữ

7.5/10
47.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Hiệp nữ khuynh thành - Tập 2

Hiệp nữ khuynh thành - Tập 2

8.5/10
12.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 56
Hiệp nữ khuynh thành - Tập 1

Hiệp nữ khuynh thành - Tập 1

8.5/10
12.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 42
Hiệp Nữ Khuynh Thành

Hiệp Nữ Khuynh Thành

7.5/10
24.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 194
Chào Em Hạ Hạ

Chào Em Hạ Hạ

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Con Ma Nhà Vệ Sinh Nam

Con Ma Nhà Vệ Sinh Nam

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 12
Vợ Sát Thủ Dưới Tay Lục Lão Đại

Vợ Sát Thủ Dưới Tay Lục Lão Đại

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Cưng Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài

Cưng Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 6
Nếu Có Kiếp Sau

Nếu Có Kiếp Sau

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 16
Quản Lý Tieba

Quản Lý Tieba

7.5/10
13.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 62
Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 17
Ám Yến

Ám Yến

7.5/10
21.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Ánh Dương Soi Lối

Ánh Dương Soi Lối

7.5/10
27K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 93
Thiên Địa Liệt Phong

Thiên Địa Liệt Phong

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Cổ Đại

Chương 11
Chỉ Là đã Từng
7.5/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phương Thức Khiến Anh Ấy Tự Dâng Tới Cửa
8.1/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Vén Màn Đêm
7.5/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Ta Sửa Đổi Vô Hạn Độc Đoán Vạn Cổ
7.6/10
2.3K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Hợp Đồng Hôn Nhân Ông Xã Thần Bí Nhẹ Chút Thôi!
7.8/10
1K

Thể loại: Quan Trường, Truyện Gia Đấu

Xuân Vãn ngắm Mùa Xuân
7.7/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Niềm Riêng Giấu Kín
8.4/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Công Chúa Giả Mạo
8.2/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Làm Nên Sử Sách
7.3/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi
8.2/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi
7.6/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nhúng Chàm
7.6/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Báo Ứng Của Anh Chính Là Tôi
7.6/10
1.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Phượng Hoàng Lột Xác
7.5/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị

Tự Do Cuối
7.3/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Không Gian Linh Tuyền Nông Gia Ngốc Nữ Muốn Xoay Người
7.5/10
1.3K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Hạ Trùng Ngữ Băng FULL
7.7/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thuốc Hối Hận Có Vị Gì FULL
7.4/10
2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Phòng Tối Này Hơi Lạ
7.3/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Bật Thốt Lên Nói Yêu Em FULL
7.5/10
1.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Phế Hậu Xưng Đế FULL
7.7/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cái Nhìn Của Linh Hồn FULL
7/10
2K

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị

Gặp Người Khi Tâm Động
7.3/10
1.4K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nước mắt tổng tài
8.5/10
2.3K

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu
7.2/10
1.6K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Tự Chuốc Vạ Vào Thân FULL
7.7/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Phương Tây

Cuộc Gọi Lừa Đảo FULL
7/10
1.8K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
7.6/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Trong Mộng Không Thấy Mùa Thu
7.3/10
1.4K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Ảnh Đại Diện Là Tôi Không Vừa Ý À
7.4/10
7.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình FULL
7.5/10
3.6K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Thốn Đan Thanh FULL
7.2/10
3.6K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Đoản Văn

Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại Ngôn Tình
7.6/10
4.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Tôi Cùng Nam Thần Xuyên Vào Sủng Văn Nữ Phụ FULL
7.9/10
3.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn

Cúp Điện Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Hôn Trộm
7.7/10
9.8K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Không Phải Duy Nhất
7.8/10
3.5K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên
7/10
49.2K

Thể loại: Đô Thị

Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình
7.8/10
2.7K

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị

Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np
7.7/10
6.7K

Thể loại: Quan Trường, Ngôn Tình

Trong Núi Có Hồ Ly
7.8/10
2.6K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Nghiện Ngủ FULL
7.7/10
2.2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Dưới Đầu Ngón Tay FULL
7.3/10
2.5K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL
7.6/10
8.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó
7.8/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sắc xuân trên đỉnh non ngàn
7.5/10
11.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
7.4/10
49.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Vợ Hung Dữ
7.5/10
47.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Hiệp nữ khuynh thành - Tập 2
8.5/10
12.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hiệp nữ khuynh thành - Tập 1
8.5/10
12.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hiệp Nữ Khuynh Thành
7.5/10
24.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chào Em Hạ Hạ
7.5/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Con Ma Nhà Vệ Sinh Nam
7.5/10
3.4K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Vợ Sát Thủ Dưới Tay Lục Lão Đại
7.5/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Cưng Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài
7.5/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Nếu Có Kiếp Sau
7.5/10
3.2K

Thể loại: Truyện Teen

Quản Lý Tieba
7.5/10
13.5K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân
7.5/10
5.4K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Ám Yến
7.5/10
21.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Dương Soi Lối
7.5/10
27K

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Địa Liệt Phong
7.5/10
2.8K

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự