Tác Giả Khô Lâu Tinh Linh

Cơ Võ Phong Bạo Bản Dịch

Cơ Võ Phong Bạo Bản Dịch

7.7/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Khoa Huyễn

Chương 50
Ngự cửu thiên

Ngự cửu thiên

8.1/10
17.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Convert

Chương 457
Võ trang gió lốc

Võ trang gió lốc

7.7/10
10.6K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 201
Hải vương tế

Hải vương tế

7.6/10
9.5K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 143
Cơ động phong bạo

Cơ động phong bạo

8.5/10
25.2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn

Chương 164
Đấu Chiến Cuồng Triều

Đấu Chiến Cuồng Triều

7.5/10
26K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 300
Tinh Chiến Phong Bạo

Tinh Chiến Phong Bạo

7.5/10
737.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 2025
Thánh Đường

Thánh Đường

7.5/10
36.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới

Chương 386
Hùng Bá Thiên Hạ

Hùng Bá Thiên Hạ

7.5/10
190.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 602