Tác Giả Không Cúc

Vùng Cấm

Vùng Cấm

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 50
Hiệu Ứng Ăn Khớp

Hiệu Ứng Ăn Khớp

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

7.2/10
9.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 37
Ưu Thế Đỉnh

Ưu Thế Đỉnh

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 11
Bệnh Độc Thân FULL

Bệnh Độc Thân FULL

7.8/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 45
Lỗ Hổng Tội Trạng

Lỗ Hổng Tội Trạng

7.9/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 21
Nhà Giàu Thất Thủ Hào Trạch Công Lược FULL

Nhà Giàu Thất Thủ Hào Trạch Công Lược FULL

7.9/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 50
Nguyệt Lãng Phong Thanh

Nguyệt Lãng Phong Thanh

7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Dã Man Thành Nghiện

Dã Man Thành Nghiện

7.9/10
8.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 43
Công Thức Mỹ Học FULL

Công Thức Mỹ Học FULL

7.4/10
31.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 59
Tỷ Lệ Vàng

Tỷ Lệ Vàng

7.7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 9
Ghi chép nghỉ việc của biên tập viên

Ghi chép nghỉ việc của biên tập viên

7.6/10
18.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 61
Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

7.3/10
12.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 53