Tác Giả Kiều Gia Tiểu Kiều

Khương Phất Y

Khương Phất Y

7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 6
Trôm Môt Mua Xuân

Trôm Môt Mua Xuân

7.1/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 68
Trọng Sinh Chi Như Nguyệt

Trọng Sinh Chi Như Nguyệt

8.4/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 19
Chẳng Đắm Chìm

Chẳng Đắm Chìm

7.6/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Ngạo Mạn FULL

Ngạo Mạn FULL

7.4/10
18.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 42
100 Tệ Cưới Được Vợ

100 Tệ Cưới Được Vợ

7.2/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Hôm Nay Cũng Ở Kha Học Thế Giới Phiên Lịch Ngày

Hôm Nay Cũng Ở Kha Học Thế Giới Phiên Lịch Ngày

8/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Trinh Thám, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 74
Hệ Thống Tú Ân Ái

Hệ Thống Tú Ân Ái

7.1/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 30
Thần Khúc

Thần Khúc

7.4/10
10.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Tiên Hiệp

Chương 191
Trộm Một Mùa Xuân

Trộm Một Mùa Xuân

7.1/10
13.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 66
Mỗi Ngày Đều Dỗ Dành Bạn Trai FULL

Mỗi Ngày Đều Dỗ Dành Bạn Trai FULL

7.1/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 31
Mang Thai Là Trải Nghiệm Gì

Mang Thai Là Trải Nghiệm Gì

7.9/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 25
Đừng Làm Phiền Tui

Đừng Làm Phiền Tui

7.3/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 30
Cùng Cậu Nằm Mơ FULL

Cùng Cậu Nằm Mơ FULL

7.8/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Nhân vật phản diện quật khởi từ đánh dấu bắt đầu

Nhân vật phản diện quật khởi từ đánh dấu bắt đầu

7.9/10
19.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 338
Tu sĩ này rất nguy hiểm.

Tu sĩ này rất nguy hiểm.

8.1/10
123.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Chương 3723
Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

7.9/10
83.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Trinh Thám, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 212
Cá

7.6/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 16
Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang

Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang

8.8/10
30.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 56
Sủng Phi Khó Dưỡng

Sủng Phi Khó Dưỡng

8.6/10
6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 19
Sủng Hôn Hào Môn

Sủng Hôn Hào Môn

7.5/10
89.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 106
Thiên Hạ Hoan Ca

Thiên Hạ Hoan Ca

7.5/10
11.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 69
Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng

Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 20
Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh

Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh

7.5/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 10
[Yunjae Fanfic] Hoàng Thượng, Thỉnh Tự Trọng

[Yunjae Fanfic] Hoàng Thượng, Thỉnh Tự Trọng

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Khương Phất Y
7/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Trôm Môt Mua Xuân
7.1/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trọng Sinh Chi Như Nguyệt
8.4/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chẳng Đắm Chìm
7.6/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngạo Mạn FULL
7.4/10
18.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

100 Tệ Cưới Được Vợ
7.2/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Hôm Nay Cũng Ở Kha Học Thế Giới Phiên Lịch Ngày
8/10
4.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Hệ Thống Tú Ân Ái
7.1/10
2.6K

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Thần Khúc
7.4/10
10.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trộm Một Mùa Xuân
7.1/10
13.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Mỗi Ngày Đều Dỗ Dành Bạn Trai FULL
7.1/10
8.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Mang Thai Là Trải Nghiệm Gì
7.9/10
3.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Đừng Làm Phiền Tui
7.3/10
4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cùng Cậu Nằm Mơ FULL
7.8/10
3.1K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Nhân vật phản diện quật khởi từ đánh dấu bắt đầu
7.9/10
19.6K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Tu sĩ này rất nguy hiểm.
8.1/10
123.8K

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Bí ẩn đôi long phượng
7.9/10
83.6K

Thể loại: Quan Trường, Trinh Thám

Cá
7.6/10
5.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang
8.8/10
30.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Sủng Phi Khó Dưỡng
8.6/10
6.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Sủng Hôn Hào Môn
7.5/10
89.1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Thiên Hạ Hoan Ca
7.5/10
11.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng
7.5/10
4.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh
7.5/10
9.6K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

[Yunjae Fanfic] Hoàng Thượng, Thỉnh Tự Trọng
7.5/10
3.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ