Tác Giả Kiều Diêu

Xuyên Thành Tân Nương Của Kẻ Thù

Xuyên Thành Tân Nương Của Kẻ Thù

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 5
Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa

Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa

7.4/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 53
Ánh Trăng Tròn Bằng Một Nửa Người

Ánh Trăng Tròn Bằng Một Nửa Người

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Thiên Hướng Người Mù Liếc Mắt Đưa Tình FULL

Thiên Hướng Người Mù Liếc Mắt Đưa Tình FULL

7.2/10
16.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Cô Ấy Đến Xem Concert Của Tôi

Cô Ấy Đến Xem Concert Của Tôi

7.6/10
22.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 71
Đừng Rung Động Vì Anh

Đừng Rung Động Vì Anh

7.4/10
20.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 69
Hạ cánh xuống tim anh

Hạ cánh xuống tim anh

7.7/10
13.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 64
Cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý

Cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý

7.9/10
107.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 74
Minh thương dễ tránh, yêu thầm khó phòng

Minh thương dễ tránh, yêu thầm khó phòng

7.9/10
27K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 81
Hạ cánh trên trái tim anh

Hạ cánh trên trái tim anh

7.5/10
139.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 83
Hạ cánh trong tim anh

Hạ cánh trong tim anh

8.5/10
32.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 45
Trêu nhầm

Trêu nhầm

8.5/10
560.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 65
Lời Thì Thầm Trao Em

Lời Thì Thầm Trao Em

8.3/10
21.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Người Mau Tỉnh Lại Đi!

Người Mau Tỉnh Lại Đi!

7.9/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Minh Thương Dễ Tránh, Thầm Thích Khó Phòng

Minh Thương Dễ Tránh, Thầm Thích Khó Phòng

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 1
Xuyên Thành Tân Nương Của Kẻ Thù
7.2/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa
7.4/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ánh Trăng Tròn Bằng Một Nửa Người
7.5/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Hướng Người Mù Liếc Mắt Đưa Tình FULL
7.2/10
16.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Ấy Đến Xem Concert Của Tôi
7.6/10
22.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Đừng Rung Động Vì Anh
7.4/10
20.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hạ cánh xuống tim anh
7.7/10
13.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý
7.9/10
107.1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Minh thương dễ tránh, yêu thầm khó phòng
7.9/10
27K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hạ cánh trên trái tim anh
7.5/10
139.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hạ cánh trong tim anh
8.5/10
32.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Trêu nhầm
8.5/10
560.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước

Lời Thì Thầm Trao Em
8.3/10
21.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Người Mau Tỉnh Lại Đi!
7.9/10
6K

Thể loại: Ngôn Tình

Minh Thương Dễ Tránh, Thầm Thích Khó Phòng
7.5/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du