Tác Giả Twinkle (Cồ)

Dáng Hình Của Em

Dáng Hình Của Em

7/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 67
Búp Bê Của Đế Thiếu FULL

Búp Bê Của Đế Thiếu FULL

7.3/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 84
Nhẫn Cỏ

Nhẫn Cỏ

7.4/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chương 86
Tình Đầu Mãi Mãi

Tình Đầu Mãi Mãi

7.1/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 101
Mảnh nhạc

Mảnh nhạc

7.8/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 29
Hẹn Ước - Lisa Kleypas

Hẹn Ước - Lisa Kleypas

8.5/10
2.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Người Tình Của Tiểu Thư Sophia (Lady Sophias Lover)

Người Tình Của Tiểu Thư Sophia (Lady Sophias Lover)

8.5/10
1.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Tìm Em Nơi Đâu (Somewhere Ill Find You)

Tìm Em Nơi Đâu (Somewhere Ill Find You)

8.5/10
1.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Because Youre Mine

Because Youre Mine

8.5/10
1.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Hẹn Ước (Promises)

Hẹn Ước (Promises)

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 6
Bí Mật Đêm Hè (Secrets Of A Summer Night)

Bí Mật Đêm Hè (Secrets Of A Summer Night)

7.5/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 26
Nguyện Ước (I Will)

Nguyện Ước (I Will)

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 5
Married By Morning

Married By Morning

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 32
Seduce Me At Sunrise

Seduce Me At Sunrise

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 23
Bên Em Đêm Nay (Mine Till Midnight)

Bên Em Đêm Nay (Mine Till Midnight)

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 22
Kẻ Hư Đốn Mắt Xanh (Blue-Eyed Devil)

Kẻ Hư Đốn Mắt Xanh (Blue-Eyed Devil)

7.5/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 21
Tempt Me At Twilight

Tempt Me At Twilight

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 26
Prince Of Dreams

Prince Of Dreams

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 12
Against The Odds

Against The Odds

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 6
Dreaming Of You

Dreaming Of You

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 13
Then Came You

Then Came You

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 14
Love, Come To Me

Love, Come To Me

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 13
Hạnh Phúc Bất Ngờ (Suddenly You)

Hạnh Phúc Bất Ngờ (Suddenly You)

7.5/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 16
Nơi Khởi Đầu Của Những Giấc Mơ (Where Dreams Begin)

Nơi Khởi Đầu Của Những Giấc Mơ (Where Dreams Begin)

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 18
Anh Mãi Yêu Em (Forever My Love)

Anh Mãi Yêu Em (Forever My Love)

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 15
A Wallflower Christmas

A Wallflower Christmas

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 14
Ước Nguyện Mùa Xuân (Scandal In Spring)

Ước Nguyện Mùa Xuân (Scandal In Spring)

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 19
Lời Cầu Hôn Mùa Đông (Devil In Winter)

Lời Cầu Hôn Mùa Đông (Devil In Winter)

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 23
Điều Kỳ Diệu Của Mùa Thu (It Happened One Autumn)

Điều Kỳ Diệu Của Mùa Thu (It Happened One Autumn)

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 25
Người Tình Của Tiểu Thư Sophia (Lady Sophia's Lover)

Người Tình Của Tiểu Thư Sophia (Lady Sophia's Lover)

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 18
Worth Any Price

Worth Any Price

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 15
Tìm Em Nơi Đâu (Somewhere I'll Find You)

Tìm Em Nơi Đâu (Somewhere I'll Find You)

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 13
Because You're Mine

Because You're Mine

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 15
Đêm Trước Giáng Sinh Ở Thị Trấn Friday Harbor (Christmas Eve At Friday Harbor)

Đêm Trước Giáng Sinh Ở Thị Trấn Friday Harbor (Christmas Eve At Friday Harbor)

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 14
Ngoài Vòng Tay Anh Là Bão Tố

Ngoài Vòng Tay Anh Là Bão Tố

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 19
Ai Nói... Sát Thủ Không Biết Yêu?

Ai Nói... Sát Thủ Không Biết Yêu?

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Dáng Hình Của Em
7/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Búp Bê Của Đế Thiếu FULL
7.3/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nhẫn Cỏ
7.4/10
2K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Tình Đầu Mãi Mãi
7.1/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Mảnh nhạc
7.8/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hẹn Ước - Lisa Kleypas
8.5/10
2.6K

Thể loại: Truyện Teen

Người Tình Của Tiểu Thư Sophia (Lady Sophias Lover)
8.5/10
1.7K

Thể loại: Truyện Khác

Tìm Em Nơi Đâu (Somewhere Ill Find You)
8.5/10
1.5K

Thể loại: Truyện Khác

Because Youre Mine
8.5/10
1.4K

Thể loại: Truyện Khác

Hẹn Ước (Promises)
7.5/10
2.1K

Thể loại: Phương Tây

Bí Mật Đêm Hè (Secrets Of A Summer Night)
7.5/10
8.9K

Thể loại: Phương Tây

Nguyện Ước (I Will)
7.5/10
2.2K

Thể loại: Phương Tây

Married By Morning
7.5/10
8.5K

Thể loại: Phương Tây

Seduce Me At Sunrise
7.5/10
7.3K

Thể loại: Phương Tây

Bên Em Đêm Nay (Mine Till Midnight)
7.5/10
6.8K

Thể loại: Phương Tây

Kẻ Hư Đốn Mắt Xanh (Blue-Eyed Devil)
7.5/10
6.2K

Thể loại: Phương Tây

Tempt Me At Twilight
7.5/10
6.4K

Thể loại: Phương Tây

Prince Of Dreams
7.5/10
4K

Thể loại: Phương Tây

Against The Odds
7.5/10
2.2K

Thể loại: Phương Tây

Dreaming Of You
7.5/10
4.8K

Thể loại: Phương Tây

Then Came You
7.5/10
3.9K

Thể loại: Phương Tây

Love, Come To Me
7.5/10
3.7K

Thể loại: Phương Tây

Hạnh Phúc Bất Ngờ (Suddenly You)
7.5/10
5K

Thể loại: Phương Tây

Nơi Khởi Đầu Của Những Giấc Mơ (Where Dreams Begin)
7.5/10
5.1K

Thể loại: Phương Tây

Anh Mãi Yêu Em (Forever My Love)
7.5/10
3.6K

Thể loại: Phương Tây

A Wallflower Christmas
7.5/10
3.9K

Thể loại: Phương Tây

Ước Nguyện Mùa Xuân (Scandal In Spring)
7.5/10
5.5K

Thể loại: Phương Tây

Lời Cầu Hôn Mùa Đông (Devil In Winter)
7.5/10
6.8K

Thể loại: Phương Tây

Điều Kỳ Diệu Của Mùa Thu (It Happened One Autumn)
7.5/10
7.7K

Thể loại: Phương Tây

Người Tình Của Tiểu Thư Sophia (Lady Sophia's Lover)
7.5/10
4.6K

Thể loại: Phương Tây

Worth Any Price
7.5/10
4.1K

Thể loại: Phương Tây

Tìm Em Nơi Đâu (Somewhere I'll Find You)
7.5/10
3.4K

Thể loại: Phương Tây

Because You're Mine
7.5/10
3.7K

Thể loại: Phương Tây

Đêm Trước Giáng Sinh Ở Thị Trấn Friday Harbor (Christmas Eve At Friday Harbor)
7.5/10
3.5K

Thể loại: Phương Tây

Ngoài Vòng Tay Anh Là Bão Tố
7.5/10
5.9K

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Ai Nói... Sát Thủ Không Biết Yêu?
7.5/10
2.5K

Thể loại: Truyện Teen