Tác Giả Linh Lạc Thành Nê

Ma Tôn Giết Ta Trước Mất Trí Nhớ Lạp

Ma Tôn Giết Ta Trước Mất Trí Nhớ Lạp

8.1/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 102
Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 352
Phép Tắc Thượng Vị

Phép Tắc Thượng Vị

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 7
Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại FULL

Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại FULL

7.7/10
84.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 113
Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn

Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn

7.7/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 72
Giúp ba cua lại mẹ nhé

Giúp ba cua lại mẹ nhé

7.9/10
305.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 2197
Từ chối lời cầu hôn của ác ma

Từ chối lời cầu hôn của ác ma

7.9/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 40
Đan võ thần tôn

Đan võ thần tôn

7.7/10
111.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Chương 1332
Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên

Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên

7.9/10
7.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 182
Ta có dược a!

Ta có dược a!

7.5/10
39.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 518
Ta Bị Ép Buộc

Ta Bị Ép Buộc

8.5/10
10.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 52
Lười Thê Của Tổng Tài

Lười Thê Của Tổng Tài

8.5/10
13.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư

Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư

8.5/10
8.2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 177
Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư

Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư

7.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Trọng Sinh, Khoa Huyễn

Chương 8
Cố Chấp - Linh Lạc Thành Nê

Cố Chấp - Linh Lạc Thành Nê

7.5/10
36.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Trọng Sinh

Chương 60
Tôi Bị Ép Buộc

Tôi Bị Ép Buộc

7.5/10
16.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 52
Hoàng Hậu Lười Tô Hiểu Nguyệt

Hoàng Hậu Lười Tô Hiểu Nguyệt

7.5/10
34.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 96
Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Nàng Phi Lười Của Tà Vương

7.5/10
22.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 104
Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

7.5/10
21.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 79
Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

7.5/10
28.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 66
Lười Thê Của Tổng Giám Đốc

Lười Thê Của Tổng Giám Đốc

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Ma Tôn Giết Ta Trước Mất Trí Nhớ Lạp
8.1/10
4.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
7.5/10
3.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phép Tắc Thượng Vị
7.4/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại FULL
7.7/10
84.8K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn
7.7/10
3.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Giúp ba cua lại mẹ nhé
7.9/10
305.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Từ chối lời cầu hôn của ác ma
7.9/10
3.8K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Đan võ thần tôn
7.7/10
111.5K

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên
7.9/10
7.1K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Ta có dược a!
7.5/10
39.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Ta Bị Ép Buộc
8.5/10
10.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Lười Thê Của Tổng Tài
8.5/10
13.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư
8.5/10
8.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư
7.5/10
2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cố Chấp - Linh Lạc Thành Nê
7.5/10
36.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tôi Bị Ép Buộc
7.5/10
16.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hoàng Hậu Lười Tô Hiểu Nguyệt
7.5/10
34.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nàng Phi Lười Của Tà Vương
7.5/10
22.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên
7.5/10
21.8K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người
7.5/10
28.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Lười Thê Của Tổng Giám Đốc
7.5/10
7.7K

Thể loại: Ngôn Tình