Tác Giả Lạc Thanh Tử

Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên Dịch

Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên Dịch

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 100
Đăng Xuất Trái Đất Vào Máy Chủ Tu Tiên

Đăng Xuất Trái Đất Vào Máy Chủ Tu Tiên

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 12
Đăng Xuất Trái Đất Vào Máy Chủ Tu Tiên

Đăng Xuất Trái Đất Vào Máy Chủ Tu Tiên

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 11
Mang Theo Nông Trường Ở Tinh Tế Trọng Sinh Đến Niên Đại Văn

Mang Theo Nông Trường Ở Tinh Tế Trọng Sinh Đến Niên Đại Văn

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Đô Thị

Chương 6
Tuyệt Thế Võ Hồn

Tuyệt Thế Võ Hồn

7.9/10
8.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 595
Bác Sĩ Của Anh FULL

Bác Sĩ Của Anh FULL

7.5/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 110
Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7.6/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7.7/10
11.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 125
Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

7.2/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 58
Dọa Chết Người

Dọa Chết Người

7.8/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Phương Tây, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 14
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

7.2/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 92
Harry Potter Trò Đùa Dai Của Harry

Harry Potter Trò Đùa Dai Của Harry

7.8/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 14
Hiện Đại Tiểu Thành Hoàng

Hiện Đại Tiểu Thành Hoàng

7.3/10
14.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 253
Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Xuyên Việt Chi Tu Tiên

7.7/10
47.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 501
Ma Tôn Giết Ta Trước Mất Trí Nhớ Lạp

Ma Tôn Giết Ta Trước Mất Trí Nhớ Lạp

8.1/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 102
Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

7.5/10
16.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 492
Phép Tắc Thượng Vị

Phép Tắc Thượng Vị

7.4/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 7
Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại FULL

Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại FULL

7.7/10
101.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 113
Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn

Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn

7.7/10
7.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 72
Giúp ba cua lại mẹ nhé

Giúp ba cua lại mẹ nhé

7.9/10
338.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 2197
Từ chối lời cầu hôn của ác ma

Từ chối lời cầu hôn của ác ma

7.9/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Phương Tây, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 40
Đan võ thần tôn

Đan võ thần tôn

7.7/10
145K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Chương 1332
Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên

Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên

7.9/10
10.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 182
Ta có dược a!

Ta có dược a!

7.5/10
48.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 518
Ta Bị Ép Buộc

Ta Bị Ép Buộc

8.5/10
13.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 52
Lười Thê Của Tổng Tài

Lười Thê Của Tổng Tài

8.5/10
16.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư

Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư

8.5/10
13.5K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 177
Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư

Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Trọng Sinh

Chương 8
Cố Chấp - Linh Lạc Thành Nê

Cố Chấp - Linh Lạc Thành Nê

7.5/10
42.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 60
Tôi Bị Ép Buộc

Tôi Bị Ép Buộc

7.5/10
20.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 52
Hoàng Hậu Lười Tô Hiểu Nguyệt

Hoàng Hậu Lười Tô Hiểu Nguyệt

7.5/10
37.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 96
Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Nàng Phi Lười Của Tà Vương

7.5/10
24.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 104
Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

7.5/10
24K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 79
Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

7.5/10
30.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 66
Lười Thê Của Tổng Giám Đốc

Lười Thê Của Tổng Giám Đốc

7.5/10
10.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên Dịch
7.7/10
1.5K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Đăng Xuất Trái Đất Vào Máy Chủ Tu Tiên
7.3/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Đăng Xuất Trái Đất Vào Máy Chủ Tu Tiên
7.8/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Mang Theo Nông Trường Ở Tinh Tế Trọng Sinh Đến Niên Đại Văn
7.9/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Tuyệt Thế Võ Hồn
7.9/10
8.7K

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Bác Sĩ Của Anh FULL
7.5/10
6.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7.6/10
7.5K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7.7/10
11.1K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ
7.2/10
4.6K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Dọa Chết Người
7.8/10
1.6K

Thể loại: Linh Dị, Phương Tây

Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại
7.2/10
4.3K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Harry Potter Trò Đùa Dai Của Harry
7.8/10
2K

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ

Hiện Đại Tiểu Thành Hoàng
7.3/10
14.5K

Thể loại: Dị Giới, Ngôn Tình

Xuyên Việt Chi Tu Tiên
7.7/10
47.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ma Tôn Giết Ta Trước Mất Trí Nhớ Lạp
8.1/10
8.9K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
7.5/10
16.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phép Tắc Thượng Vị
7.4/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại FULL
7.7/10
101.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn
7.7/10
7.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Giúp ba cua lại mẹ nhé
7.9/10
338.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Từ chối lời cầu hôn của ác ma
7.9/10
5.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Đan võ thần tôn
7.7/10
145K

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên
7.9/10
10.5K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Ta có dược a!
7.5/10
48.5K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Ta Bị Ép Buộc
8.5/10
13.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Lười Thê Của Tổng Tài
8.5/10
16.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư
8.5/10
13.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư
7.5/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Cố Chấp - Linh Lạc Thành Nê
7.5/10
42.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tôi Bị Ép Buộc
7.5/10
20.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hoàng Hậu Lười Tô Hiểu Nguyệt
7.5/10
37.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nàng Phi Lười Của Tà Vương
7.5/10
24.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên
7.5/10
24K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người
7.5/10
30.5K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Lười Thê Của Tổng Giám Đốc
7.5/10
10.1K

Thể loại: Ngôn Tình