Tác Giả Lam Bạch Sắc

Yêu không lối thoát 2

Yêu không lối thoát 2

7.8/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Thế Giới Tặng Em Cho Anh

7.8/10
56.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 79
Nửa Hoan Nửa Ái

Nửa Hoan Nửa Ái

8.5/10
39.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Lưu Luyến Không Quên

Lưu Luyến Không Quên

8.5/10
137.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 354
Yêu Giả Thành Thật

Yêu Giả Thành Thật

8.5/10
49.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Bẫy Tình

Bẫy Tình

8.5/10
25.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Nối tiếp sai lầm

Nối tiếp sai lầm

8.5/10
16.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Ước Hẹn Phù Hoa

Ước Hẹn Phù Hoa

7.5/10
27.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 109
Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

7.5/10
53.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Sổ Tay Sử Dụng Đàn Ông

Sổ Tay Sử Dụng Đàn Ông

7.5/10
21.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

7.5/10
21.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Dây Dưa Không Dứt

Dây Dưa Không Dứt

7.5/10
31.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

7.5/10
16.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc

Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc

7.5/10
58.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 74
Khách Quan, Không Thể Được

Khách Quan, Không Thể Được

7.5/10
27.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 47
Kẻ Nhát Gan

Kẻ Nhát Gan

7.5/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Khách Trọ, Đừng Như Vậy

7.5/10
15.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

7.5/10
23.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

7.5/10
35.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

7.5/10
31.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 86
Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật

Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật

7.5/10
23.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Yêu không lối thoát 2
7.8/10
7.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Thế Giới Tặng Em Cho Anh
7.8/10
56.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nửa Hoan Nửa Ái
8.5/10
39.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Lưu Luyến Không Quên
8.5/10
137.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Giả Thành Thật
8.5/10
49.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Bẫy Tình
8.5/10
25.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Nối tiếp sai lầm
8.5/10
16.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Ước Hẹn Phù Hoa
7.5/10
27.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát
7.5/10
53.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Sổ Tay Sử Dụng Đàn Ông
7.5/10
21.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn
7.5/10
21.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Dây Dưa Không Dứt
7.5/10
31.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Sai Lầm Nối Tiếp
7.5/10
16.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc
7.5/10
58.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Khách Quan, Không Thể Được
7.5/10
27.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Kẻ Nhát Gan
7.5/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình

Khách Trọ, Đừng Như Vậy
7.5/10
15.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Đánh Mất Tình Yêu
7.5/10
23.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông
7.5/10
35.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa
7.5/10
31.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật
7.5/10
23.4K

Thể loại: Ngôn Tình