Tác Giả Lâm Địch Nhi

Muốn Dùng Đúng Cách Để Yêu Anh FULL

Muốn Dùng Đúng Cách Để Yêu Anh FULL

7/10
11.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 54
Hái sao 3

Hái sao 3

7.5/10
24.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 51
Hoa hồng ký ức

Hoa hồng ký ức

7.8/10
26.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Cùng em đi nghe biển

Cùng em đi nghe biển

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Chiến Tranh Hoa Hồng

Chiến Tranh Hoa Hồng

6.5/10
21K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 89
Trăng Nở Hoa

Trăng Nở Hoa

8.5/10
3.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Hoa hồng giấy

Hoa hồng giấy

8.5/10
52.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 80
Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

8.5/10
46K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Xuân Sắc Như Thế

Xuân Sắc Như Thế

7.7/10
80.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 179
Thế Nào Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Một Loại Yêu Không Đau

7.5/10
100.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 111
Tìm Kiếm Đảo Đào Hoa

Tìm Kiếm Đảo Đào Hoa

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

7.5/10
14.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

7.5/10
46.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

7.5/10
12.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

7.5/10
61.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 123
Âm Mưu Ngoại Tình

Âm Mưu Ngoại Tình

7.5/10
75K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 104
Sức Hút Hoa Hồng

Sức Hút Hoa Hồng

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Gió Thổi Mùa Hè

Gió Thổi Mùa Hè

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Hái Sao 2

Hái Sao 2

7.5/10
11.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Ánh Trăng Treo Đầu Cành

Ánh Trăng Treo Đầu Cành

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

7.5/10
42.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 108
Theo Em Đi Ra Biển Lắng Nghe

Theo Em Đi Ra Biển Lắng Nghe

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Nam Sơn Có Củ Ấu

Nam Sơn Có Củ Ấu

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Tim Đập Thình Thịch

Tim Đập Thình Thịch

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Hái Sao

Hái Sao

7.5/10
37.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Thong Thả Đến Chậm

Thong Thả Đến Chậm

7.5/10
18.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

7.5/10
42K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Đi Tìm Đảo Đào Hoa

Đi Tìm Đảo Đào Hoa

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Muốn Dùng Đúng Cách Để Yêu Anh FULL
7/10
11.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hái sao 3
7.5/10
24.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Hoa hồng ký ức
7.8/10
26.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Cùng em đi nghe biển
7.5/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Chiến Tranh Hoa Hồng
6.5/10
21K

Thể loại: Truyện Teen

Trăng Nở Hoa
8.5/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Hoa hồng giấy
8.5/10
52.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân
8.5/10
46K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuân Sắc Như Thế
7.7/10
80.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thế Nào Một Loại Yêu Không Đau
7.5/10
100.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tìm Kiếm Đảo Đào Hoa
7.5/10
4.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tương Tư Như Mai
7.5/10
14.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại
7.5/10
46.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”
7.5/10
12.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do
7.5/10
61.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Âm Mưu Ngoại Tình
7.5/10
75K

Thể loại: Ngôn Tình

Sức Hút Hoa Hồng
7.5/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Gió Thổi Mùa Hè
7.5/10
5.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Hái Sao 2
7.5/10
11.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Trăng Treo Đầu Cành
7.5/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau
7.5/10
42.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Theo Em Đi Ra Biển Lắng Nghe
7.5/10
4.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Sơn Có Củ Ấu
7.5/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tim Đập Thình Thịch
7.5/10
5.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Hái Sao
7.5/10
37.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Thong Thả Đến Chậm
7.5/10
18.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Hoa Hồng Sớm Mai
7.5/10
42K

Thể loại: Ngôn Tình

Đi Tìm Đảo Đào Hoa
7.5/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình