Tác Giả Lăng Báo Tư

Sói Hoang Thích Ăn Đậu Hũ Non FULL

Sói Hoang Thích Ăn Đậu Hũ Non FULL

7.1/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Tái tục tiền duyến hệ liệt

Tái tục tiền duyến hệ liệt

7.8/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 10
(anh hoa học viện hệ liệt) - bộ 2 - chinh phục hoa tâm đại thiếu

(anh hoa học viện hệ liệt) - bộ 2 - chinh phục hoa tâm đại thiếu

7.7/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Phục cừu tình nhân

Phục cừu tình nhân

7.8/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 10
Phượng Hoàn Sào

Phượng Hoàn Sào

6.8/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Thả Dung Thiên Hạ

Thả Dung Thiên Hạ

8.5/10
4.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 20
Mãn Nguyện Tình Nhân

Mãn Nguyện Tình Nhân

8.5/10
7.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Cự Tinh Tri Ngã Tâm

Cự Tinh Tri Ngã Tâm

8.5/10
4.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Oan gia tình nhân

Oan gia tình nhân

8.5/10
4.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chương 11
[Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt] Mãn Nguyệt Tình Nhân

[Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt] Mãn Nguyệt Tình Nhân

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 20
[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 7 – Quai Quai Tá Các Chủng

[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 7 – Quai Quai Tá Các Chủng

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 11
Liệp Chủ (Săn Boss)

Liệp Chủ (Săn Boss)

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan

Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
[Nam Nhi Đương Tự Cường Hệ Liệt] – Bộ 5 – Tình Phùng Ác Ý

[Nam Nhi Đương Tự Cường Hệ Liệt] – Bộ 5 – Tình Phùng Ác Ý

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 12
Siêu Sao Hiểu Lòng Ta

Siêu Sao Hiểu Lòng Ta

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 20
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực

Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực

7.5/10
10.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 34
Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt

Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt

7.5/10
16.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 90
Sửu Khất Mị Dược

Sửu Khất Mị Dược

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 14
[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 2 – Ngoại Hỏa Tự Phần

[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 2 – Ngoại Hỏa Tự Phần

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Mua Bán (Mãi Mại)

Mua Bán (Mãi Mại)

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Liệp Ái Đích Nam Nhân

Liệp Ái Đích Nam Nhân

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 10
Tuyệt Sắc Tai Tinh

Tuyệt Sắc Tai Tinh

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
[Cát Tường Thú Hệ Liệt] – Bộ 2 – Phượng Hoàn Sào

[Cát Tường Thú Hệ Liệt] – Bộ 2 – Phượng Hoàn Sào

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 14
Nô Tài Tình Nhân

Nô Tài Tình Nhân

7.5/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 18
Hoa Diễm Vô Song

Hoa Diễm Vô Song

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 21
Độc Nhất Mỹ Nam Tâm

Độc Nhất Mỹ Nam Tâm

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 19
[Ác Thần Ác Tác Quái Hệ Liệt ] Bộ 7 - Phục Cừu Tình Nhân

[Ác Thần Ác Tác Quái Hệ Liệt ] Bộ 7 - Phục Cừu Tình Nhân

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
[Cao Gia Phong Vân] Phong Lưu Họa Sư Phúc Diện Sửu Nam

[Cao Gia Phong Vân] Phong Lưu Họa Sư Phúc Diện Sửu Nam

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
[Cao Gia Phong Vân] Độc Lang Quân

[Cao Gia Phong Vân] Độc Lang Quân

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
[Cao Gia Phong Vân] Lãnh Quân Tình Ái

[Cao Gia Phong Vân] Lãnh Quân Tình Ái

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
[Cao Gia Phong Vân] Tái Thế Đích Ngô Ái Khanh Khanh

[Cao Gia Phong Vân] Tái Thế Đích Ngô Ái Khanh Khanh

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
[Cao Gia Phong Vân] Ác Chủ Đích Mại Thân Khế

[Cao Gia Phong Vân] Ác Chủ Đích Mại Thân Khế

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
[Cao Gia Phong Vân] Siêu Đại Bài Nam Phó

[Cao Gia Phong Vân] Siêu Đại Bài Nam Phó

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
[Cao Gia Phong Vân] Lạc Nan Tiểu Tư

[Cao Gia Phong Vân] Lạc Nan Tiểu Tư

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử

Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Ngoan Ngoãn Cho Mượn Giống

Ngoan Ngoãn Cho Mượn Giống

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Dạ Tập

Dạ Tập

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 10
Triêm Nhạ Tà Nịnh Sửu Lang

Triêm Nhạ Tà Nịnh Sửu Lang

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Tù Nhân

Tù Nhân

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Cựu Nhân Khốc

Cựu Nhân Khốc

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Ái Vĩnh Bất Trì

Ái Vĩnh Bất Trì

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Thị Tẩm Tướng Quân

Thị Tẩm Tướng Quân

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Thú Tính Đại Phát

Thú Tính Đại Phát

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Hỏa Bạo Tình Nhân

Hỏa Bạo Tình Nhân

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Mộng Tiên Tại Hoài

Mộng Tiên Tại Hoài

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Dã Lang Ái Cật Nộn Đậu Hủ

Dã Lang Ái Cật Nộn Đậu Hủ

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Liệt Tinh Luyến Nguyệt

Liệt Tinh Luyến Nguyệt

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Dã Nam Nhân

Dã Nam Nhân

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
[Tầm Tâm Hệ Liệt] - Bộ 5 - Ái Thần Thiên Thác Tuyến

[Tầm Tâm Hệ Liệt] - Bộ 5 - Ái Thần Thiên Thác Tuyến

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Bán Lộ Cầm Quân

Bán Lộ Cầm Quân

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng

Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 10
Tương Thác Tựu Thác

Tương Thác Tựu Thác

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Ác Nô Tài

Ác Nô Tài

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Xuất Hiệp Sắc Nam

Xuất Hiệp Sắc Nam

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Xuân Nhật Tình Hoài

Xuân Nhật Tình Hoài

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Trạch Nam Tình Nhân

Trạch Nam Tình Nhân

7.5/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
[Anh Hoa Học Viện Hệ Liệt] Chinh Phục Hoa Tâm Đại Thiếu

[Anh Hoa Học Viện Hệ Liệt] Chinh Phục Hoa Tâm Đại Thiếu

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Thế Thân Tình Lang

Thế Thân Tình Lang

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 11
Ác Bà Tình Nhân

Ác Bà Tình Nhân

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Sói Hoang Thích Ăn Đậu Hũ Non FULL
7.1/10
1.9K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Tái tục tiền duyến hệ liệt
7.8/10
2.4K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

(anh hoa học viện hệ liệt) - bộ 2 - chinh phục hoa tâm đại thiếu
7.7/10
2.2K

Thể loại: Truyện Khác

Phục cừu tình nhân
7.8/10
2.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Phượng Hoàn Sào
6.8/10
2.1K

Thể loại: Truyện Khác

Thả Dung Thiên Hạ
8.5/10
4.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Mãn Nguyện Tình Nhân
8.5/10
7.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Cự Tinh Tri Ngã Tâm
8.5/10
4.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Oan gia tình nhân
8.5/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

[Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt] Mãn Nguyệt Tình Nhân
7.5/10
5.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 7 – Quai Quai Tá Các Chủng
7.5/10
3.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Liệp Chủ (Săn Boss)
7.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan
7.5/10
3.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

[Nam Nhi Đương Tự Cường Hệ Liệt] – Bộ 5 – Tình Phùng Ác Ý
7.5/10
3.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Siêu Sao Hiểu Lòng Ta
7.5/10
7.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
7.5/10
10.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt
7.5/10
16.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Sửu Khất Mị Dược
7.5/10
4.1K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 2 – Ngoại Hỏa Tự Phần
7.5/10
3.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Mua Bán (Mãi Mại)
7.5/10
5.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Liệp Ái Đích Nam Nhân
7.5/10
3.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tuyệt Sắc Tai Tinh
7.5/10
3.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

[Cát Tường Thú Hệ Liệt] – Bộ 2 – Phượng Hoàn Sào
7.5/10
3.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nô Tài Tình Nhân
7.5/10
7.1K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Hoa Diễm Vô Song
7.5/10
4.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Độc Nhất Mỹ Nam Tâm
7.5/10
6.1K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

[Ác Thần Ác Tác Quái Hệ Liệt ] Bộ 7 - Phục Cừu Tình Nhân
7.5/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ

[Cao Gia Phong Vân] Phong Lưu Họa Sư Phúc Diện Sửu Nam
7.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ

[Cao Gia Phong Vân] Độc Lang Quân
7.5/10
2.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Cao Gia Phong Vân] Lãnh Quân Tình Ái
7.5/10
3.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Cao Gia Phong Vân] Tái Thế Đích Ngô Ái Khanh Khanh
7.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ

[Cao Gia Phong Vân] Ác Chủ Đích Mại Thân Khế
7.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

[Cao Gia Phong Vân] Siêu Đại Bài Nam Phó
7.5/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ

[Cao Gia Phong Vân] Lạc Nan Tiểu Tư
7.5/10
3.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử
7.5/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngoan Ngoãn Cho Mượn Giống
7.5/10
6.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Dạ Tập
7.5/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Triêm Nhạ Tà Nịnh Sửu Lang
7.5/10
2.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tù Nhân
7.5/10
3.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cựu Nhân Khốc
7.5/10
3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ái Vĩnh Bất Trì
7.5/10
2.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thị Tẩm Tướng Quân
7.5/10
3.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thú Tính Đại Phát
7.5/10
4.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hỏa Bạo Tình Nhân
7.5/10
3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mộng Tiên Tại Hoài
7.5/10
2.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Dã Lang Ái Cật Nộn Đậu Hủ
7.5/10
3.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Liệt Tinh Luyến Nguyệt
7.5/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Dã Nam Nhân
7.5/10
3.2K

Thể loại: Đam Mỹ

[Tầm Tâm Hệ Liệt] - Bộ 5 - Ái Thần Thiên Thác Tuyến
7.5/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Bán Lộ Cầm Quân
7.5/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng
7.5/10
3.4K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Tương Thác Tựu Thác
7.5/10
3.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Ác Nô Tài
7.5/10
4.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Xuất Hiệp Sắc Nam
7.5/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Xuân Nhật Tình Hoài
7.5/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Trạch Nam Tình Nhân
7.5/10
6.9K

Thể loại: Đam Mỹ

[Anh Hoa Học Viện Hệ Liệt] Chinh Phục Hoa Tâm Đại Thiếu
7.5/10
4.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Thế Thân Tình Lang
7.5/10
5.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ác Bà Tình Nhân
7.5/10
4.2K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại