Tác Giả Lão Bà Của Ta Thật Đáng Yêu

Tiên Tử Xin Giúp Ta Trường Sinh

Tiên Tử Xin Giúp Ta Trường Sinh

7.7/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Chương 149
Hướng Dẫn Tu Tiên Của Phong Thủy Đại Sư

Hướng Dẫn Tu Tiên Của Phong Thủy Đại Sư

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 15
Nam Chính Lại Lại Lại Lại Chết Nữa Rồi

Nam Chính Lại Lại Lại Lại Chết Nữa Rồi

7.2/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 23
Kiếp Này Ta Chọn Tu Ma

Kiếp Này Ta Chọn Tu Ma

7.6/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 51
Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh

Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh

7.4/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 85
Cậu Thật Đáng Yêu

Cậu Thật Đáng Yêu

7.4/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 11
Giả Vương Bình Thiên Hạ

Giả Vương Bình Thiên Hạ

7.1/10
7.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 161
Trùng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập

Trùng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập

7.9/10
19.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 120
Tiên sinh đoán mệnh sao

Tiên sinh đoán mệnh sao

7.7/10
57.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 303
[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

7.5/10
14.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 103
Mạt Thế Xâm Nhập

Mạt Thế Xâm Nhập

7.5/10
48.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Đam Mỹ

Chương 145
Tái Sinh Chi Từ

Tái Sinh Chi Từ

7.5/10
16.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 130
Tiên Tử Xin Giúp Ta Trường Sinh
7.7/10
4.6K

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Hướng Dẫn Tu Tiên Của Phong Thủy Đại Sư
7.5/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Nam Chính Lại Lại Lại Lại Chết Nữa Rồi
7.2/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Kiếp Này Ta Chọn Tu Ma
7.6/10
2.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh
7.4/10
4.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Cậu Thật Đáng Yêu
7.4/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Giả Vương Bình Thiên Hạ
7.1/10
7.8K

Thể loại: Lịch Sử, Trọng Sinh

Trùng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập
7.9/10
19.6K

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại

Tiên sinh đoán mệnh sao
7.7/10
57.2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca
7.5/10
14.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Mạt Thế Xâm Nhập
7.5/10
48.1K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Tái Sinh Chi Từ
7.5/10
16.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ