Tác Giả Lê Hoa Yên Vũ

Ngã ái nhĩ, bất hội cải biến

Ngã ái nhĩ, bất hội cải biến "tôi yêu em, sẽ không thay đổi"

7.6/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Cường nữu đích qua dã điềm

Cường nữu đích qua dã điềm

7.8/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 18
Thử thê

Thử thê

7.8/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 31
Chí ái

Chí ái

7.9/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 36
Đương cẩu ngộ

Đương cẩu ngộ

7.9/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 28
Thảo long nương tử

Thảo long nương tử

7.7/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 26
Kiếm duyên

Kiếm duyên

7.9/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 15
Tự thị hoa trung đệ nhất lưu

Tự thị hoa trung đệ nhất lưu

7.6/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Tình trọng

Tình trọng

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 32
Gia hữu trư yêu

Gia hữu trư yêu

7.6/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 31
Hắc xà truyền kì

Hắc xà truyền kì

7.7/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Đường công kê

Đường công kê

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 33
Thập nhị yêu tinh hệ liệt

Thập nhị yêu tinh hệ liệt

7.8/10
15.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 266
[ Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

[ Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

8.5/10
3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] - Thảo Long Nương Tử

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] - Thảo Long Nương Tử

8.5/10
3.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Ngưu Khí Trùng Thiên

Ngưu Khí Trùng Thiên

8.5/10
5.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 29
Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu

Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu

8.5/10
3.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Vốn Dê Không Dễ Chọc

Vốn Dê Không Dễ Chọc

8.5/10
3.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Miên Nguyệt

Miên Nguyệt

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Thái Giám

Thái Giám

7.5/10
24.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 48
Quả Tử Kì Duyến

Quả Tử Kì Duyến

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )

Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )

7.5/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 11
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 12
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 36
Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

7.5/10
10.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 55
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 11
Trường Công

Trường Công

7.5/10
10.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Lưu Kim Tuế Nguyệt

Lưu Kim Tuế Nguyệt

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 13
Bức Nam Vi Thê

Bức Nam Vi Thê

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 16
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 13
Lão Bà Nô

Lão Bà Nô

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 12
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Lưu Manh Thỏ Dữ Oa Biên Thảo

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Lưu Manh Thỏ Dữ Oa Biên Thảo

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 11
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Tình Trọng

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Tình Trọng

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 32
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 12
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hầu Tử Xưng Đại Vương

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hầu Tử Xưng Đại Vương

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 12
Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê

Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 11
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Ngưu Khí Trùng Thiên

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Ngưu Khí Trùng Thiên

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 29
[Chu Môn Xuân Sắc Hệ Liệt] Khiếp Vô Tình

[Chu Môn Xuân Sắc Hệ Liệt] Khiếp Vô Tình

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 12
[Hãn Phỉ Hệ Liệt] Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm

[Hãn Phỉ Hệ Liệt] Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 18
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đường Công Kê

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đường Công Kê

7.5/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 35
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 14
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đương Cẩu Ngộ Thượng Lang

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đương Cẩu Ngộ Thượng Lang

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Hoàng Huynh

Hoàng Huynh

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 13
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Vốn Dê Không Dễ Chọc

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Vốn Dê Không Dễ Chọc

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 23
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!

Ai, Anh Hùng Khí Đoản!

7.5/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 43
Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình

Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình

7.5/10
13.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 56
Nam Nô

Nam Nô

7.5/10
15.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 78
Luyến Chiến

Luyến Chiến

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 15
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Gia Hữu Trư Yêu

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Gia Hữu Trư Yêu

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 31
Cổ Mộ Kỳ Duyên

Cổ Mộ Kỳ Duyên

7.5/10
9.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 41
Tù Binh

Tù Binh

7.5/10
15.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 55
Ngã ái nhĩ, bất hội cải biến
7.6/10
5K

Thể loại: Đam Mỹ

Cường nữu đích qua dã điềm
7.8/10
3.1K

Thể loại: Truyện Khác

Thử thê
7.8/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chí ái
7.9/10
4.8K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Đương cẩu ngộ
7.9/10
2.6K

Thể loại: Truyện Khác

Thảo long nương tử
7.7/10
2.6K

Thể loại: Truyện Khác

Kiếm duyên
7.9/10
2.4K

Thể loại: Truyện Khác

Tự thị hoa trung đệ nhất lưu
7.6/10
1.8K

Thể loại: Truyện Khác

Tình trọng
7.5/10
4K

Thể loại: Truyện Khác

Gia hữu trư yêu
7.6/10
3.7K

Thể loại: Truyện Khác

Hắc xà truyền kì
7.7/10
2K

Thể loại: Truyện Khác

Đường công kê
7.5/10
3.9K

Thể loại: Truyện Khác

Thập nhị yêu tinh hệ liệt
7.8/10
15.4K

Thể loại: Ngôn Tình

[ Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát
8.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] - Thảo Long Nương Tử
8.5/10
3.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngưu Khí Trùng Thiên
8.5/10
5.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu
8.5/10
3.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Vốn Dê Không Dễ Chọc
8.5/10
3.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Miên Nguyệt
7.5/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Thái Giám
7.5/10
24.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Quả Tử Kì Duyến
7.5/10
2.7K

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại

Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )
7.5/10
8.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng
7.5/10
3.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát
7.5/10
3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái
7.5/10
6.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang
7.5/10
10.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa
7.5/10
2.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Trường Công
7.5/10
10.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Lưu Kim Tuế Nguyệt
7.5/10
3K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Bức Nam Vi Thê
7.5/10
3.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
7.5/10
3.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Lão Bà Nô
7.5/10
2.8K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công
7.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Lưu Manh Thỏ Dữ Oa Biên Thảo
7.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Tình Trọng
7.5/10
5.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê
7.5/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hầu Tử Xưng Đại Vương
7.5/10
3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê
7.5/10
3.4K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Ngưu Khí Trùng Thiên
7.5/10
5.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Chu Môn Xuân Sắc Hệ Liệt] Khiếp Vô Tình
7.5/10
3.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Hãn Phỉ Hệ Liệt] Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm
7.5/10
4.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình
7.5/10
3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đường Công Kê
7.5/10
6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
7.5/10
2.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đương Cẩu Ngộ Thượng Lang
7.5/10
5.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Hoàng Huynh
7.5/10
2.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu
7.5/10
2.8K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu
7.5/10
3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Vốn Dê Không Dễ Chọc
7.5/10
4.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
7.5/10
8.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước

Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình
7.5/10
13.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nam Nô
7.5/10
15.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Luyến Chiến
7.5/10
3.7K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Gia Hữu Trư Yêu
7.5/10
6.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cổ Mộ Kỳ Duyên
7.5/10
9.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tù Binh
7.5/10
15.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại