Tác Giả Linda Howard

Mackenzie's mision

Mackenzie's mision

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Sắc màu hoàng hôn

Sắc màu hoàng hôn

7.7/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 22
Trò chơi của chance

Trò chơi của chance

7.6/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 15
To die for

To die for

7.9/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 29
Vịnh kim cương

Vịnh kim cương

7.8/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 13
Duncans Bride

Duncans Bride

8.5/10
1.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Mackenzies Mission

Mackenzies Mission

8.5/10
16.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Mackenzies Pleasure

Mackenzies Pleasure

8.5/10
1.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 0
Mackenzies Magic

Mackenzies Magic

8.5/10
1.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 0
Sắc Đẹp Chết Người

Sắc Đẹp Chết Người

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 30
Thiêu Hủy (Burn)

Thiêu Hủy (Burn)

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 34
Mr. Perfect

Mr. Perfect

7.5/10
7.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây, Truyện Khác

Chương 29
Loving Evangaline

Loving Evangaline

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 19
Vịnh Tình Yêu (Diamond Bay)

Vịnh Tình Yêu (Diamond Bay)

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 14
Lời Nói Dối Ngọt Ngào (White Lies)

Lời Nói Dối Ngọt Ngào (White Lies)

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 13
Con Gái Của Sarah

Con Gái Của Sarah

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại:

Chương 12
Almost Forever

Almost Forever

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 12
Bluebird Winter

Bluebird Winter

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 9
Blue Moon

Blue Moon

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 6
Lake Of Dreams

Lake Of Dreams

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 4
Quý Bà Miền Tây (A Lady Of The West)

Quý Bà Miền Tây (A Lady Of The West)

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 20
The Cutting Edge

The Cutting Edge

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 11
Đêm Định Mệnh (After The Night)

Đêm Định Mệnh (After The Night)

7.5/10
13.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 20
Against The Rules

Against The Rules

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 11
Come Lie With Me

Come Lie With Me

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Chương 13
All That Glitters

All That Glitters

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 13
Người Vợ Độc Lập (An Independent Wife)

Người Vợ Độc Lập (An Independent Wife)

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 11
Tội Ác Trong Mơ (Dream Man)

Tội Ác Trong Mơ (Dream Man)

7.5/10
6.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 25
Băng Đá (Ice)

Băng Đá (Ice)

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 14
Now You See Her

Now You See Her

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Phương Tây, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 22
Overload

Overload

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 9
Sắc Màu Hoàng Hôn (Shades Of Twilight)

Sắc Màu Hoàng Hôn (Shades Of Twilight)

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Chương 22
Đường Về Nhà (The Way Home)

Đường Về Nhà (The Way Home)

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 10
Hẹn Hò Theo Kiểu Của Em (To Die For)

Hẹn Hò Theo Kiểu Của Em (To Die For)

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 29
Drop Dead Gorgeous

Drop Dead Gorgeous

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 30
Kill And Tell

Kill And Tell

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 21
Mackenzie's Mission

Mackenzie's Mission

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 14
Mackenzie's Pleasure

Mackenzie's Pleasure

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 13
Mackenzie's Magic

Mackenzie's Magic

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 11
A Game Of Chance

A Game Of Chance

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 15
Cầu Vồng Lúc Nửa Đêm (Midnight Rainbow)

Cầu Vồng Lúc Nửa Đêm (Midnight Rainbow)

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 14
Duncan's Bride

Duncan's Bride

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 12
Thiên Sứ Tử Thần

Thiên Sứ Tử Thần

7.5/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Chương 32
Núi Tình

Núi Tình

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 12
Dòng Nước Thiên Thần (Angel Creek)

Dòng Nước Thiên Thần (Angel Creek)

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 23
Giã Từ Nước Mắt

Giã Từ Nước Mắt

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây, Truyện Khác

Chương 30
Cầu Vồng Lúc Nửa Đêm

Cầu Vồng Lúc Nửa Đêm

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Mackenzie's mision
7.7/10
1.9K

Thể loại: Truyện Khác

Sắc màu hoàng hôn
7.7/10
3.2K

Thể loại: Truyện Khác

Trò chơi của chance
7.6/10
2.6K

Thể loại: Truyện Khác

To die for
7.9/10
3.3K

Thể loại: Truyện Khác

Vịnh kim cương
7.8/10
2.2K

Thể loại: Trinh Thám

Duncans Bride
8.5/10
1.4K

Thể loại: Truyện Khác

Mackenzies Mission
8.5/10
16.7K

Thể loại: Truyện Khác

Mackenzies Pleasure
8.5/10
1.3K

Thể loại: Trinh Thám

Mackenzies Magic
8.5/10
1.3K

Thể loại: Trinh Thám

Sắc Đẹp Chết Người
7.5/10
5.7K

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Thiêu Hủy (Burn)
7.5/10
8.1K

Thể loại: Phương Tây

Mr. Perfect
7.5/10
7.5K

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Loving Evangaline
7.5/10
6.6K

Thể loại: Phương Tây

Vịnh Tình Yêu (Diamond Bay)
7.5/10
4.4K

Thể loại: Phương Tây

Lời Nói Dối Ngọt Ngào (White Lies)
7.5/10
5.4K

Thể loại: Phương Tây

Con Gái Của Sarah
7.5/10
4.8K

Thể loại:

Almost Forever
7.5/10
4.5K

Thể loại: Phương Tây

Bluebird Winter
7.5/10
2.9K

Thể loại: Phương Tây

Blue Moon
7.5/10
2.5K

Thể loại: Phương Tây

Lake Of Dreams
7.5/10
1.8K

Thể loại: Phương Tây

Quý Bà Miền Tây (A Lady Of The West)
7.5/10
5.2K

Thể loại: Phương Tây

The Cutting Edge
7.5/10
3.9K

Thể loại: Phương Tây

Đêm Định Mệnh (After The Night)
7.5/10
13.3K

Thể loại: Phương Tây

Against The Rules
7.5/10
3.7K

Thể loại: Phương Tây

Come Lie With Me
7.5/10
4.3K

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

All That Glitters
7.5/10
4.3K

Thể loại: Phương Tây

Người Vợ Độc Lập (An Independent Wife)
7.5/10
4.6K

Thể loại: Phương Tây

Tội Ác Trong Mơ (Dream Man)
7.5/10
6.5K

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Băng Đá (Ice)
7.5/10
3.7K

Thể loại: Phương Tây

Now You See Her
7.5/10
5.7K

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám

Overload
7.5/10
3K

Thể loại: Phương Tây

Sắc Màu Hoàng Hôn (Shades Of Twilight)
7.5/10
6.3K

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Đường Về Nhà (The Way Home)
7.5/10
3.5K

Thể loại: Phương Tây

Hẹn Hò Theo Kiểu Của Em (To Die For)
7.5/10
6.8K

Thể loại: Phương Tây

Drop Dead Gorgeous
7.5/10
6.1K

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Kill And Tell
7.5/10
4.4K

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Mackenzie's Mission
7.5/10
4.1K

Thể loại: Phương Tây

Mackenzie's Pleasure
7.5/10
3.5K

Thể loại: Phương Tây

Mackenzie's Magic
7.5/10
3.1K

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

A Game Of Chance
7.5/10
4K

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Cầu Vồng Lúc Nửa Đêm (Midnight Rainbow)
7.5/10
4K

Thể loại: Phương Tây

Duncan's Bride
7.5/10
3.7K

Thể loại: Phương Tây

Thiên Sứ Tử Thần
7.5/10
9K

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Núi Tình
7.5/10
5.3K

Thể loại: Phương Tây

Dòng Nước Thiên Thần (Angel Creek)
7.5/10
6.8K

Thể loại: Phương Tây

Giã Từ Nước Mắt
7.5/10
6.6K

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Cầu Vồng Lúc Nửa Đêm
7.5/10
4.2K

Thể loại: Ngôn Tình