Tác Giả Lữ Thiên Dật

Tả Thực Phái Mary Sue FULL

Tả Thực Phái Mary Sue FULL

7.9/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 48
Cấm Phạm Quy

Cấm Phạm Quy

7.8/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Kỵ Sĩ Và Quỷ Hút Hút FULL

Kỵ Sĩ Và Quỷ Hút Hút FULL

7.6/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 4
Bệnh Hoang Tưởng Của Otaku FULL

Bệnh Hoang Tưởng Của Otaku FULL

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 1
Robot Papa Và Robot Cha FULL

Robot Papa Và Robot Cha FULL

7.9/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 11
Tiểu trợ lý

Tiểu trợ lý

7.6/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 28
Bảng Phỉ Tiên Sinh Yêu Dấu Của Tôi

Bảng Phỉ Tiên Sinh Yêu Dấu Của Tôi

8.7/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 9
Quần Áo Thủy Thủ Và Giày Chơi Bóng Màu Trắng

Quần Áo Thủy Thủ Và Giày Chơi Bóng Màu Trắng

7.5/10
13.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 62
Tựu Khiếu Miêu (Gọi Là Mèo)

Tựu Khiếu Miêu (Gọi Là Mèo)

8.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước, Tiên Hiệp

Chương 4
[Tú x Đường] Ngươi Nhìn Cái Gì?

[Tú x Đường] Ngươi Nhìn Cái Gì?

9.1/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 5
Thanh Hành Đăng

Thanh Hành Đăng

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 20
Gâu Gâu Gâu!?

Gâu Gâu Gâu!?

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 13
Mụ Trí Chướng

Mụ Trí Chướng

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 39
Đại Xúc

Đại Xúc

7.5/10
14K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Huyền Huyễn

Chương 81
Hoa Hồng Tinh Cùng Với Hoa Mắc Cỡ Tinh

Hoa Hồng Tinh Cùng Với Hoa Mắc Cỡ Tinh

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Đoản Văn

Chương 5
Hướng Nhật Quỳ Tinh Dữ Tiểu Đạo Sĩ

Hướng Nhật Quỳ Tinh Dữ Tiểu Đạo Sĩ

7.5/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 6
Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân

Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 8
Ngươi Là Người Của Ta

Ngươi Là Người Của Ta

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 12
Cuồng Rình Xem Và Cuồng Theo Dõi

Cuồng Rình Xem Và Cuồng Theo Dõi

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 3
Thỉnh Tôn Trọng Nghề Nghiệp Ác Linh Này

Thỉnh Tôn Trọng Nghề Nghiệp Ác Linh Này

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
Pháo Ca Ca Trên Trời Rơi Xuống

Pháo Ca Ca Trên Trời Rơi Xuống

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

7.5/10
11.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 52
Tâm Quân Gia Quá Hắc

Tâm Quân Gia Quá Hắc

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

7.5/10
46.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 112
Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!

Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!

7.5/10
16K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 83
Tổng Giám Đốc Và Bé Đáng Yêu

Tổng Giám Đốc Và Bé Đáng Yêu

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đoản Văn

Chương 7
Mỗi Ngày Idol Đều Tự Bôi Đen

Mỗi Ngày Idol Đều Tự Bôi Đen

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Gián Điệp Ma Giáo Mỗi Ngày Đều Sơ Hở

Gián Điệp Ma Giáo Mỗi Ngày Đều Sơ Hở

7.5/10
12.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 47
Có Phải Cậu Thích Tôi Không

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

7.5/10
40.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 94
Phong Cách Của Mọi Người Đều Không Đúng

Phong Cách Của Mọi Người Đều Không Đúng

7.5/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy

Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 12
Hoa Hướng Dương Tinh Và Tiểu Đạo Sĩ

Hoa Hướng Dương Tinh Và Tiểu Đạo Sĩ

7.5/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 6
Show Ân Ái Đều Phải Chết

Show Ân Ái Đều Phải Chết

7.5/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Võng Du

Chương 52
Tổng Tài A A A A A

Tổng Tài A A A A A

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Thần Nghèo Phù Hộ

Thần Nghèo Phù Hộ

7.5/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 24
Cậu Trợ Lý Nhỏ (Tiểu Trợ Lý)

Cậu Trợ Lý Nhỏ (Tiểu Trợ Lý)

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 27
Một Phần Hai Mươi Tư

Một Phần Hai Mươi Tư

7.5/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Tả Thực Phái Mary Sue FULL
7.9/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Cấm Phạm Quy
7.8/10
4K

Thể loại: Đam Mỹ

Kỵ Sĩ Và Quỷ Hút Hút FULL
7.6/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Bệnh Hoang Tưởng Của Otaku FULL
7.4/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Robot Papa Và Robot Cha FULL
7.9/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tiểu trợ lý
7.6/10
4.1K

Thể loại: Truyện Khác

Bảng Phỉ Tiên Sinh Yêu Dấu Của Tôi
8.7/10
3.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Quần Áo Thủy Thủ Và Giày Chơi Bóng Màu Trắng
7.5/10
13.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Tựu Khiếu Miêu (Gọi Là Mèo)
8.5/10
2.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Tú x Đường] Ngươi Nhìn Cái Gì?
9.1/10
2.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thanh Hành Đăng
7.5/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Gâu Gâu Gâu!?
7.5/10
3.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Mụ Trí Chướng
7.5/10
6.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Đại Xúc
7.5/10
14K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Hoa Hồng Tinh Cùng Với Hoa Mắc Cỡ Tinh
7.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Hướng Nhật Quỳ Tinh Dữ Tiểu Đạo Sĩ
7.5/10
2K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân
7.5/10
2.7K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Ngươi Là Người Của Ta
7.5/10
3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Cuồng Rình Xem Và Cuồng Theo Dõi
7.5/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Thỉnh Tôn Trọng Nghề Nghiệp Ác Linh Này
7.5/10
1.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Pháo Ca Ca Trên Trời Rơi Xuống
7.5/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue
7.5/10
11.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tâm Quân Gia Quá Hắc
7.5/10
3.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt
7.5/10
46.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!
7.5/10
16K

Thể loại: Đam Mỹ

Tổng Giám Đốc Và Bé Đáng Yêu
7.5/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Mỗi Ngày Idol Đều Tự Bôi Đen
7.5/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Gián Điệp Ma Giáo Mỗi Ngày Đều Sơ Hở
7.5/10
12.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Có Phải Cậu Thích Tôi Không
7.5/10
40.8K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Phong Cách Của Mọi Người Đều Không Đúng
7.5/10
7.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy
7.5/10
4.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hoa Hướng Dương Tinh Và Tiểu Đạo Sĩ
7.5/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Show Ân Ái Đều Phải Chết
7.5/10
8.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Tổng Tài A A A A A
7.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Thần Nghèo Phù Hộ
7.5/10
8.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Cậu Trợ Lý Nhỏ (Tiểu Trợ Lý)
7.5/10
8.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Một Phần Hai Mươi Tư
7.5/10
9.6K

Thể loại: Đam Mỹ