Tác Giả Lục Dã Thiên Hạc

Lão Vương Nhà Bên FULL

Lão Vương Nhà Bên FULL

7.8/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 10
Hàm Đào FULL

Hàm Đào FULL

7.4/10
51.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 204
Dùng Răng Thành Danh

Dùng Răng Thành Danh

9.6/10
8.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 39
Vệ Sĩ Tạm Thời

Vệ Sĩ Tạm Thời

9.3/10
41K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 132
Xoay Trái Xoay Phải

Xoay Trái Xoay Phải

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 3
Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)

Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)

7.5/10
198.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 102
Chước Lộc

Chước Lộc

7.5/10
57K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 95
Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

7.5/10
40.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 124
Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

7.5/10
150.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 127
Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

7.5/10
81.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 131
Vườn Trẻ Thiên Đình

Vườn Trẻ Thiên Đình

7.5/10
9.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Linh Dị

Chương 29
Phượng Ly Thiên

Phượng Ly Thiên

7.5/10
48.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 112
Tiên Mãn Cung Đường

Tiên Mãn Cung Đường

7.5/10
37.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 138
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

7.5/10
64.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 102
Thê Vi Thượng

Thê Vi Thượng

7.5/10
127.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 108
Lão Vương Nhà Bên FULL
7.8/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Hàm Đào FULL
7.4/10
51.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Dùng Răng Thành Danh
9.6/10
8.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Vệ Sĩ Tạm Thời
9.3/10
41K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Xoay Trái Xoay Phải
7.5/10
1.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)
7.5/10
198.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chước Lộc
7.5/10
57K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
7.5/10
40.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Hoàng Thượng Đừng Nghịch!
7.5/10
150.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết
7.5/10
81.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Vườn Trẻ Thiên Đình
7.5/10
9.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Phượng Ly Thiên
7.5/10
48.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tiên Mãn Cung Đường
7.5/10
37.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Quân Vi Hạ
7.5/10
64.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thê Vi Thượng
7.5/10
127.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ