Tác Giả Lục Manh Tinh

Phản Hồi Sau Hôn Nhân Bản Fix Lỗi Nội Dung

Phản Hồi Sau Hôn Nhân Bản Fix Lỗi Nội Dung

7.3/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 40
Phản Hồi Sau Hôn Nhân

Phản Hồi Sau Hôn Nhân

7.5/10
19.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 76
Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ FULL

Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ FULL

7.5/10
10.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 78
Lựa Chọn Duy Nhất

Lựa Chọn Duy Nhất

7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 5
Đánh Rơi Bà Xã

Đánh Rơi Bà Xã

7.6/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 63
Hai Phần Thân Quen FULL

Hai Phần Thân Quen FULL

7.2/10
17.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
Yêu Thương Tốt Nhất

Yêu Thương Tốt Nhất

7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Vệ Sĩ Của Anh

Vệ Sĩ Của Anh

7.6/10
15.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 69
Cô Vệ Sĩ Ngắn Hạn

Cô Vệ Sĩ Ngắn Hạn

7.3/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL

Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL

7.5/10
127.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 80
Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em FULL

Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em FULL

7.8/10
65.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 75
Lôi Kéo FULL

Lôi Kéo FULL

7.4/10
96.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 72
Em chỉ thích gương mặt anh

Em chỉ thích gương mặt anh

8.5/10
20.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 60
Thoáng Chốc Phải Lòng Em FULL

Thoáng Chốc Phải Lòng Em FULL

7.3/10
68.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Người Đến Bên Cạnh Tôi FULL

Người Đến Bên Cạnh Tôi FULL

7.8/10
163.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Nghe lời anh nhất

Nghe lời anh nhất

7.9/10
95.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 61
Trả băng vải lại cho em đi!

Trả băng vải lại cho em đi!

7.8/10
33.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 82
Vị hôn phu đến đây nào

Vị hôn phu đến đây nào

7.7/10
30.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 66
Tôi rất có tiền nha

Tôi rất có tiền nha

7.5/10
64K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Người đến bên tôi

Người đến bên tôi

8.5/10
43.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 34
Em có rất nhiều tiền nha

Em có rất nhiều tiền nha

8.5/10
20.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 74
Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

6.7/10
186.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 74
Trả lại băng gạc cho tôi!

Trả lại băng gạc cho tôi!

8.5/10
67.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Võng Du

Chương 81
Khom Lưng Vì Anh

Khom Lưng Vì Anh

9.4/10
178.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Dịu Dàng Dành Riêng Em

Dịu Dàng Dành Riêng Em

9.4/10
557.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 78
Thiếu Thêm Một Chút Đường

Thiếu Thêm Một Chút Đường

7.7/10
7.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 15
Nếu Như Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Nếu Như Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

9.1/10
16.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Hắn Nói Ta Đều Nghe

Hắn Nói Ta Đều Nghe

7.5/10
16K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Manh Sủng Ký

Manh Sủng Ký

7.5/10
62.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 60
Kẻ Hai Mặt

Kẻ Hai Mặt

7.5/10
107.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 68
Phản Hồi Sau Hôn Nhân Bản Fix Lỗi Nội Dung
7.3/10
8.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Phản Hồi Sau Hôn Nhân
7.5/10
19.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ FULL
7.5/10
10.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Lựa Chọn Duy Nhất
7/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đánh Rơi Bà Xã
7.6/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hai Phần Thân Quen FULL
7.2/10
17.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Thương Tốt Nhất
7/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Vệ Sĩ Của Anh
7.6/10
15.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cô Vệ Sĩ Ngắn Hạn
7.3/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL
7.5/10
127.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em FULL
7.8/10
65.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lôi Kéo FULL
7.4/10
96.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Em chỉ thích gương mặt anh
8.5/10
20.4K

Thể loại: Truyện Khác

Thoáng Chốc Phải Lòng Em FULL
7.3/10
68.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Đến Bên Cạnh Tôi FULL
7.8/10
163.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nghe lời anh nhất
7.9/10
95.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Trả băng vải lại cho em đi!
7.8/10
33.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vị hôn phu đến đây nào
7.7/10
30.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tôi rất có tiền nha
7.5/10
64K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người đến bên tôi
8.5/10
43.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Em có rất nhiều tiền nha
8.5/10
20.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em
6.7/10
186.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trả lại băng gạc cho tôi!
8.5/10
67.8K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Khom Lưng Vì Anh
9.4/10
178.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dịu Dàng Dành Riêng Em
9.4/10
557.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiếu Thêm Một Chút Đường
7.7/10
7.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nếu Như Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em
9.1/10
16.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hắn Nói Ta Đều Nghe
7.5/10
16K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Manh Sủng Ký
7.5/10
62.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kẻ Hai Mặt
7.5/10
107.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng