Tác Giả Lục Manh Tinh

Hai Phần Thân Quen FULL

Hai Phần Thân Quen FULL

7.2/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
Yêu Thương Tốt Nhất

Yêu Thương Tốt Nhất

7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Vệ Sĩ Của Anh

Vệ Sĩ Của Anh

7.6/10
9.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 69
Cô Vệ Sĩ Ngắn Hạn

Cô Vệ Sĩ Ngắn Hạn

7.3/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL

Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL

7.5/10
85K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 80
Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em FULL

Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em FULL

7.8/10
41.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 75
Lôi Kéo FULL

Lôi Kéo FULL

7.4/10
82.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 72
Em chỉ thích gương mặt anh

Em chỉ thích gương mặt anh

8.5/10
19.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 60
Thoáng Chốc Phải Lòng Em FULL

Thoáng Chốc Phải Lòng Em FULL

7.3/10
51.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Người Đến Bên Cạnh Tôi FULL

Người Đến Bên Cạnh Tôi FULL

7.8/10
115.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Nghe lời anh nhất

Nghe lời anh nhất

7.9/10
71.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 61
Trả băng vải lại cho em đi!

Trả băng vải lại cho em đi!

7.8/10
29K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 82
Vị hôn phu đến đây nào

Vị hôn phu đến đây nào

7.7/10
16.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 64
Tôi rất có tiền nha

Tôi rất có tiền nha

7.5/10
54.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Người đến bên tôi

Người đến bên tôi

8.5/10
42.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 34
Em có rất nhiều tiền nha

Em có rất nhiều tiền nha

8.5/10
18.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 51
Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

6.7/10
134.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 74
Trả lại băng gạc cho tôi!

Trả lại băng gạc cho tôi!

8.5/10
63.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Võng Du

Chương 75
Khom Lưng Vì Anh

Khom Lưng Vì Anh

9.4/10
163.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Dịu Dàng Dành Riêng Em

Dịu Dàng Dành Riêng Em

9.4/10
533.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 78
Thiếu Thêm Một Chút Đường

Thiếu Thêm Một Chút Đường

7.7/10
7.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 15
Nếu Như Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Nếu Như Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

9.1/10
15.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Hắn Nói Ta Đều Nghe

Hắn Nói Ta Đều Nghe

7.5/10
14.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Manh Sủng Ký

Manh Sủng Ký

7.5/10
58.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 60
Kẻ Hai Mặt

Kẻ Hai Mặt

7.5/10
92.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 68
Hai Phần Thân Quen FULL
7.2/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Thương Tốt Nhất
7/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Vệ Sĩ Của Anh
7.6/10
9.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cô Vệ Sĩ Ngắn Hạn
7.3/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL
7.5/10
85K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em FULL
7.8/10
41.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lôi Kéo FULL
7.4/10
82.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Em chỉ thích gương mặt anh
8.5/10
19.3K

Thể loại: Truyện Khác

Thoáng Chốc Phải Lòng Em FULL
7.3/10
51.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Đến Bên Cạnh Tôi FULL
7.8/10
115.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nghe lời anh nhất
7.9/10
71.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trả băng vải lại cho em đi!
7.8/10
29K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vị hôn phu đến đây nào
7.7/10
16.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tôi rất có tiền nha
7.5/10
54.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người đến bên tôi
8.5/10
42.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Em có rất nhiều tiền nha
8.5/10
18.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em
6.7/10
134.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trả lại băng gạc cho tôi!
8.5/10
63.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khom Lưng Vì Anh
9.4/10
163.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dịu Dàng Dành Riêng Em
9.4/10
533.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiếu Thêm Một Chút Đường
7.7/10
7.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nếu Như Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em
9.1/10
15.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hắn Nói Ta Đều Nghe
7.5/10
14.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Manh Sủng Ký
7.5/10
58.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kẻ Hai Mặt
7.5/10
92.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng