Tác Giả Thanh Tân Lục Nguyệt

Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 8
Trọng Sinh Niên Đại Chị Cả Pháo Hôi Mang Em Gái Nghịch Tập

Trọng Sinh Niên Đại Chị Cả Pháo Hôi Mang Em Gái Nghịch Tập

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 6
Cả Thế Giới Đều Muốn Anh Thuộc Về Em

Cả Thế Giới Đều Muốn Anh Thuộc Về Em

8.1/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 74
Thói Ở Sạch Của Bác Sĩ Cấm Dục

Thói Ở Sạch Của Bác Sĩ Cấm Dục

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 5
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Quả Mơ Hồng

Quả Mơ Hồng

7.3/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 21
Ca Ca Tốt Quá Làm Sao Bây Giờ

Ca Ca Tốt Quá Làm Sao Bây Giờ

7.2/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 27
Định Mệnh Cho Em Được Gặp Anh

Định Mệnh Cho Em Được Gặp Anh

7.9/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 25
Sai Lầm Lớn Nhất Của Em Là Đánh Mất Anh

Sai Lầm Lớn Nhất Của Em Là Đánh Mất Anh

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Đồng Phục Mùa Hè

Đồng Phục Mùa Hè

7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 11
Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều

Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều

7/10
11.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 50
Tiên Đình Phong Đạo Truyện

Tiên Đình Phong Đạo Truyện

7.2/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 50
Hạo Lỗi Thú Một Sừng

Hạo Lỗi Thú Một Sừng

7.1/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Làm Dâu Hào Môn Tuyệt Không Nhận Thua

Làm Dâu Hào Môn Tuyệt Không Nhận Thua

7.4/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 33
Tài Vận Trời Ban Giang Thành

Tài Vận Trời Ban Giang Thành

7.3/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 100
Bần Đạo Thật Không Muốn Kiếm Tiền!

Bần Đạo Thật Không Muốn Kiếm Tiền!

7.9/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 10
Tiểu Ác Ma

Tiểu Ác Ma

7/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 24
Nhật Ký Tân Hôn Cùng Ảnh Đế FULL

Nhật Ký Tân Hôn Cùng Ảnh Đế FULL

7.7/10
154.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 68
Ký Sự Dưỡng Ngư FULL

Ký Sự Dưỡng Ngư FULL

7.3/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Trọng Sinh Chi Danh Môn Y Phi

Trọng Sinh Chi Danh Môn Y Phi

7.9/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 23
Dưới Vương Triều Cổ Đại

Dưới Vương Triều Cổ Đại

7.5/10
41.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn, Truyện Cung Đấu

Chương 110
Vương phi đa tài đa nghệ

Vương phi đa tài đa nghệ

7.9/10
360.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 917
Đích nữ trọng sinh ký

Đích nữ trọng sinh ký

7.8/10
16.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 501
Nhà có hãn thê làm sao phá

Nhà có hãn thê làm sao phá

7.8/10
15.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 103
Thái hư hóa long thiên

Thái hư hóa long thiên

8.2/10
27K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 928
Vương phi đa tài đa nghệ

Vương phi đa tài đa nghệ

7.8/10
465.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 700
Tôi dụ nam chính chạy

Tôi dụ nam chính chạy

7.5/10
108.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 49
Mệnh công chúa

Mệnh công chúa

8.5/10
210.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Thế Gia 2

Thế Gia 2

8.5/10
25.1K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 131
Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên

Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên

8.5/10
2.2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Honey! Cùng Nằm Mộng Nào

Honey! Cùng Nằm Mộng Nào

8.5/10
7.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 12
Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

8.8/10
270.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 75
Chuyện Quỷ Quái Nhà Họ Hướng (Hướng Trạch Quỷ Sự)

Chuyện Quỷ Quái Nhà Họ Hướng (Hướng Trạch Quỷ Sự)

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 12
Án Bắt Cóc Tơ Hồng

Án Bắt Cóc Tơ Hồng

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 4
Nhất Niệm Tương Tư

Nhất Niệm Tương Tư

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 8
Gặp Lại Sau Biệt Ly

Gặp Lại Sau Biệt Ly

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 9
Thế Gia

Thế Gia

7.5/10
19.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 76
Độc Y Kiều Nữ

Độc Y Kiều Nữ

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 20
Kế Hoạch Tóm Gọn Lão Sư Tạc Mao

Kế Hoạch Tóm Gọn Lão Sư Tạc Mao

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 32
Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

7.5/10
1M

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 1357
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản
7.7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trọng Sinh Niên Đại Chị Cả Pháo Hôi Mang Em Gái Nghịch Tập
7.8/10
1K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Cả Thế Giới Đều Muốn Anh Thuộc Về Em
8.1/10
1.5K

Thể loại: Truyện Khác

Thói Ở Sạch Của Bác Sĩ Cấm Dục
7.5/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản
7.1/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Quả Mơ Hồng
7.3/10
2K

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại

Ca Ca Tốt Quá Làm Sao Bây Giờ
7.2/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Định Mệnh Cho Em Được Gặp Anh
7.9/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Sai Lầm Lớn Nhất Của Em Là Đánh Mất Anh
7.9/10
1.2K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược

Đồng Phục Mùa Hè
7/10
1.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn

Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều
7/10
11.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tiên Đình Phong Đạo Truyện
7.2/10
2.4K

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn

Hạo Lỗi Thú Một Sừng
7.1/10
1.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Làm Dâu Hào Môn Tuyệt Không Nhận Thua
7.4/10
6.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tài Vận Trời Ban Giang Thành
7.3/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Bần Đạo Thật Không Muốn Kiếm Tiền!
7.9/10
1.7K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Tiểu Ác Ma
7/10
3.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Nhật Ký Tân Hôn Cùng Ảnh Đế FULL
7.7/10
154.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ký Sự Dưỡng Ngư FULL
7.3/10
3.8K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Danh Môn Y Phi
7.9/10
6.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Dưới Vương Triều Cổ Đại
7.5/10
41.1K

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn

Vương phi đa tài đa nghệ
7.9/10
360.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đích nữ trọng sinh ký
7.8/10
16.1K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Truyện Nữ Cường

Nhà có hãn thê làm sao phá
7.8/10
15.9K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Thái hư hóa long thiên
8.2/10
27K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Vương phi đa tài đa nghệ
7.8/10
465.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tôi dụ nam chính chạy
7.5/10
108.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mệnh công chúa
8.5/10
210.9K

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị

Thế Gia 2
8.5/10
25.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên
8.5/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Honey! Cùng Nằm Mộng Nào
8.5/10
7.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi
8.8/10
270.9K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chuyện Quỷ Quái Nhà Họ Hướng (Hướng Trạch Quỷ Sự)
7.5/10
3.2K

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị

Án Bắt Cóc Tơ Hồng
7.5/10
1.9K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Nhất Niệm Tương Tư
7.5/10
2.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Gặp Lại Sau Biệt Ly
7.5/10
4.9K

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn

Thế Gia
7.5/10
19.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Độc Y Kiều Nữ
7.5/10
3.9K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Kế Hoạch Tóm Gọn Lão Sư Tạc Mao
7.5/10
6.8K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển
7.5/10
1M

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Kết Hôn Anh Có Dám Không
7.5/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình