Tác Giả Mã Hộ Tử Quân

Xuyên Thành Vai Ác Ta Dựa Sa Điêu Sống Tạm

Xuyên Thành Vai Ác Ta Dựa Sa Điêu Sống Tạm

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 90
Xuyên Thư Xuyên Thành Hung Ác Nham Hiểm Vai Ác Liên Hôn Đối Tượng

Xuyên Thư Xuyên Thành Hung Ác Nham Hiểm Vai Ác Liên Hôn Đối Tượng

8.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 114
Mount Blade Chiến Tranh Chi Phong

Mount Blade Chiến Tranh Chi Phong

8.1/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Xuyên Thành Đối Tượng Liên Hôn Của Nhân Vật Phản Diện Hung Ác Nham Hiểm

Xuyên Thành Đối Tượng Liên Hôn Của Nhân Vật Phản Diện Hung Ác Nham Hiểm

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 3
Anh Chồng Xin Đừng Manh Động!

Anh Chồng Xin Đừng Manh Động!

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Cùng Hàng Xóm Yêu Đương

Cùng Hàng Xóm Yêu Đương

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 10
Trái Tim Thiếu Nữ

Trái Tim Thiếu Nữ

7.7/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 49
Không Để Ta Chết Nữa Ta Vô Địch Thật Đấy

Không Để Ta Chết Nữa Ta Vô Địch Thật Đấy

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 62
Xuyên Nhanh Tra Quá Đối Tượng Hắc Hóa

Xuyên Nhanh Tra Quá Đối Tượng Hắc Hóa

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 4
Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn FULL

Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn FULL

7.6/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 73
Mạt Thế Nữ Xứng Không Nghĩ Nơi Nơi Bạo Hồng

Mạt Thế Nữ Xứng Không Nghĩ Nơi Nơi Bạo Hồng

7.7/10
7.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Nữ Phụ, Khoa Huyễn

Chương 103
Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn

Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn

7.7/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 28
Vong Tiện Không Lối Thoát

Vong Tiện Không Lối Thoát

7.7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 17
Quan Hệ Thuê Mướn Bà Lâm Xin Giơ Cao Đánh Khẽ

Quan Hệ Thuê Mướn Bà Lâm Xin Giơ Cao Đánh Khẽ

7.6/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 102
Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 10
Yêu Phải Tổ Tiên

Yêu Phải Tổ Tiên

7.4/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 145
Mũi Đao Liếm Mật FULL

Mũi Đao Liếm Mật FULL

7.7/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 56
Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp Dịch

Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp Dịch

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Em Yêu Cô Mất Rồi

Em Yêu Cô Mất Rồi

7.9/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước, Đô Thị

Chương 42
Bắt Trọn Ánh Sao FULL

Bắt Trọn Ánh Sao FULL

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 11
Sổ Tay Công Lược Nữ Thần

Sổ Tay Công Lược Nữ Thần

7.8/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 75
Sơn Hà Bất Dạ Thiên

Sơn Hà Bất Dạ Thiên

7.4/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 167
Mười Năm Yêu Thầm Người

Mười Năm Yêu Thầm Người

7.4/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Nam Nam Chi Gian FULL

Nam Nam Chi Gian FULL

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 69
Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

7.9/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 68
Làm Sao Để Trở Thành Một Nhân Vật Ma Tôn Phản Diện Hợp Lệ

Làm Sao Để Trở Thành Một Nhân Vật Ma Tôn Phản Diện Hợp Lệ

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 5
12 Chòm Sao Tiếng Mưa Rơi

12 Chòm Sao Tiếng Mưa Rơi

7.1/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 106
Pháo Hôi Bá Tổng Không Có Ham Muốn Trần Tục

Pháo Hôi Bá Tổng Không Có Ham Muốn Trần Tục

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 5
Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường

7.9/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 21
Đau Thương Hóa Yêu Thương

Đau Thương Hóa Yêu Thương

7.4/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 36
Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú

Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú

7.3/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 108
Ngô Sơn Tứ Mỹ Đùa Tiểu Cấm

Ngô Sơn Tứ Mỹ Đùa Tiểu Cấm

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Lão Đại

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Lão Đại

7.7/10
13.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 43
Kính Vị Tình Thương

Kính Vị Tình Thương

7.4/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Chương 205
Nam Chủ Hắn Luôn Tuyệt Tình Như Vậy

Nam Chủ Hắn Luôn Tuyệt Tình Như Vậy

7.2/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Phụ

Chương 9
Duyên Nợ Ở Kiếp Thứ Hai FULL

Duyên Nợ Ở Kiếp Thứ Hai FULL

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đông Phương, Truyện Khác

Chương 100
Pokemon Hành Trình Bất Tận

Pokemon Hành Trình Bất Tận

7/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 150
Ở Rể Thỉnh Quân Mạc Tiếu

Ở Rể Thỉnh Quân Mạc Tiếu

7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 8
Quân Hôn Ông Xã Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Quân Hôn Ông Xã Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

7/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 262
Cô Thôn Nữ Bưu Hãn

Cô Thôn Nữ Bưu Hãn

7.4/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 5
Ngược Văn Nữ Chủ Nàng Không Theo Tuyến Tình Cảm

Ngược Văn Nữ Chủ Nàng Không Theo Tuyến Tình Cảm

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 5
Mùa Hè Nồng Nhiệt Tại Thị Trấn Pero FULL

Mùa Hè Nồng Nhiệt Tại Thị Trấn Pero FULL

7.9/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Phương Tây

Chương 8
Bình Giấm Nhỏ

Bình Giấm Nhỏ

7.3/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 42
Mewgulf Ảnh Đế X Tiểu Thịt Tươi FULL

Mewgulf Ảnh Đế X Tiểu Thịt Tươi FULL

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

7/10
35.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 185
Ứ Làm Bé Nhõng Nhẽo FULL

Ứ Làm Bé Nhõng Nhẽo FULL

7.5/10
48.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

7.8/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 132
Tích Tích

Tích Tích

7.4/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 39
Chinh Phục Thế Giới

Chinh Phục Thế Giới

7.2/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 49
Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 121
Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân FULL

Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân FULL

7.7/10
16.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 44
Khi Ảnh Đế Xuyên Thành Nữ Minh Tinh Bình Hoa FULL

Khi Ảnh Đế Xuyên Thành Nữ Minh Tinh Bình Hoa FULL

7.4/10
25.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 48
Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

7.9/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 17
Xuyên Nhanh Giáng Sắc Mê Tình

Xuyên Nhanh Giáng Sắc Mê Tình

7.8/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 16
Tám Điểm Phẩm Cách FULL

Tám Điểm Phẩm Cách FULL

7.2/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 49
Cuộc Sống Bình Phàm Của Một Binh Vương

Cuộc Sống Bình Phàm Của Một Binh Vương

7.9/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Một nửa yêu thương, một nửa cuộc đời

Một nửa yêu thương, một nửa cuộc đời

8.5/10
8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 48
Sau khi ảnh đế xuyên vào bình hoa

Sau khi ảnh đế xuyên vào bình hoa

8.5/10
8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 35
Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt

Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt

7.2/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 8
Tuyệt Sủng Vương Phi Cuồng Si Vương Gia FULL

Tuyệt Sủng Vương Phi Cuồng Si Vương Gia FULL

7.7/10
73.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 131
Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần

Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần

7.1/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Chương 30
Hp Hồi Tưởng Cứu Rỗi

Hp Hồi Tưởng Cứu Rỗi

7.3/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 46
Nano Ma Thần

Nano Ma Thần

7.3/10
7.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Light Novel, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 14
Mau Xuyên Ngược Tra Chỉ Đạo Sổ Tay

Mau Xuyên Ngược Tra Chỉ Đạo Sổ Tay

7.6/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 23
Xuyên Qua Chi Lê Cẩm Nông Gia Hằng Ngày

Xuyên Qua Chi Lê Cẩm Nông Gia Hằng Ngày

7.7/10
47.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 160
Chàng Rể Đào Hoa

Chàng Rể Đào Hoa

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 35
Quỷ Biết Ta Đã Trải Qua Những Gì

Quỷ Biết Ta Đã Trải Qua Những Gì

7.8/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 25
Địa Cầu Online

Địa Cầu Online

7.1/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Mạt Thế, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 181
Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

7.1/10
19.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 110
Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

7.6/10
85.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 91
Sau khi vợ bé trúng số

Sau khi vợ bé trúng số

8.5/10
91.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 80
Thẻ kẹp sách

Thẻ kẹp sách

7.6/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đoản Văn

Chương 5
Ngự tỷ hành động

Ngự tỷ hành động

7.9/10
11.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước, Đô Thị

Chương 110
Phu nhân xin đi thong thả

Phu nhân xin đi thong thả

7.8/10
23.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 101
Cái giá của nhận sai nữ chủ

Cái giá của nhận sai nữ chủ

7.5/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Khác

Chương 113
Vợ lẽ thời dân quốc trở mình

Vợ lẽ thời dân quốc trở mình

7.7/10
9.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 78
Hào môn thiên kim giả xuất đạo - nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa

Hào môn thiên kim giả xuất đạo - nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa

7.8/10
46.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Nữ Phụ

Chương 73
Hy vọng nơi thế giới ngầm

Hy vọng nơi thế giới ngầm

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 13
Mạt thế đến rồi làm ruộng thôi !

Mạt thế đến rồi làm ruộng thôi !

7.7/10
10K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Mạt Thế

Chương 40
(đồng nhân naruto) lạc vào thế giới naruto

(đồng nhân naruto) lạc vào thế giới naruto

7.7/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác

Chương 28
Chiến tuyệt vô song

Chiến tuyệt vô song

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Tiên Hiệp

Chương 90
Không làm nữ phụ bạch liên hoa

Không làm nữ phụ bạch liên hoa

8.5/10
40.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 62
Đụng quỷ liền mạnh

Đụng quỷ liền mạnh

7.9/10
20.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chương 563
Chân hoàn truyện chi an lăng dung trọng sinh

Chân hoàn truyện chi an lăng dung trọng sinh

7.7/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 6
Bắt đầu kí tên chín cái tiểu tiên nữ

Bắt đầu kí tên chín cái tiểu tiên nữ

7.8/10
18K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Convert

Chương 716
Ảnh đế

Ảnh đế

7.9/10
30.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 83
Đô thị chi bất tử thiên tôn

Đô thị chi bất tử thiên tôn

8.2/10
57.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Convert

Chương 1878
Chư thiên trọng sinh

Chư thiên trọng sinh

8.1/10
101.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Chương 3652
Cái này nhật bản có chút manga

Cái này nhật bản có chút manga

7.7/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Convert

Chương 257
Ta chỉ biết quay phim nát a

Ta chỉ biết quay phim nát a

8.1/10
9.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Convert

Chương 447
Cả đời này không rời xa anh!

Cả đời này không rời xa anh!

7.8/10
92.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 1344
Nghịch tập (tinh tế)

Nghịch tập (tinh tế)

7.7/10
78K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 134
Độc lộ tu chân

Độc lộ tu chân

7.8/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 40
Ma hậu yêu cơ phục thù

Ma hậu yêu cơ phục thù

7.6/10
7.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 57
Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn

Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn

8.5/10
107K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 89
Overlord light novel

Overlord light novel

7.8/10
34.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Light Novel

Chương 211
Đại phụng đả canh nhân

Đại phụng đả canh nhân

7.8/10
8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Trinh Thám, Linh Dị, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 127
Nhà có phu nô

Nhà có phu nô

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7

"bdương - tyết" vì em là vợ anh

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 4
Bảo bối ngốc! mãi bên anh nhé

Bảo bối ngốc! mãi bên anh nhé

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Xuyên Thành Vai Ác Ta Dựa Sa Điêu Sống Tạm
7.8/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Thư Xuyên Thành Hung Ác Nham Hiểm Vai Ác Liên Hôn Đối Tượng
8.1/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mount Blade Chiến Tranh Chi Phong
8.1/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Xuyên Thành Đối Tượng Liên Hôn Của Nhân Vật Phản Diện Hung Ác Nham Hiểm
7.8/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Anh Chồng Xin Đừng Manh Động!
7.5/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình

Cùng Hàng Xóm Yêu Đương
7.2/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Trái Tim Thiếu Nữ
7.7/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Để Ta Chết Nữa Ta Vô Địch Thật Đấy
7.2/10
1.5K

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Xuyên Nhanh Tra Quá Đối Tượng Hắc Hóa
7.8/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn FULL
7.6/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Mạt Thế Nữ Xứng Không Nghĩ Nơi Nơi Bạo Hồng
7.7/10
7.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn
7.7/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Vong Tiện Không Lối Thoát
7.7/10
1.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Quan Hệ Thuê Mướn Bà Lâm Xin Giơ Cao Đánh Khẽ
7.6/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống
7.1/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Yêu Phải Tổ Tiên
7.4/10
6.5K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Mũi Đao Liếm Mật FULL
7.7/10
3.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp Dịch
7.5/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Em Yêu Cô Mất Rồi
7.9/10
2.3K

Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước

Bắt Trọn Ánh Sao FULL
7.2/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Sổ Tay Công Lược Nữ Thần
7.8/10
2.8K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Sơn Hà Bất Dạ Thiên
7.4/10
4.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Mười Năm Yêu Thầm Người
7.4/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Nam Chi Gian FULL
7.7/10
1.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây
7.9/10
6.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Làm Sao Để Trở Thành Một Nhân Vật Ma Tôn Phản Diện Hợp Lệ
7.2/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

12 Chòm Sao Tiếng Mưa Rơi
7.1/10
2.3K

Thể loại: Truyện Teen

Pháo Hôi Bá Tổng Không Có Ham Muốn Trần Tục
7.8/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường
7.9/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Đau Thương Hóa Yêu Thương
7.4/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú
7.3/10
6.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngô Sơn Tứ Mỹ Đùa Tiểu Cấm
7.8/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Lão Đại
7.7/10
13.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Kính Vị Tình Thương
7.4/10
5.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Nam Chủ Hắn Luôn Tuyệt Tình Như Vậy
7.2/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Duyên Nợ Ở Kiếp Thứ Hai FULL
7.5/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đông Phương

Pokemon Hành Trình Bất Tận
7/10
6.4K

Thể loại: Truyện Khác

Ở Rể Thỉnh Quân Mạc Tiếu
7/10
1.9K

Thể loại: Bách Hợp

Quân Hôn Ông Xã Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu
7/10
6.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Thôn Nữ Bưu Hãn
7.4/10
1.7K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Ngược Văn Nữ Chủ Nàng Không Theo Tuyến Tình Cảm
7.5/10
1.3K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Mùa Hè Nồng Nhiệt Tại Thị Trấn Pero FULL
7.9/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Bình Giấm Nhỏ
7.3/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Mewgulf Ảnh Đế X Tiểu Thịt Tươi FULL
7.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện
7/10
35.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Ứ Làm Bé Nhõng Nhẽo FULL
7.5/10
48.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma
7.8/10
6.5K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Tích Tích
7.4/10
2.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Chinh Phục Thế Giới
7.2/10
3.6K

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên
7.5/10
4.9K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân FULL
7.7/10
16.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Khi Ảnh Đế Xuyên Thành Nữ Minh Tinh Bình Hoa FULL
7.4/10
25.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn
7.9/10
6.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Xuyên Nhanh Giáng Sắc Mê Tình
7.8/10
2.8K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Tám Điểm Phẩm Cách FULL
7.2/10
5.7K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Cuộc Sống Bình Phàm Của Một Binh Vương
7.9/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Một nửa yêu thương, một nửa cuộc đời
8.5/10
8.1K

Thể loại: Truyện Khác

Sau khi ảnh đế xuyên vào bình hoa
8.5/10
8K

Thể loại: Truyện Khác

Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt
7.2/10
1.7K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Tuyệt Sủng Vương Phi Cuồng Si Vương Gia FULL
7.7/10
73.3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần
7.1/10
2.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Hp Hồi Tưởng Cứu Rỗi
7.3/10
3K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Nano Ma Thần
7.3/10
7.9K

Thể loại: Light Novel, Kiếm Hiệp

Mau Xuyên Ngược Tra Chỉ Đạo Sổ Tay
7.6/10
4.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Xuyên Qua Chi Lê Cẩm Nông Gia Hằng Ngày
7.7/10
47.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Chàng Rể Đào Hoa
7.5/10
6.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Quỷ Biết Ta Đã Trải Qua Những Gì
7.8/10
5.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Địa Cầu Online
7.1/10
6.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới
7.1/10
19.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Phu Quân Thật Tuyệt Sắc
7.6/10
85.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sau khi vợ bé trúng số
8.5/10
91.7K

Thể loại: Truyện Khác

Thẻ kẹp sách
7.6/10
2.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ngự tỷ hành động
7.9/10
11.1K

Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước

Phu nhân xin đi thong thả
7.8/10
23.1K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Cái giá của nhận sai nữ chủ
7.5/10
11.4K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Vợ lẽ thời dân quốc trở mình
7.7/10
9.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Hào môn thiên kim giả xuất đạo - nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa
7.8/10
46.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hy vọng nơi thế giới ngầm
7.5/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mạt thế đến rồi làm ruộng thôi !
7.7/10
10K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường

(đồng nhân naruto) lạc vào thế giới naruto
7.7/10
7.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác

Chiến tuyệt vô song
7.5/10
3.3K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Không làm nữ phụ bạch liên hoa
8.5/10
40.8K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Đụng quỷ liền mạnh
7.9/10
20.2K

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị

Chân hoàn truyện chi an lăng dung trọng sinh
7.7/10
3.7K

Thể loại: Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Bắt đầu kí tên chín cái tiểu tiên nữ
7.8/10
18K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Ảnh đế
7.9/10
30.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Đô thị chi bất tử thiên tôn
8.2/10
57.4K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chư thiên trọng sinh
8.1/10
101.6K

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Cái này nhật bản có chút manga
7.7/10
8.3K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Ta chỉ biết quay phim nát a
8.1/10
9.5K

Thể loại: Đô Thị, Convert

Cả đời này không rời xa anh!
7.8/10
92.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nghịch tập (tinh tế)
7.7/10
78K

Thể loại: Đam Mỹ

Độc lộ tu chân
7.8/10
3.6K

Thể loại: Tiên Hiệp

Ma hậu yêu cơ phục thù
7.6/10
7.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn
8.5/10
107K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Overlord light novel
7.8/10
34.3K

Thể loại: Dị Giới, Light Novel

Đại phụng đả canh nhân
7.8/10
8K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Nhà có phu nô
7.7/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình

7.9/10
1.2K

Thể loại: Truyện Teen

Bảo bối ngốc! mãi bên anh nhé
7.7/10
1.8K

Thể loại: Truyện Teen