Tác Giả Mạch Ngôn Xuyên

Sau Khi Ôm Nhầm Bạn Trai

Sau Khi Ôm Nhầm Bạn Trai

8.3/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 35
Chờ Ánh Sao Rơi

Chờ Ánh Sao Rơi

7/10
36.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 98
Đêm Nay Rất Dài

Đêm Nay Rất Dài

7.3/10
7.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 65
Ám Hiệu Tình Đầu

Ám Hiệu Tình Đầu

7.4/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 66
Anh Thích Em Như Thế

Anh Thích Em Như Thế

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Ám hiệu mối tình đầu

Ám hiệu mối tình đầu

8.5/10
55.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 66
Chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy

Chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy

7.7/10
38.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 103
Yêu không chậm trễ

Yêu không chậm trễ

7.9/10
91.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Bồi thường hôn nhân

Bồi thường hôn nhân

8.5/10
26.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 51
Theo đuổi vợ càng sớm càng tốt

Theo đuổi vợ càng sớm càng tốt

8.5/10
56.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 48
Nam Thần Kêu Ngạo

Nam Thần Kêu Ngạo

8.5/10
49.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Không Thể Ngừng Yêu Em

Không Thể Ngừng Yêu Em

8.9/10
191.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 109
Quả Ngọt Năm Tháng

Quả Ngọt Năm Tháng

7.5/10
392.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 111
Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

8.1/10
115.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 103
Giữa Những Nhớ Quên

Giữa Những Nhớ Quên

7.5/10
47.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 51
Anh Đến Cùng Rạng Đông

Anh Đến Cùng Rạng Đông

7.5/10
108.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 73
Bình Hoa Giới Giải Trí

Bình Hoa Giới Giải Trí

7.5/10
159.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 111
Tiến Về Phía Nhau

Tiến Về Phía Nhau

7.5/10
258.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 94
Nam Thần Kiêu Ngạo

Nam Thần Kiêu Ngạo

7.5/10
33.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em

Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em

7.5/10
101.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Sau Khi Ôm Nhầm Bạn Trai
8.3/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chờ Ánh Sao Rơi
7/10
36.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đêm Nay Rất Dài
7.3/10
7.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ám Hiệu Tình Đầu
7.4/10
6.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Anh Thích Em Như Thế
7.5/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Ám hiệu mối tình đầu
8.5/10
55.2K

Thể loại: Truyện Khác

Chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy
7.7/10
38.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu không chậm trễ
7.9/10
91.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Bồi thường hôn nhân
8.5/10
26.1K

Thể loại: Đô Thị

Theo đuổi vợ càng sớm càng tốt
8.5/10
56.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nam Thần Kêu Ngạo
8.5/10
49.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Không Thể Ngừng Yêu Em
8.9/10
191.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Quả Ngọt Năm Tháng
7.5/10
392.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em
8.1/10
115.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Giữa Những Nhớ Quên
7.5/10
47.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Anh Đến Cùng Rạng Đông
7.5/10
108.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bình Hoa Giới Giải Trí
7.5/10
159.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Tiến Về Phía Nhau
7.5/10
258.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Thần Kiêu Ngạo
7.5/10
33.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em
7.5/10
101.5K

Thể loại: Ngôn Tình