Tác Giả Mario Puzo

Luật im lặng

Luật im lặng

8.5/10
2.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 19
Đời tổng thống KD thứ Tư

Đời tổng thống KD thứ Tư

8.5/10
6.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 35
Đất tiền đất bạc

Đất tiền đất bạc

8.5/10
7.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 36
Những kẻ điên rồ phải chết

Những kẻ điên rồ phải chết

8.5/10
5.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 69
Bố Già ( The Godfather )

Bố Già ( The Godfather )

8.5/10
15.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 32
Sicily Miền Đất Dữ

Sicily Miền Đất Dữ

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 31
Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng

Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng

7.5/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 23
Bố Già (The Godfather)

Bố Già (The Godfather)

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 32