Tác Giả Minh Khai Dạ Hợp

Thanh Sơn - Minh Khai Dạ Hợp

Thanh Sơn - Minh Khai Dạ Hợp

8.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 54
Đêm Sương FULL

Đêm Sương FULL

7.1/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 80
Andersen Của Tôi

Andersen Của Tôi

7.1/10
13K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 88
11 năm hạ chí

11 năm hạ chí

8.5/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Chương 42
Hạ Chí Mười Một Năm

Hạ Chí Mười Một Năm

7.2/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Hoàng Tước Vũ FULL

Hoàng Tước Vũ FULL

7.1/10
10.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 61
Mưa Hoàng Tước

Mưa Hoàng Tước

7.8/10
13.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 62
Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL

Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 10
Bắc Thành Có Tuyết FULL

Bắc Thành Có Tuyết FULL

7.3/10
100.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 80
Toà Tháp Hoa Hồng FULL

Toà Tháp Hoa Hồng FULL

7/10
17.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 63
Cát Bụi FULL

Cát Bụi FULL

7/10
25K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

7.1/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Chu Sa Hồng

Chu Sa Hồng

7.8/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Tuyết Rơi Đầy Núi

Tuyết Rơi Đầy Núi

8.5/10
21.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Nam Thành Có Mưa

Nam Thành Có Mưa

7.7/10
17.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 21
Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

7.5/10
39.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 80
Cưới Lâu Sẽ Hợp

Cưới Lâu Sẽ Hợp

7.5/10
59.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Yêu Không Phải Lúc

Yêu Không Phải Lúc

7.5/10
33.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Người Tôi Yêu

Người Tôi Yêu

7.5/10
26.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)

Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)

7.5/10
25.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Thanh Sơn - Minh Khai Dạ Hợp
8.5/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đêm Sương FULL
7.1/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Andersen Của Tôi
7.1/10
13K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

11 năm hạ chí
8.5/10
3K

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Hạ Chí Mười Một Năm
7.2/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Hoàng Tước Vũ FULL
7.1/10
10.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mưa Hoàng Tước
7.8/10
13.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL
7.5/10
1.7K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bắc Thành Có Tuyết FULL
7.3/10
100.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Toà Tháp Hoa Hồng FULL
7/10
17.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cát Bụi FULL
7/10
25K

Thể loại: Ngôn Tình

Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng
7.1/10
4.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Chu Sa Hồng
7.8/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Tuyết Rơi Đầy Núi
8.5/10
21.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Thành Có Mưa
7.7/10
17.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy
7.5/10
39.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cưới Lâu Sẽ Hợp
7.5/10
59.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Không Phải Lúc
7.5/10
33.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Người Tôi Yêu
7.5/10
26.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)
7.5/10
25.8K

Thể loại: Ngôn Tình