Tác Giả Minh Thư

Chú Kim - Vkook

Chú Kim - Vkook

7.9/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 50
Em Là Ai - Vkook

Em Là Ai - Vkook

7.9/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 49
Không Muốn Quên Anh- Vkook

Không Muốn Quên Anh- Vkook

8.1/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 77
Người Thứ Ba 2 - Vkook

Người Thứ Ba 2 - Vkook

7.8/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 40
Người Thứ Ba Vkook

Người Thứ Ba Vkook

8.3/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 86
 Di Châu - Oản Đậu Giáp (3s, Cao H)

Di Châu - Oản Đậu Giáp (3s, Cao H)

7.2/10
54.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Trọng Sinh

Chương 74
[ Sắc - Hoàn] Cám Dỗ - Vũ Sơn Thanh

[ Sắc - Hoàn] Cám Dỗ - Vũ Sơn Thanh

7.2/10
20.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 33
Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên

Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên

7.6/10
20.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 200
Ta thật không phải là tiên nhị đại

Ta thật không phải là tiên nhị đại

8.1/10
44.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Convert

Chương 845
Tôi với em, không duyên nhưng có nợ

Tôi với em, không duyên nhưng có nợ

7.6/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 12
Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bĩ Vương

Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bĩ Vương

8.5/10
11.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 97
Phế Vật Đại Tiểu Thư: Tà Tôn Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Phế Vật Đại Tiểu Thư: Tà Tôn Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

7.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 4
Ba Kiếp Một Mối Nghiệt Duyên

Ba Kiếp Một Mối Nghiệt Duyên

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 1
Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 8
Loạn Lạc

Loạn Lạc

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 18
Chú Kim - Vkook
7.9/10
5.6K

Thể loại: Truyện Khác

Em Là Ai - Vkook
7.9/10
2.3K

Thể loại: Truyện Khác

Không Muốn Quên Anh- Vkook
8.1/10
3K

Thể loại: Truyện Khác

Người Thứ Ba 2 - Vkook
7.8/10
1.9K

Thể loại: Truyện Khác

Người Thứ Ba Vkook
8.3/10
6.7K

Thể loại: Truyện Khác

 Di Châu - Oản Đậu Giáp (3s, Cao H)
7.2/10
54.6K

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình

[ Sắc - Hoàn] Cám Dỗ - Vũ Sơn Thanh
7.2/10
20.8K

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình

Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên
7.6/10
20.1K

Thể loại: Hài Hước, Tiên Hiệp

Ta thật không phải là tiên nhị đại
8.1/10
44.9K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Tôi với em, không duyên nhưng có nợ
7.6/10
2K

Thể loại: Truyện Teen

Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bĩ Vương
8.5/10
11.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phế Vật Đại Tiểu Thư: Tà Tôn Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi
7.5/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ba Kiếp Một Mối Nghiệt Duyên
7.5/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ
7.5/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Loạn Lạc
7.5/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại