Tác Giả Mộc Hề Nương

Tử Thần Không Thể Bắt Nạt

Tử Thần Không Thể Bắt Nạt

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 11
Bản Báo Cáo Quái Đàm

Bản Báo Cáo Quái Đàm

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 3
Nghiệt Nợ FULL

Nghiệt Nợ FULL

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Yếu Đuối FULL

Yếu Đuối FULL

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 8
Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót

Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót

7.7/10
26.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 119
Anh Đến Từ Vực Sâu FULL

Anh Đến Từ Vực Sâu FULL

7.1/10
26.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Chương 103
Trời Sinh Cốt Phú Quý

Trời Sinh Cốt Phú Quý

7/10
11.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 93
Âm Mưu Tin Tức Tố FULL

Âm Mưu Tin Tức Tố FULL

7/10
57.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt Gả Cho Ác Quỷ

Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt Gả Cho Ác Quỷ

7.4/10
61.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 88
Nghịch Mệnh

Nghịch Mệnh

9.2/10
11.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 16
Thiên Sư Không Xem Bói

Thiên Sư Không Xem Bói

8.7/10
73.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 151
Tù Thê

Tù Thê

9.6/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 6
Chiêu Ma

Chiêu Ma

7.5/10
13.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Phương Tây, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 22
Xông Vào Ngõ Âm Dương

Xông Vào Ngõ Âm Dương

7.5/10
337.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 141
Kim Phong Ngọc Lộ - Mộc Hề Nương

Kim Phong Ngọc Lộ - Mộc Hề Nương

7.5/10
12.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 16
Quỷ Sự Vô Tận

Quỷ Sự Vô Tận

7.5/10
31.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 51
Bạo Long

Bạo Long

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 20
Cưới Ma – Mộc Hề Nương

Cưới Ma – Mộc Hề Nương

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Tôi Muốn Cùng Lão Công Ly Hôn

Tôi Muốn Cùng Lão Công Ly Hôn

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Ông Xã Của Tôi Cứ Thay Lòng Đổi Dạ

Ông Xã Của Tôi Cứ Thay Lòng Đổi Dạ

7.5/10
8.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 13
Tử Thần Không Thể Bắt Nạt
7.1/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Bản Báo Cáo Quái Đàm
7.4/10
1.1K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Nghiệt Nợ FULL
7.7/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Yếu Đuối FULL
7.4/10
1.5K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót
7.7/10
26.8K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Anh Đến Từ Vực Sâu FULL
7.1/10
26.7K

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Trời Sinh Cốt Phú Quý
7/10
11.2K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Âm Mưu Tin Tức Tố FULL
7/10
57.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt Gả Cho Ác Quỷ
7.4/10
61.4K

Thể loại: Linh Dị, Cổ Đại

Nghịch Mệnh
9.2/10
11.5K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Thiên Sư Không Xem Bói
8.7/10
73.5K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Tù Thê
9.6/10
6.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chiêu Ma
7.5/10
13.9K

Thể loại: Linh Dị, Phương Tây

Xông Vào Ngõ Âm Dương
7.5/10
337.4K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Kim Phong Ngọc Lộ - Mộc Hề Nương
7.5/10
12.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Quỷ Sự Vô Tận
7.5/10
31.3K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Bạo Long
7.5/10
7.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn

Cưới Ma – Mộc Hề Nương
7.5/10
5.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Tôi Muốn Cùng Lão Công Ly Hôn
7.5/10
5.4K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Ông Xã Của Tôi Cứ Thay Lòng Đổi Dạ
7.5/10
8.2K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn