Tác Giả Mộc Nhã Tịnh Nguyệt

Quân Hoan Tỏa Kiều

Quân Hoan Tỏa Kiều

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 71
Xuyên Thành Pháo Hôi Phật Hệ Tốt Số Nhất

Xuyên Thành Pháo Hôi Phật Hệ Tốt Số Nhất

7.7/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 54
Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

7.5/10
37.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 159
Tro Tàn

Tro Tàn

7/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 25
Dịch Đồ Nhi Có Chuyện Nói Thẳng Sư Tôn Cam Đoan Không Đánh Ngươi!

Dịch Đồ Nhi Có Chuyện Nói Thẳng Sư Tôn Cam Đoan Không Đánh Ngươi!

7.3/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 70
Cô vợ nóng bỏng: tổng tài, nhẹ chút thôi!

Cô vợ nóng bỏng: tổng tài, nhẹ chút thôi!

7.5/10
19.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Xuyên nhanh công lược: định chế boss vai ác có một không hai

Xuyên nhanh công lược: định chế boss vai ác có một không hai

7.9/10
34.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế, Phương Tây, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 456
Đệ nhất yêu phi

Đệ nhất yêu phi

7.9/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 15
Sư phụ, lăn ra đây!

Sư phụ, lăn ra đây!

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 3
Màn Đêm Cuồng Loạn

Màn Đêm Cuồng Loạn

7.5/10
17.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 22
Mối Tình

Mối Tình

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 9
Sex Gay Story

Sex Gay Story

7.5/10
10.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 3
Ái Bất Thành Duyên Tự Phận Tình

Ái Bất Thành Duyên Tự Phận Tình

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 6
Tiểu Thiên Truyện

Tiểu Thiên Truyện

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 4
Vị Hôn Thê Si Tình: Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Vị Hôn Thê Si Tình: Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

7.5/10
14.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Quân Hoan Tỏa Kiều
7.6/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Xuyên Thành Pháo Hôi Phật Hệ Tốt Số Nhất
7.7/10
4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search
7.5/10
37.2K

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị

Tro Tàn
7/10
3.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Dịch Đồ Nhi Có Chuyện Nói Thẳng Sư Tôn Cam Đoan Không Đánh Ngươi!
7.3/10
6.5K

Thể loại: Huyền Huyễn, Đông Phương

Cô vợ nóng bỏng: tổng tài, nhẹ chút thôi!
7.5/10
19.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên nhanh công lược: định chế boss vai ác có một không hai
7.9/10
34.8K

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

Đệ nhất yêu phi
7.9/10
2.3K

Thể loại: Xuyên Không

Sư phụ, lăn ra đây!
7.5/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Màn Đêm Cuồng Loạn
7.5/10
17.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Mối Tình
7.5/10
3K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Sex Gay Story
7.5/10
10.9K

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn

Ái Bất Thành Duyên Tự Phận Tình
7.5/10
3.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Tiểu Thiên Truyện
7.5/10
1.8K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Vị Hôn Thê Si Tình: Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình
7.5/10
14.8K

Thể loại: Ngôn Tình