Tác Giả Xíu Mại Trứng Muối

Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm

Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm

8/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 65
Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

8/10
7.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Teen, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 61
Bạch Phú Mỹ Của Thập Niên 70

Bạch Phú Mỹ Của Thập Niên 70

7.6/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Quan Hệ Ngoài Luồng

Quan Hệ Ngoài Luồng

7.2/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Hôn Nhân Tội Lỗi Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt

Hôn Nhân Tội Lỗi Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt

7.3/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 70
Không Cho Phép Chưa Kết Hôn Đã Có Thai H

Không Cho Phép Chưa Kết Hôn Đã Có Thai H

7.4/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn

Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn

7.2/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Ẩn Sau Vỏ Bọc Hạnh Phúc

Ẩn Sau Vỏ Bọc Hạnh Phúc

7.6/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 23
Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!

Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!

7.7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Cùng Bản Sao Của Bạn Trai Dan Díu

Cùng Bản Sao Của Bạn Trai Dan Díu

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 36
Thập Niên 70 Kiều Tức Phụ FULL

Thập Niên 70 Kiều Tức Phụ FULL

7.7/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Chuyện Của Tôi Từ Truyện Của Tôi FULL

Chuyện Của Tôi Từ Truyện Của Tôi FULL

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 12
Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

7.3/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 83
Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

7.4/10
8.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 96
Trọng Sinh Không Muốn Làm Người Tốt

Trọng Sinh Không Muốn Làm Người Tốt

7.5/10
14.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 93
Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

7/10
10.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 138
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hoa Tầm Xuân

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hoa Tầm Xuân

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Đô Thị

Chương 5
Hãn Thê Tham Tiền Ở Năm 80

Hãn Thê Tham Tiền Ở Năm 80

7.4/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 24
Yêu Hơn Cả Bầu Trời

Yêu Hơn Cả Bầu Trời

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 8
Nắng Mai Sót Lại Nhành Cỏ Dại FULL

Nắng Mai Sót Lại Nhành Cỏ Dại FULL

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 18
Nữ Phụ Phản Công - Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta Full [ Np - H ]

Nữ Phụ Phản Công - Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta Full [ Np - H ]

8.2/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 107
”đối Tác” Không Chính Thức FULL

”đối Tác” Không Chính Thức FULL

7/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Ở Mau Xuyên Thế Giới Làm Npc Nhật Tử

Ở Mau Xuyên Thế Giới Làm Npc Nhật Tử

7.6/10
22.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 501
List Truyện Thú Nhân

List Truyện Thú Nhân

8.1/10
60.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 83
List Truyện: Xuyên Nhanh - Hệ Thống - Xuyên Sách

List Truyện: Xuyên Nhanh - Hệ Thống - Xuyên Sách

8.5/10
16.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Truyện Ngược, Dị Giới, Quan Trường, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 85
Gần Gũi Quá Mức

Gần Gũi Quá Mức

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Vợ Hiền FULL

Vợ Hiền FULL

7.4/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 29
Tất Cả Trên Thế Gian Này Đều Là Tình Cờ

Tất Cả Trên Thế Gian Này Đều Là Tình Cờ

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 11
Triệu Kỳ Phong Anh Là Tên Khốn!

Triệu Kỳ Phong Anh Là Tên Khốn!

7.7/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 20
Bạch Phú Mỹ Những Năm 70

Bạch Phú Mỹ Những Năm 70

7.7/10
7.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 50
Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ

Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ

7/10
9.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 19
Hắn Cố Chấp

Hắn Cố Chấp

7.7/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 12
Chuyện tình dễ thương của tiểu mã và tiểu trư

Chuyện tình dễ thương của tiểu mã và tiểu trư

7.6/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 9
Hàng ngày làm npc ở thế giới xuyên nhanh

Hàng ngày làm npc ở thế giới xuyên nhanh

7.6/10
38.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 395
Tình nhân của tôi có gì đó bất thường

Tình nhân của tôi có gì đó bất thường

7.7/10
13.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 39
Bạn gái cũ - người phá hỏng thế giới

Bạn gái cũ - người phá hỏng thế giới

7.9/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 18
Chia sẻ nữ phụ khuynh thành

Chia sẻ nữ phụ khuynh thành

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Chương 2
Lỡ yêu anh

Lỡ yêu anh "h+"

7.9/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 36
Thuần phục ác quỷ

Thuần phục ác quỷ

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 23
Trong suốt gặp tiểu chính thái

Trong suốt gặp tiểu chính thái

7.9/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 44
Ôm đùi thượng tiên

Ôm đùi thượng tiên

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Chương 1
Tản mạn câu chuyện tình yêu

Tản mạn câu chuyện tình yêu

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Thanh Kiếm Của Quỷ

Thanh Kiếm Của Quỷ

7.5/10
58.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Linh Dị, Việt Nam, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 449
Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường

Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường

6.3/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 24
Thiên Cổ Hận

Thiên Cổ Hận

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quan Trường, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Việt Nam

Chương 20
Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

7/10
85.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 243
Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

7.8/10
20.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đô Thị

Chương 107
Siêu Cấp Gen

Siêu Cấp Gen

9/10
279.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Khoa Huyễn, Đô Thị

Chương 804
Trai Đẹp Né Qua Một Bên

Trai Đẹp Né Qua Một Bên

8.5/10
5.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 40
Hồi Ký: Lời Hứa 5 Năm

Hồi Ký: Lời Hứa 5 Năm

8.5/10
41K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 108
Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh

Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh

8.5/10
9.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 38
Em Có Tin Vào Định Mệnh Không

Em Có Tin Vào Định Mệnh Không

8.5/10
6.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 39
Interpol Phần 3- Đế Chế Bất Diệt

Interpol Phần 3- Đế Chế Bất Diệt

8.5/10
6.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 31
Interpol Phần 2 – Tam Giác Bí Ẩn

Interpol Phần 2 – Tam Giác Bí Ẩn

8.5/10
4.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 32
Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen

Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen

8.5/10
8.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 53
Biểu Ca Đừng Chạy

Biểu Ca Đừng Chạy

8.5/10
24.2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 127
Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Tôi Muốn Gặp Lại Anh

8.5/10
6.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 43
Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

8.7/10
214.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 436
Hệ Thống Nữ Phụ

Hệ Thống Nữ Phụ

9/10
60.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 137
Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

7.6/10
73.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 66
Mau Xuyên Vai Ác Manh Manh Đát: Nam Thần Ta Không Cướp Sắc

Mau Xuyên Vai Ác Manh Manh Đát: Nam Thần Ta Không Cướp Sắc

6.9/10
13.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 70
Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

9.4/10
50.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Chương 579
Bé Ngoan Của Tổng Tài

Bé Ngoan Của Tổng Tài

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng, Truyện Teen

Chương 6
Đa Tình Kiếm Thiên

Đa Tình Kiếm Thiên

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Sắc, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1
Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Trinh Thám, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 22
Lãnh Hoàng Phế Hậu

Lãnh Hoàng Phế Hậu

7.5/10
79.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 379
Mẹ Đơn Thân

Mẹ Đơn Thân

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 8
Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 20
Công Lược Những Cô Gái Đó

Công Lược Những Cô Gái Đó

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 2
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

7.5/10
26.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 91
Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

8.7/10
36.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 165
Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!

Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!

7.5/10
77.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 94
Nữ Phụ Tốt Nhất

Nữ Phụ Tốt Nhất

7.5/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 12
[Xuyên Nhanh] Bạn Gái Cũ - Người Phá Hỏng Thế Giới

[Xuyên Nhanh] Bạn Gái Cũ - Người Phá Hỏng Thế Giới

9/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Nữ Phụ

Chương 18
Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng

Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng

7.5/10
10K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 39
Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

7.5/10
10.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 78
Mãi Thuộc Về Nhau

Mãi Thuộc Về Nhau

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Cuộc Sống Ở Bắc Tống

7.5/10
151.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 268
Cực Phẩm Sát Thủ Vương Phi Của Vương Gia

Cực Phẩm Sát Thủ Vương Phi Của Vương Gia

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 22
Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen

Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen

7.5/10
24.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 104
Phi Thường Xuyên Qua: Bạo Quân Sủng Cơ

Phi Thường Xuyên Qua: Bạo Quân Sủng Cơ

7.5/10
8.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 31
Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

7.5/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 38
Hồ Ly Trùng Sinh

Hồ Ly Trùng Sinh

7.5/10
10.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Chương 59
Kiêu Nữ Tu Tiên

Kiêu Nữ Tu Tiên

7.5/10
10.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Chương 76
Biểu Ca! Đừng Chạy (Một Kiếp Yêu Người)

Biểu Ca! Đừng Chạy (Một Kiếp Yêu Người)

7.5/10
16.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 137
Mộc Uyển Vy

Mộc Uyển Vy

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu

Chương 11
Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm
8/10
3.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày
8/10
7.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Bạch Phú Mỹ Của Thập Niên 70
7.6/10
1.6K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Quan Hệ Ngoài Luồng
7.2/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Hôn Nhân Tội Lỗi Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt
7.3/10
5.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Không Cho Phép Chưa Kết Hôn Đã Có Thai H
7.4/10
1.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn
7.2/10
2.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Ẩn Sau Vỏ Bọc Hạnh Phúc
7.6/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!
7.7/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình

Cùng Bản Sao Của Bạn Trai Dan Díu
7.7/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Kiều Tức Phụ FULL
7.7/10
5.4K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Chuyện Của Tôi Từ Truyện Của Tôi FULL
7.7/10
1.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng
7.3/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản
7.4/10
8.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Trọng Sinh Không Muốn Làm Người Tốt
7.5/10
14.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
7/10
10.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hoa Tầm Xuân
7.2/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Hãn Thê Tham Tiền Ở Năm 80
7.4/10
1.8K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Yêu Hơn Cả Bầu Trời
7.7/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nắng Mai Sót Lại Nhành Cỏ Dại FULL
7.4/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nữ Phụ Phản Công - Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta Full [ Np - H ]
8.2/10
9.5K

Thể loại: Truyện Khác

”đối Tác” Không Chính Thức FULL
7/10
4.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Ở Mau Xuyên Thế Giới Làm Npc Nhật Tử
7.6/10
22.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

List Truyện Thú Nhân
8.1/10
60.2K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

List Truyện: Xuyên Nhanh - Hệ Thống - Xuyên Sách
8.5/10
16.9K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Gần Gũi Quá Mức
7.7/10
1.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Vợ Hiền FULL
7.4/10
5.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Tất Cả Trên Thế Gian Này Đều Là Tình Cờ
7.2/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Triệu Kỳ Phong Anh Là Tên Khốn!
7.7/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Bạch Phú Mỹ Những Năm 70
7.7/10
7.1K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ
7/10
9.2K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Hắn Cố Chấp
7.7/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chuyện tình dễ thương của tiểu mã và tiểu trư
7.6/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hàng ngày làm npc ở thế giới xuyên nhanh
7.6/10
38.7K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác

Tình nhân của tôi có gì đó bất thường
7.7/10
13.8K

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn

Bạn gái cũ - người phá hỏng thế giới
7.9/10
3.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chia sẻ nữ phụ khuynh thành
7.5/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Lỡ yêu anh
7.9/10
6.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Thuần phục ác quỷ
7.5/10
2.9K

Thể loại: Truyện Teen

Trong suốt gặp tiểu chính thái
7.9/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Ôm đùi thượng tiên
7.8/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Tản mạn câu chuyện tình yêu
7.6/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Thanh Kiếm Của Quỷ
7.5/10
58.5K

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám

Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường
6.3/10
4.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Thiên Cổ Hận
7.5/10
3.7K

Thể loại: Lịch Sử, Quan Trường

Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!
7/10
85.8K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
7.8/10
20.6K

Thể loại: Linh Dị, Đô Thị

Siêu Cấp Gen
9/10
279.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Trai Đẹp Né Qua Một Bên
8.5/10
5.3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Hồi Ký: Lời Hứa 5 Năm
8.5/10
41K

Thể loại: Truyện Teen

Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh
8.5/10
9.6K

Thể loại: Truyện Teen

Em Có Tin Vào Định Mệnh Không
8.5/10
6.2K

Thể loại: Truyện Teen

Interpol Phần 3- Đế Chế Bất Diệt
8.5/10
6.3K

Thể loại: Truyện Teen

Interpol Phần 2 – Tam Giác Bí Ẩn
8.5/10
4.7K

Thể loại: Truyện Teen

Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen
8.5/10
8.5K

Thể loại: Truyện Teen

Biểu Ca Đừng Chạy
8.5/10
24.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tôi Muốn Gặp Lại Anh
8.5/10
6.3K

Thể loại: Truyện Teen

Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
8.7/10
214.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hệ Thống Nữ Phụ
9/10
60.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký
7.6/10
73.9K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Mau Xuyên Vai Ác Manh Manh Đát: Nam Thần Ta Không Cướp Sắc
6.9/10
13.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước
9.4/10
50.3K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Bé Ngoan Của Tổng Tài
7.5/10
2.1K

Thể loại: Truyện Sủng, Truyện Teen

Đa Tình Kiếm Thiên
7.5/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương
7.5/10
6.8K

Thể loại: Dị Giới, Trinh Thám

Lãnh Hoàng Phế Hậu
7.5/10
79.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Mẹ Đơn Thân
7.5/10
2.5K

Thể loại: Truyện Teen

Thượng Sàng Bất Thuyết Ái
7.5/10
5.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Công Lược Những Cô Gái Đó
7.5/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
7.5/10
26.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!
8.7/10
36.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
7.5/10
77.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Nữ Phụ Tốt Nhất
7.5/10
4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] Bạn Gái Cũ - Người Phá Hỏng Thế Giới
9/10
5.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng
7.5/10
10K

Thể loại: Đam Mỹ

Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh
7.5/10
10.2K

Thể loại: Truyện Teen

Mãi Thuộc Về Nhau
7.5/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Sống Ở Bắc Tống
7.5/10
151.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Cực Phẩm Sát Thủ Vương Phi Của Vương Gia
7.5/10
6.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen
7.5/10
24.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Phi Thường Xuyên Qua: Bạo Quân Sủng Cơ
7.5/10
8.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần
7.5/10
11.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Hồ Ly Trùng Sinh
7.5/10
10.3K

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Kiêu Nữ Tu Tiên
7.5/10
10.4K

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Biểu Ca! Đừng Chạy (Một Kiếp Yêu Người)
7.5/10
16.8K

Thể loại: Xuyên Không

Mộc Uyển Vy
7.5/10
2.9K

Thể loại: Truyện Gia Đấu