Tác Giả Nguyễn Thanh Cáp

Trong Cơn Gió Ấm

Trong Cơn Gió Ấm

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 33
Tôi Gặp Phải Nam Chính Ngầm Ở Mạt Thế

Tôi Gặp Phải Nam Chính Ngầm Ở Mạt Thế

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Linh Dị, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 10
Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

7.7/10
17.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 84
Xuyên Nhanh Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Xuyên Nhanh Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

7.2/10
15K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 83
Hiên Gia Toạ Quốc FULL

Hiên Gia Toạ Quốc FULL

7.6/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 18
Quy Tắc Ngầm [tiềm Quy Tắc]

Quy Tắc Ngầm [tiềm Quy Tắc]

8.2/10
8.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Khác, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 95
Ngô Đồng

Ngô Đồng

10.3/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 25
Vương Phi Là Tiểu Ác Ma

Vương Phi Là Tiểu Ác Ma

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Teen

Chương 16
Bút Kí Phẫn Nam Trang Của Thế Thân

Bút Kí Phẫn Nam Trang Của Thế Thân

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Teen

Chương 10
Thuật Yêu Đương

Thuật Yêu Đương

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

7.5/10
43K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 99
Tuyệt Địa

Tuyệt Địa

7.5/10
8.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 76