Tác Giả Diệc Nguyện Vi Chi

Vạn Kiếp Phi Hoa

Vạn Kiếp Phi Hoa

8.3/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 40
Hạo Lỗi Thú Một Sừng

Hạo Lỗi Thú Một Sừng

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 29
Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông

Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông

8.5/10
2.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 13
Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói

Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói

8.5/10
18.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 11
Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

8.5/10
18K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tiểu Muội Đừng Sợ

Tiểu Muội Đừng Sợ

8.5/10
5.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Yêu tinh tình yêu

Yêu tinh tình yêu

8.5/10
5.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

8.5/10
7.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nam Sủng Của Tiểu Thư

Nam Sủng Của Tiểu Thư

8.5/10
10K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

8.5/10
5.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

8.5/10
15.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

8.5/10
5.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Chung Cực Giới

Chung Cực Giới

6.5/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Chương 23
Tà Y

Tà Y

7.5/10
38.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 45
Bí Mật Độc Quyền

Bí Mật Độc Quyền

7.5/10
32.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh

Chương 13
Nữ Nô Của Bá Chủ

Nữ Nô Của Bá Chủ

7.5/10
7.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 13
Nam Sủng Của Tiểu Thư

Nam Sủng Của Tiểu Thư

7.5/10
29.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 13
Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Hoàng Hậu Kiều Diễm

Hoàng Hậu Kiều Diễm

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 22
Thiếu Gia Ác Ma

Thiếu Gia Ác Ma

7.5/10
43.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 27
Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm

Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm

7.5/10
9.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 12
Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy

Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy

7.5/10
8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 11
Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Tướng Quân Không Tốt Truy

Tướng Quân Không Tốt Truy

7.5/10
8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 10
Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

7.5/10
11.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 12
Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 11
Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng

Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 11
Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn

Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn

7.5/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 13
Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

7.5/10
10K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 10
Tiểu Muội Không Phải Sợ

Tiểu Muội Không Phải Sợ

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 11
Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ

Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 11
Vì Quân Khuynh Thiên Hạ

Vì Quân Khuynh Thiên Hạ

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Ngươi Có Giống Công Tử

Ngươi Có Giống Công Tử

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 10
Liệt Nữ Đấu Phu

Liệt Nữ Đấu Phu

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 11
Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 11
Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

7.5/10
14.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 14
Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

7.5/10
28.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 54
Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 13
Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

7.5/10
7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 10
Trộm Tặc Làm Càn

Trộm Tặc Làm Càn

7.5/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 9
Thật Giả Thiếu Gia

Thật Giả Thiếu Gia

7.5/10
15.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 10
Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

7.5/10
7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 11
Ngu Nữ Bắt Chồng

Ngu Nữ Bắt Chồng

7.5/10
11.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 14
Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

7.5/10
11.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!

Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!

7.5/10
17.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm

Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm

7.5/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước

Chương 17
Than Đen Hoàng Hậu

Than Đen Hoàng Hậu

7.5/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 10
Âm Mưu Của Cô Ấy

Âm Mưu Của Cô Ấy

7.5/10
16.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

7.5/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

7.5/10
12.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 9
Chủ Nhân Xin Chào!

Chủ Nhân Xin Chào!

7.5/10
8.2K

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Vạn Kiếp Phi Hoa
8.3/10
1.6K

Thể loại: Truyện Khác

Hạo Lỗi Thú Một Sừng
7.1/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông
8.5/10
2.5K

Thể loại: Truyện Teen

Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói
8.5/10
18.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại
8.5/10
18K

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Muội Đừng Sợ
8.5/10
5.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu tinh tình yêu
8.5/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân
8.5/10
7.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Sủng Của Tiểu Thư
8.5/10
10K

Thể loại: Ngôn Tình

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi
8.5/10
5.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi
8.5/10
15.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy
8.5/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Chung Cực Giới
6.5/10
3.3K

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Tà Y
7.5/10
38.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bí Mật Độc Quyền
7.5/10
32.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Nữ Nô Của Bá Chủ
7.5/10
7.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nam Sủng Của Tiểu Thư
7.5/10
29.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trung Khuyển Cắn Ngược
7.5/10
6.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hoàng Hậu Kiều Diễm
7.5/10
4.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thiếu Gia Ác Ma
7.5/10
43.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm
7.5/10
9.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy
7.5/10
8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt
7.5/10
5.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tướng Quân Không Tốt Truy
7.5/10
8K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư
7.5/10
11.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi
7.5/10
7.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng
7.5/10
6.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn
7.5/10
8.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu
7.5/10
10K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tiểu Muội Không Phải Sợ
7.5/10
6.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ
7.5/10
5.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vì Quân Khuynh Thiên Hạ
7.5/10
4.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ngươi Có Giống Công Tử
7.5/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Liệt Nữ Đấu Phu
7.5/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân
7.5/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!
7.5/10
14.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
7.5/10
28.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ
7.5/10
8.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy
7.5/10
7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trộm Tặc Làm Càn
7.5/10
9.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thật Giả Thiếu Gia
7.5/10
15.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm
7.5/10
7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ngu Nữ Bắt Chồng
7.5/10
11.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi
7.5/10
11.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!
7.5/10
17.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm
7.5/10
7.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Than Đen Hoàng Hậu
7.5/10
6.9K

Thể loại: Xuyên Không

Âm Mưu Của Cô Ấy
7.5/10
16.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
7.5/10
7.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?
7.5/10
12.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chủ Nhân Xin Chào!
7.5/10
8.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa
7.5/10
7.6K

Thể loại: Ngôn Tình