Tác Giả Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh

Lối Ăn Nói Cục Súc

Lối Ăn Nói Cục Súc

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 28
Sự Gắn Kết Của Tình Thân

Sự Gắn Kết Của Tình Thân

7.4/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 51
Cốt Nhục Kết Thân

Cốt Nhục Kết Thân

7.8/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 35
Tiểu Mẹ Kế FULL

Tiểu Mẹ Kế FULL

7.4/10
12.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 26
Trà xanh rượu ngọt

Trà xanh rượu ngọt

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn

Chương 32
Chè Xanh Rượu Ngọt

Chè Xanh Rượu Ngọt

8.9/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 32
Mèo Trượt Chân

Mèo Trượt Chân

7.8/10
14.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 31
Tống Tâm

Tống Tâm

8/10
40.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 34
Con Của Anh Nằm Trong Tay Tôi

Con Của Anh Nằm Trong Tay Tôi

7.5/10
11.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Ta Cho Ngươi Xem Một Bảo Bối

Ta Cho Ngươi Xem Một Bảo Bối

7.5/10
14.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 29
Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép

Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép

7.5/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đoản Văn

Chương 19