Tác Giả Nhất Khẩu Cật Thành Tiểu Nhục Cầu

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

7.9/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 7
Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 7
Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

7.5/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 7
Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

8/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 7
Niên Đại 70 Xuyên Vào Kịch Mẹ Chồng Ác Độc Khổ Vì Tình

Niên Đại 70 Xuyên Vào Kịch Mẹ Chồng Ác Độc Khổ Vì Tình

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 5
Người Thành Thật O Và Chồng Cũ A

Người Thành Thật O Và Chồng Cũ A

8.1/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 22
Vị Tổng Tài Này Xin Đừng Theo Tôi

Vị Tổng Tài Này Xin Đừng Theo Tôi

7.6/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Thập Niên 60 Pháo Hôi Có Phúc

Thập Niên 60 Pháo Hôi Có Phúc

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Huyền Huyễn

Chương 6
Thập Niên 70 Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Thập Niên 70 Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

7/10
11.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 530
Hàm Dục Nở Rộ FULL

Hàm Dục Nở Rộ FULL

7.2/10
11.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 67
70 Chi Phật Hệ Pháo Hôi

70 Chi Phật Hệ Pháo Hôi

7.8/10
30.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 255
Quân Thiếu Trong Tay Bảo

Quân Thiếu Trong Tay Bảo

7.3/10
35.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 493
Quyển 1 - Tôi Thao Phục Lão Đại Hắc Bang

Quyển 1 - Tôi Thao Phục Lão Đại Hắc Bang

7.2/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 46
Danh Trinh Thám Thế Giới Cảnh Thăm

Danh Trinh Thám Thế Giới Cảnh Thăm

8.4/10
13K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 501
Phá Thiên Tà Tôn

Phá Thiên Tà Tôn

7.2/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 12
Học Viện Vampire Vampire Royal High

Học Viện Vampire Vampire Royal High

7.1/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 59
Nông Gia Độc Phi​

Nông Gia Độc Phi​

7/10
9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 56
Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt

Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt

7.2/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 8
Em làm cô dâu của anh nhé !

Em làm cô dâu của anh nhé !

7.8/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 14
Thiên sư

Thiên sư

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 3
Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

8.6/10
127.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 370
Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

8.8/10
132.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 403
Yêu Vì Tính Phúc

Yêu Vì Tính Phúc

7.5/10
111.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 105
Bảo Bối - Xin Em Hãy Mãi Mãi Bên Tôi!

Bảo Bối - Xin Em Hãy Mãi Mãi Bên Tôi!

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 21
Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công

Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công

7.5/10
19.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 21
Ngày Ngày Đêm Đêm Điều Giáo Em Vợ

Ngày Ngày Đêm Đêm Điều Giáo Em Vợ

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

7.5/10
15K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 72
Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng
7.9/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng
7.3/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng
7.5/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng
8/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Niên Đại 70 Xuyên Vào Kịch Mẹ Chồng Ác Độc Khổ Vì Tình
7.7/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Người Thành Thật O Và Chồng Cũ A
8.1/10
3K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Vị Tổng Tài Này Xin Đừng Theo Tôi
7.6/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Thập Niên 60 Pháo Hôi Có Phúc
7.3/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Thập Niên 70 Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu
7/10
11.7K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Hàm Dục Nở Rộ FULL
7.2/10
11.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

70 Chi Phật Hệ Pháo Hôi
7.8/10
30.3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Quân Thiếu Trong Tay Bảo
7.3/10
35.9K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược

Quyển 1 - Tôi Thao Phục Lão Đại Hắc Bang
7.2/10
5.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Danh Trinh Thám Thế Giới Cảnh Thăm
8.4/10
13K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Phá Thiên Tà Tôn
7.2/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Học Viện Vampire Vampire Royal High
7.1/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Nông Gia Độc Phi​
7/10
9K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt
7.2/10
2.2K

Thể loại: Dị Giới, Điền Văn

Em làm cô dâu của anh nhé !
7.8/10
2.5K

Thể loại: Truyện Teen

Thiên sư
7.8/10
1.3K

Thể loại: Truyện Khác

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
8.6/10
127.6K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
8.8/10
132.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Yêu Vì Tính Phúc
7.5/10
111.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Bảo Bối - Xin Em Hãy Mãi Mãi Bên Tôi!
7.5/10
9.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công
7.5/10
19.8K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Ngày Ngày Đêm Đêm Điều Giáo Em Vợ
7.5/10
8.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu
7.5/10
15K

Thể loại: Ngôn Tình