Tác Giả Nhất Cá Mễ Bính

Hôn Ước Kẹo Ngọt

Hôn Ước Kẹo Ngọt

7.4/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 61
Gấp Không Thể Chờ

Gấp Không Thể Chờ

7.3/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 11
Đơn Phương Kết Hôn

Đơn Phương Kết Hôn

7.8/10
17.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 74
Tham Vọng

Tham Vọng

7.5/10
10.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Rượu Nhạt Pha Trà

Rượu Nhạt Pha Trà

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 15
Pho Mát Cắt Lát FULL

Pho Mát Cắt Lát FULL

7.3/10
11.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 38
Bị Ép Kết Hôn

Bị Ép Kết Hôn

7.2/10
8.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 33
Vân dã

Vân dã

7.6/10
18.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 57
Tâm Tự Diệu Ngôn

Tâm Tự Diệu Ngôn

9.4/10
27K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 56
Tranh Tranh

Tranh Tranh

7.5/10
62.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 56
Bằng Lan Giang Nguyệt

Bằng Lan Giang Nguyệt

7.5/10
31.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 60
Chiếc Lọ Cầu Vồng

Chiếc Lọ Cầu Vồng

9.2/10
18K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 23
Không Biết Vị

Không Biết Vị

8.3/10
22.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 35
Thì Ra Anh Cũng Thích Em

Thì Ra Anh Cũng Thích Em

9/10
17.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 19
Ôn Mộc Thành Lâm

Ôn Mộc Thành Lâm

7.5/10
32.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 41
Bình Mật Ong

Bình Mật Ong

7.5/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 20
Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh

Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh

7.5/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 14
Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá

Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá

7.5/10
19.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân

Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân

7.5/10
24.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 58
Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Khi Kết Hôn

Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Khi Kết Hôn

7.5/10
20K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Đá Xay Sữa Bò Đậu Đỏ

Đá Xay Sữa Bò Đậu Đỏ

7.5/10
10.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 21
Hôn Ước Kẹo Ngọt
7.4/10
6.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Gấp Không Thể Chờ
7.3/10
1.4K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Đơn Phương Kết Hôn
7.8/10
17.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Tham Vọng
7.5/10
10.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Rượu Nhạt Pha Trà
7.5/10
2.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Pho Mát Cắt Lát FULL
7.3/10
11.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Bị Ép Kết Hôn
7.2/10
8.9K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Vân dã
7.6/10
18.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tâm Tự Diệu Ngôn
9.4/10
27K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tranh Tranh
7.5/10
62.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bằng Lan Giang Nguyệt
7.5/10
31.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chiếc Lọ Cầu Vồng
9.2/10
18K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Không Biết Vị
8.3/10
22.8K

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn

Thì Ra Anh Cũng Thích Em
9/10
17.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ôn Mộc Thành Lâm
7.5/10
32.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bình Mật Ong
7.5/10
8.7K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh
7.5/10
6.2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá
7.5/10
19.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân
7.5/10
24.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Khi Kết Hôn
7.5/10
20K

Thể loại: Đam Mỹ

Đá Xay Sữa Bò Đậu Đỏ
7.5/10
10.2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ