Tác Giả Chocolate A Hoa Điềm

Bạn Trai Giấu Lưỡi Dao Trong Bánh Kem

Bạn Trai Giấu Lưỡi Dao Trong Bánh Kem

7.6/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị

Chương 5
Sổ Tay Sinh Tồn Của Đồ Chơi Thời Tận Thế Np

Sổ Tay Sinh Tồn Của Đồ Chơi Thời Tận Thế Np

7.2/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 25
Kinh Hoa Vụn Vỡ FULL

Kinh Hoa Vụn Vỡ FULL

7.9/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Vòng Quanh Thiên Hà FULL

Vòng Quanh Thiên Hà FULL

7/10
21.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 16
Chiết Liễu

Chiết Liễu

7.1/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Toái Kinh Hoa

Toái Kinh Hoa

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 5
Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối

Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối

7.3/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 44
Hãy Bỏ Qua Tất Cả
 - Nalu

Hãy Bỏ Qua Tất Cả - Nalu

7.8/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 22
Ma Đạo Tổ Sư - Vong Tiện Nhật Ký Thượng Quân Vương

Ma Đạo Tổ Sư - Vong Tiện Nhật Ký Thượng Quân Vương

7/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 15
Cùng Nam Thần Xuyên Không Thành Nữ Phụ FULL

Cùng Nam Thần Xuyên Không Thành Nữ Phụ FULL

7.2/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
12 Chòm Sao

12 Chòm Sao

8.5/10
18.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 57
Thủy Dữ Hỏa

Thủy Dữ Hỏa

7.5/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 37
Tử Thần, Tôi Yêu Em

Tử Thần, Tôi Yêu Em

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 22
12 Chòm Sao... Xuyên Không!!!

12 Chòm Sao... Xuyên Không!!!

7.5/10
14.8K

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 57
Bạn Trai Giấu Lưỡi Dao Trong Bánh Kem
7.6/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị

Sổ Tay Sinh Tồn Của Đồ Chơi Thời Tận Thế Np
7.2/10
4K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Kinh Hoa Vụn Vỡ FULL
7.9/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vòng Quanh Thiên Hà FULL
7/10
21.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chiết Liễu
7.1/10
1.5K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Toái Kinh Hoa
7.4/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn

Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối
7.3/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hãy Bỏ Qua Tất Cả
 - Nalu
7.8/10
2K

Thể loại: Truyện Khác

Ma Đạo Tổ Sư - Vong Tiện Nhật Ký Thượng Quân Vương
7/10
2.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cùng Nam Thần Xuyên Không Thành Nữ Phụ FULL
7.2/10
9.6K

Thể loại: Ngôn Tình

12 Chòm Sao
8.5/10
18.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Thủy Dữ Hỏa
7.5/10
8.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Tử Thần, Tôi Yêu Em
7.5/10
4.3K

Thể loại: Truyện Teen

12 Chòm Sao... Xuyên Không!!!
7.5/10
14.8K

Thể loại: Truyện Teen