Tác Giả Phạm Kiều Trang

Cất Giấu Một Tấm Chân Tình

Cất Giấu Một Tấm Chân Tình

7.9/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 40
Biết Trước Sẽ Vỡ Tan

Biết Trước Sẽ Vỡ Tan

7.2/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 28
Giá Như Đừng Gặp Gỡ

Giá Như Đừng Gặp Gỡ

7.2/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 30
Phía Sau Phù Hoa FULL

Phía Sau Phù Hoa FULL

7.1/10
10.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 28
Yêu Trong Đợi Chờ

Yêu Trong Đợi Chờ

7.5/10
11K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân FULL

Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân FULL

7.9/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 33
Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi

Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi

7.1/10
8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Thanh Xuân Của Em Là Anh

Thanh Xuân Của Em Là Anh

7.9/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 18
Bảy năm không oán không hối 1 - tình yêu là cố chấp 2

Bảy năm không oán không hối 1 - tình yêu là cố chấp 2

7.8/10
25.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 143
Vốn Là Nhân Duyên

Vốn Là Nhân Duyên

7.5/10
42.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 47
Lấy Người Không Yêu Mình

Lấy Người Không Yêu Mình

7.5/10
47.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 27