Tác Giả Phỉ Ngã Tư Tồn

Tinh Quang Thôi Xán

Tinh Quang Thôi Xán

8.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 9
Cửa Hàng Đồ Cổ

Cửa Hàng Đồ Cổ

8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 7
Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

7.9/10
16.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự

Chương 32
Sương Mù Vây Thành

Sương Mù Vây Thành

8.5/10
18.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Mãn bàn giai thâu

Mãn bàn giai thâu

8.5/10
9.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

8.5/10
23.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Mãi không thay lòng

Mãi không thay lòng

8.5/10
2.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Hạnh phúc giống như một đóa hoa

Hạnh phúc giống như một đóa hoa

8.5/10
1.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Sân không vắng vẻ tàn xuân

Sân không vắng vẻ tàn xuân

8.5/10
14K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Thời gian đẹp nhất là khi yêu em

Thời gian đẹp nhất là khi yêu em

8.5/10
12K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Hương Hàn

Hương Hàn

8.5/10
17.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Giai Kỳ Như Mộng

Giai Kỳ Như Mộng

8.5/10
55.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

8.5/10
19.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 38
Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu

Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu

9/10
31.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 63
Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần

Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần

7.5/10
44K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Thời Gian Hạnh Phúc

Thời Gian Hạnh Phúc

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Trăng Lạnh Như Sương

Trăng Lạnh Như Sương

7.5/10
14.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 28
Tình Yêu Bên Trái, Thiên Đường Bên Phải

Tình Yêu Bên Trái, Thiên Đường Bên Phải

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 2
Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện

Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện "Gấm Rách")

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)

Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)

7.5/10
10.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 42
Đừng Nhắc Em Nhớ Lại

Đừng Nhắc Em Nhớ Lại

7.5/10
63K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
[Đoản Văn] Hạnh Phúc Giống Như Hoa

[Đoản Văn] Hạnh Phúc Giống Như Hoa

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Đông Cung

Đông Cung

7.5/10
132.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 43
Tịch Mịch

Tịch Mịch

7.5/10
14.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 47
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

7.5/10
53.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Không Kịp Nói Yêu Em

Không Kịp Nói Yêu Em

7.5/10
27.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Hải Thượng Phồn Hoa

Hải Thượng Phồn Hoa

7.5/10
55.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Gấm Rách

Gấm Rách

7.5/10
145.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

7.5/10
16.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

7.5/10
19.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Cảnh Năm Biết Bao Lâu

Cảnh Năm Biết Bao Lâu

7.5/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Hẹn Đẹp Như Mơ

Hẹn Đẹp Như Mơ

7.5/10
28.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

7.5/10
60.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Tinh Quang Thôi Xán
8.4/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cửa Hàng Đồ Cổ
8/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau
7.9/10
16.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự

Sương Mù Vây Thành
8.5/10
18.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Mãn bàn giai thâu
8.5/10
9.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn
8.5/10
23.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Mãi không thay lòng
8.5/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Hạnh phúc giống như một đóa hoa
8.5/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Sân không vắng vẻ tàn xuân
8.5/10
14K

Thể loại: Ngôn Tình

Thời gian đẹp nhất là khi yêu em
8.5/10
12K

Thể loại: Ngôn Tình

Hương Hàn
8.5/10
17.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Giai Kỳ Như Mộng
8.5/10
55.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)
8.5/10
19.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu
9/10
31.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần
7.5/10
44K

Thể loại: Ngôn Tình

Thời Gian Hạnh Phúc
7.5/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Trăng Lạnh Như Sương
7.5/10
14.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tình Yêu Bên Trái, Thiên Đường Bên Phải
7.5/10
1.8K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện
7.5/10
6.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)
7.5/10
10.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Đừng Nhắc Em Nhớ Lại
7.5/10
63K

Thể loại: Ngôn Tình

[Đoản Văn] Hạnh Phúc Giống Như Hoa
7.5/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Đông Cung
7.5/10
132.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tịch Mịch
7.5/10
14.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
7.5/10
53.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Không Kịp Nói Yêu Em
7.5/10
27.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Hải Thượng Phồn Hoa
7.5/10
55.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Gấm Rách
7.5/10
145.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Đời Này Kiếp Này
7.5/10
16.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Công Tắc Tình Yêu
7.5/10
19.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Cảnh Năm Biết Bao Lâu
7.5/10
9K

Thể loại: Ngôn Tình

Hẹn Đẹp Như Mơ
7.5/10
28.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Sơn Mộ Tuyết
7.5/10
60.8K

Thể loại: Ngôn Tình