Tác Giả Quy Độ

Không Ngờ Người Yêu Qua Mạng Lại Là Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Không Ngờ Người Yêu Qua Mạng Lại Là Bạn Cùng Bàn Của Tôi

7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 7
Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 27
Cùng Hoan FULL

Cùng Hoan FULL

7.7/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 16
Ông Xã Đói Bụng Đói Bụng Cơm Cơm

Ông Xã Đói Bụng Đói Bụng Cơm Cơm

7.4/10
41.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 70
Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai Hài Tử Của Cương Thi

Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai Hài Tử Của Cương Thi

7/10
10.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Thám Hiểm

Chương 30
Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá FULL

Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá FULL

7.3/10
368.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 2383
Sau Khi Bất Ngờ Mang Thai Tôi Trở Nên Bất Tử

Sau Khi Bất Ngờ Mang Thai Tôi Trở Nên Bất Tử

7.4/10
9.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám, Linh Dị

Chương 55
Ở trong game thần quái sinh bánh bao

Ở trong game thần quái sinh bánh bao

7.8/10
65.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Điền Văn, Linh Dị

Chương 145
Xung hỉ

Xung hỉ

7.5/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 30
Hắc Ám Đế Vương Thị Huyết Hậu

Hắc Ám Đế Vương Thị Huyết Hậu

8.5/10
7.1K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 96
Vô Lại Kim Tiên (1 + 2)

Vô Lại Kim Tiên (1 + 2)

8.5/10
17.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 261
Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi

Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi

8.3/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 17
Thê Tử Của Tà Vương

Thê Tử Của Tà Vương

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu

Chương 41
Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

7.5/10
11.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 64
Không Ngờ Người Yêu Qua Mạng Lại Là Bạn Cùng Bàn Của Tôi
7/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa
7.7/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cùng Hoan FULL
7.7/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Ông Xã Đói Bụng Đói Bụng Cơm Cơm
7.4/10
41.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai Hài Tử Của Cương Thi
7/10
10.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá FULL
7.3/10
368.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sau Khi Bất Ngờ Mang Thai Tôi Trở Nên Bất Tử
7.4/10
9.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám

Ở trong game thần quái sinh bánh bao
7.8/10
65.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Xung hỉ
7.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hắc Ám Đế Vương Thị Huyết Hậu
8.5/10
7.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Vô Lại Kim Tiên (1 + 2)
8.5/10
17.5K

Thể loại: Tiên Hiệp

Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi
8.3/10
3.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thê Tử Của Tà Vương
7.5/10
5.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê
7.5/10
11.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường