Tác Giả Sherrilyn Kenyon

Người tình kỳ ảo

Người tình kỳ ảo

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 17
Dark-hunter

Dark-hunter

7.8/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Night pleasure

Night pleasure

7.7/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 18
Dark Hunter

Dark Hunter

8.5/10
1.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 4
Sắc Máu

Sắc Máu

8.5/10
6.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Người tình kỳ ảo

Người tình kỳ ảo

8.5/10
5.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 28
Night pleasure (18+)

Night pleasure (18+)

8.5/10
9.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Acheron

Acheron

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Dance With The Devil

Dance With The Devil

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 15
The Beginning

The Beginning

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 4
Người Tình Kỳ Ảo (Fantasy Lover)

Người Tình Kỳ Ảo (Fantasy Lover)

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 17
Người tình kỳ ảo
7.5/10
2.8K

Thể loại: Truyện Khác

Dark-hunter
7.8/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Night pleasure
7.7/10
3.2K

Thể loại: Truyện Khác

Dark Hunter
8.5/10
1.7K

Thể loại: Truyện Khác

Sắc Máu
8.5/10
6.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Người tình kỳ ảo
8.5/10
5.3K

Thể loại: Truyện Khác

Night pleasure (18+)
8.5/10
9.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Acheron
7.5/10
2.1K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Dance With The Devil
7.5/10
3.6K

Thể loại: Phương Tây

The Beginning
7.5/10
1.6K

Thể loại: Phương Tây

Người Tình Kỳ Ảo (Fantasy Lover)
7.5/10
3.9K

Thể loại: Phương Tây